• Utrata ciazy a dyskryminacja

  Jeśli kobieta poroniła przed 24tym tygodniem ciąży, czy jest chroniona przed dyskryminacją w związku z ciążą i macierzyństwem, a jeśli tak, jak długo trwa jej okres ochronny? Zgodnie z sekcja 18 Equality Act 2010 (EqA 2010) ktos dyskryminuje kobietę, jeśli w okresie „chronionym” w związku z jej ciążą traktuje ją nieprzychylnie: z powodu ciąży, lub z powodu choroby, której doświadczyła […]Read More »
 • Szef nękał pacownicę sprzedaży, pytając, czy jest w okresie menopauzy

  W sprawie Best v Embark on Raw Ltd, trybunał musiał zdecydować, czy pytanie pracownicy, czy przechodzi przez menopauze oznacza ze była dyskryminowana ze względu na jej wiek i płeć. Menopauza nie jest cechą chronioną przez Equality Act 2010 i kobiety wnoszące roszczenia muszą argumentować je w ramach Equality Act 2010. W większości przypadków rozważa się, czy objawy menopauzy mogą być […]Read More »
 • Odmowa statusu, lub przedłużający się proces aplikacji, co robić?

  Co zrobić jeśli nie przyznano Ci statusu osiedlenia, lub bardzo długo czekasz na decyzje? Wiele zależy od powodów odmowy statusu, ale również data złożenia aplikacji ma bardzo duże znaczenie.  APLIKACJA ZŁOŻONA PRZED 31/01/2020 I KŁOPOTY Z PRAWEM Jeśli np. złożyłeś aplikacje przed 31/01/2020 a otrzymałeś odmowe, ponieważ miałeś wyroki kryminalne, będzie to oznaczać ze jedynym środkiem odwoławczym, które Ci przysługuje jest tzw. Judicial Review.  Jest […]Read More »
 • Czy prowizje powinny być uwzględniane przy obliczaniu tygodniowego wynagrodzenia w celu ustalenia odprawy?

  Wysokość ustawowej odprawy jest obliczana na podstawie tygodniowego wynagrodzenia. W odniesieniu do ustawowej odprawy, tygodniowe wynagrodzenie jest obecnie ograniczone do £571.00 (od 6 kwietnia 2022 r.). Sposób obliczania tygodniowego wynagrodzenia zależy od rodzaju godzin pracy danej osoby i obowiązującej ich struktury wynagrodzenia. Przepisy ustawowe określają cztery alternatywne kategorie pracowników do celów kalkulacji: pracownicy o stałych normalnych godzinach pracy i opłacani […]Read More »
 • Algorytmy na mediach społecznościowych i dyskryminujące ogłoszenia o pracę

  Według Urzędu Statystyk Krajowych liczba wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom. W rezultacie rekrutacja staje się głównym celem wielu pracodawców, a przyciąganie najlepszych talentów jest gorącym tematem. Niedawne badanie przeprowadzone przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi wykazało, że 84% organizacji korzysta z mediów społecznościowych do rekrutacji kandydatów do pracy, a 79% osób poszukujących pracy korzysta z mediów społecznościowych […]Read More »
 • Zwolnienie pracownika z powodu odmowy przyjęcia szczepionki na Covid-19

  W sprawie Allette v Scarsdale Grange Nursing Home Ltd  Trybunał Pracy dokonał analizy, czy pracodawca postąpił sprawiedliwie zwalniając pracownika za odmowę przyjęcia szczepionki na koronowirusa. Jest to pierwsza decyzja sądu dotycząca takiej sytuacji. Pani Allette pracowała w domu opieki osób cierpiących na demencję, jako opiekunka. W grudniu 2020 rząd Wielkiej Brytanii zaczął szczepić personel oraz rezydentów domów opieki. Pracodawca Pani […]Read More »
 • Jeśli byłem na furlough, to jak jest liczony mój urlop po moim powrocie?

  Jeśli byłem na furlough, to jak jest liczony mój urlop po moim powrocie? Sposób liczenia urlopu nie zmienił się podczas pandemii. Zgodnie z Working Time Regulations 1998, pracownik ma prawo do płatnego urlopu.Jeżeli dana osoba pracuje taką samą liczbę godzin co tydzień bez zmian w wynagrodzeniu, należy jej się zapłata za urlop tak, jakby normalnie pracowała. Jeżeli dana osoba pracuje […]Read More »
 • Osoba jest klasyfikowana jako “inwalida” w Trybunale Pracy od dnia, kiedy zaczęła chorować na raka

  Osoba jest klasyfikowana jako “inwalida” w Trybunale Pracy od dnia, kiedy zaczęła chorować na raka, nie od dnia w którym postawiono diagnozę. W związku z tym, jeżeli chorujesz na raka, inwalidztwo – a w związku z tym złe traktowanie z powodu choroby czyli tzw. dyskryminacje, można ustalić przed oficjalną diagnozą lekarza. James Bennett został zrekrutowany prze Mitac Europe Ltd w […]Read More »
 • Wiza pracownicza w UK

  Aby otrzymać wizę pracownicza do UK, muszą być spełnione następujące warunki: Twój przyszły pracodawca musi być na liście “sponsors”, czyli uprawniony da zatrudniania obcokrajowców. Bez spełnienia tego wymogu nie jest możliwe uzyskanie wizy pracowniczej. Zapytaj pracodawcę czy znajduje się na tej liście Twoja praca musi: być tzw. “skilled work”, czyli znajdować na liście zawodów, które są potrzebne w UK. Ta […]Read More »
 • Kobieta z demencją wygrywa odszkodowanie przeciwko ASDA

  Joan Hutchinson, 73 lata, cierpi na demencję. Zdarzyło jej się dla przykładu iść do pracy pieszo, bo zapomniała, gdzie jest przystanek autobusowy. Innego razu personel w jej oddziale ASDA w Deeside zauważył, że była zdezorientowana i zdenerwowana, gdy próbowała odwiesić zwrócone ubrania. W tym czasie jej szefowa zaczęła wspominać o przejściu Joan na emeryturę, co sprawiło, że Joan czuła się […]Read More »
 • Kurier zwolniony za wzięcie urlopu po zawale serca

  Kurier zwolniony za wzięcie urlopu po zawale serca, gdy odmówiono mu chorobowego, wygrywa odszkodowanie za niesprawiedliwe zwolnienie. Peter Strickland zaczął pracować jako kurier w 2002 roku i był przenoszony między różnymi firmami – ostatnią z nich jest All Job Trading Ltd. 13 listopada 2018 roku doznał zawału serca i musiał przejść operację. Podczas pobytu w szpitalu doznał kolejnego zawału, w […]Read More »
 • Ułatwienia wizowe dla obywateli Ukrainy

  Jak zapewne wszyscy wiecie, sytuacja na Ukrainie w ostatnim czasie uległa pogorszeniu, w wyniku czego wielu Ukraińców ucieka z kraju i szuka schronienia za granicą. W odpowiedzi na ich trudną sytuację Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) wprowadziło ułatwienia imigracyjne mające na celu ochronę członków rodzin obywateli brytyjskich na Ukrainie, Ukraińców obecnych już w Wielkiej Brytanii i tych, którzy chcą przyjechać […]Read More »
 • Powód, który wniósł ponad 40 spraw o dyskryminację w ciągu dekady, otrzymał zakaz wnoszenia roszczeń do sądu pracy w przyszłości

  David Taheri „zwyczajowo i uporczywie” składał pozwy przeciwko firmom, które odmówiły mu zaoferowania pracy, aby „wywrzeć presję na potencjalnych pracodawców, aby zawarli z nim ugody o niskiej wartości”, orzekł apelacyjny trybunał pracy. Taheri złożył aż 44 roszczenia w latach 2012-2020 – trzy w ciągu jednego dnia w lutym 2018 r. – i „często” groził zorganizowaniem konferencji prasowej na temat swoich […]Read More »
 • Szef ACAS wygrywa sprawę o niesprawiedliwe zwolnienie, ale nie otrzyma odszkodowania po uznaniu za winnego molestowania seksualnego.

  John Woods, kierownik wyższego szczebla w ACAS będącego autorytetem w zakresie prawa pracy w UK, został zwolniony za molestowanie seksualne. John „bombardował” młodszych pracowników sugestywnymi wiadomościami tekstowymi, proponował im „zakłady o seks”, a nawet zostawił damską bieliznę na biurku jednej kobiety. Podczas dochodzenia, John – który ustalał zasady postępowania pracodawców i pracowników, narzekał, że ze ruch MeToo „zmienił zasady” i […]Read More »
 • Ponad £26000 odszkodowania za dyskryminacje kobiety w ciazy

  Tym razem nasz wyrok z zeszłego miesiąca. Klientka poinformowała managera o ciąży ustnie w lipcu 2018, w sierpniu wysłała do managerki sms z potwierdzeniem skanu. Przez cały ten czas pracodawca nie przeprowadził risk assessment – bo jak się później bronił, Pani nie powiadomiła ich o ciąży oficjalnie pisemnie. Do risk assessment dopiero doszło we wrześniu 2018. Z powodu braku risk […]Read More »
 • Czy pracodawca musi zapłacić za chorobowe, jeśli pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie zza granicy?

  Często otrzymujemy to zapytanie. Każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) za dzień lub dni niezdolności do pracy, jeżeli: Dzień ten wchodzi w skład okresu co najmniej 4 pierwszych dni chorobowego (czyli pierwsze 3 dni chorobowego są bezpłatne), oraz Spełnione są określone wymagania. Infromacje medyczne wymagane w celu ustalenia prawa danego pracownika do SSP muszą być […]Read More »
 • Rejestracja dziecka jako obywatela brytyjskiego – opłaty podtrzymane wyrokiem Supreme Court

  Sąd Najwyższy podtrzymał prawo rządu a w konsekwencji Home Office do ustalania opłat za obywatelstwo dziecka na dowolnym poziomie. Konsekwencja jest utrzymanie opłaty na poziomie £1012.00 za obywatelstwo Brytyjskie dla dziecka. Sąd Najwyższy oddalił skargę dotyczącą poziomu opłat, na którym rząd ustalił opłaty za rejestrację dzieci jako obywateli brytyjskich. Sąd uznał, że rząd został upoważniony przez parlament do ustalenia wysokości […]Read More »
 • Nielegalny pobyt w UK

  Jeśli pozostaniesz w Wielkiej Brytanii po wygaśnięciu wizy lub pozwolenia na pobyt, możesz zostać uznany za osobę nielegalnie przebywająca na terenie UK (nielegalny imigrant). Przedłużanie pobytu bez pozwolenia Home Office (brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) może skutkować negatywnymi konsekwencjami na przyszłość (np. zapisem w rejestrze imigracyjnym), niekorzystnie wpływając na wszelkie przyszłe wnioski imigracyjne w Wielkiej Brytanii. Zwróć uwagę ze Home Office […]Read More »
 • Skargi w miejscu pracy

  Każdy pracodawca powinien mieć wdrożoną procedurę składania skarg, określającą, w jaki sposób pracownik może zgłaszać skargi w miejscu pracy. W każdej umowie o pracę zawarta jest dorozumiana klauzula, zgodnie z którą pracownik ma prawo do rozpatrzenia skargi w rozsądny i szybki sposób. W rzeczywistości, jeśli pracodawca odmówi rozpatrzenia zażalenia, może to dać podstawę pracownikowi do rezygnacji i domagania się odszkodowania […]Read More »
 • Pracownica żłobka, która powiadomiła pracodawcę o ciąży tydzień po rozpoczęciu zatrudnienia, wygrywa odszkodowanie za dyskryminacje

  Darci Topping, pracująca w Stepping Stones Nursery w Hoddlesden, Lancashire, po informacji o ciąży na początku marca 2020, została następująco przepytana przez pracodawcę o ojca dziecka, czy zamierza zatrzymać dziecko, i czy to dobry pomysl, oraz zmuszono ją jako jedyną osobę do zmniejszenia liczby godzin pracy. Jej manager na pewnym etapie zasugerował również, że „może być jej lepiej na zasiłkach” […]Read More »

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie