Co to jest „hostile enviroment” (wrogie środowisko) w kontekście prawa imigracyjnego w UK

Niektórzy używają terminu „Wrogie Środowisko” do opisania wszystkich polityk, które utrudniają życie imigrantom mieszkającym w Wielkiej Brytanii – traktując ich jako mniej zasługujących na godność i człowieczeństwo niż obywatele brytyjscy.

Wrogie środowisko jest to zestaw zasad wprowadzonych w 2012 r. przez ówczesną minister spraw wewnętrznych Theresę May, których celem jest utrudnienie życia w Wielkiej Brytanii tym, którzy nie mogą wykazać się odpowiednimi dokumentami, cytując ówczesna premier „Celem jest stworzenie w Wielkiej Brytanii naprawdę wrogiego środowiska dla nielegalnych imigrantów”.

Aby to osiągnąć, rząd podjął próbę odcięcia nieudokumentowanych migrantów od korzystania z podstawowych usług, w tym NHS i policji, i zabronił pracy lub wynajmu nieruchomości. Lekarze, właściciele mieszkań, policjanci i nauczyciele mają za zadanie sprawdzać status imigracyjny, a często osoby, które wyglądają lub brzmią „obcokrajowcy”, proszone są o okazanie dokumentów w celu wynajęcia domu lub uzyskania leczenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych („Home Office”) ma dostęp do danych, z których korzystają organizacje sektora publicznego – więc niezależnie od tego, czy jesteś pacjentem rozmawiającym z lekarzem rodzinnym, ofiarą zgłaszającą przestępstwo, czy wykorzystywanym pracownikiem zgłaszającym swojego szefa władzom, Twoje dane mogą zostać sprawdzone przez urzędników imigracyjnych.

Wrogie środowisko zwraca nas przeciwko sobie – zamieniając profesjonalistów, których obowiązkiem jest opieka i pomoc, w funkcjonariuszy imigracyjnych w efekcie podważając zaufanie do kluczowych usług publicznych oraz osób je świadczących. Kiedy niektórzy z nas boją się iść do lekarza lub poprosić policję o pomoc, wszyscy jesteśmy bardziej bezbronni. Jednocześnie samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało, że „znaczna większość” osób bez dokumentów zrobiła i zrobi nic złego.

Jaki wpływ ma Wrogie Środowisko?

Wrogie Środowisko powstrzymuje ludzi przed pójściem do lekarza w obawie przed otrzymaniem  rachunku za pomoc medyczna lub zgłoszeniem, zatrzymaniem i deportacją. Odstrasza nielegalnych migrantów od zgłaszania przestępstw na policję. Odstrasza nieudokumentowanych migrantów przed zgłaszaniem niebezpiecznych warunków pracy lub wyzysku pracodawców. Ogranicza możliwości wynajmu domu i spycha ludzi do złej jakości lub nawet niebezpiecznego zakwaterowania na łasce właściciela.

Polityka wrogiego środowiska nakłada również na lekarzy, właścicieli, nauczycieli i innych pracowników sektora publicznego odpowiedzialność za kontrole imigracyjne. Zasady te zachęcają do wzajemnej podejrzliwości i podważają zaufanie do usług publicznych.

Jednocześnie nie ma żadnych dowodów na to, że Wrogie Środowisko osiąga swój cel, jakim jest wypędzenie ludzi z Wielkiej Brytanii. Ale istnieje znaczna ilość dowodów na wyrządzone szkody.

Studium przypadku: program Prawo do najmu

Program „Prawo do wynajmu” wymaga od właścicieli sprawdzania dokumentów imigracyjnych potencjalnych najemców. Jeśli wynajmą nieruchomość komuś bez odpowiednich dokumentów, grożą im wysokie grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Ale w praktyce nie ma żadnych konsekwencji, aby wybrać opcję „niskiego ryzyka”, wybierając białych z brytyjskimi paszportami. W rezultacie jak uznał Sąd Apelacyjny, znalezienie nieruchomości do wynajęcia przez osoby rasy czarnej, azjatyckiej i etnicznej oraz migrantów może zająć nawet dwa razy więcej czasu niż białemu Brytyjczykowi.

Rząd powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby położyć kres dyskryminacji i rasizmowi. Zamiast tego mówi, że spowodowana Wrogim Środowiskiem dyskryminacja jest tego „warta” ze względu na wrogie środowisko.      

Na kogo wpływa wrogie środowisko?

Najbardziej dotknięci są osoby bez statusu w Wielkiej Brytanii. Większość nieudokumentowanej populacji w Wielkiej Brytanii to ludzie, którzy przybyli tu legalnie, ale później utracili swój status, bardzo często nie z własnej winy. Niektórzy podejmują trudną decyzję o opuszczeniu agresywnego partnera lub wyzysku pracodawcy, nawet jeśli oznacza to utratę statusu imigracyjnego. Inni dorastają, zakładając, że są Brytyjczykami, ale powiedziano im, że tak nie jest, mimo że nigdy nie znali żadnego innego kraju. A niektórzy wypadają z normalnego statusu, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na niebotyczne opłaty za odnowienie wizy lub zakwestionowanie błędnej decyzji podjętej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Bez względu na naszą narodowość czy status imigracyjny, wszyscy zasługujemy na traktowanie z godnością i po ludzku. wrogie środowisko nie jest rozważeniem problemu – jest manifestacja ignorancji, która tworzy problemy i przyczynia się do ludzkich tragedii.

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie