Członkowie rodzin obywateli EU w UK po Brexit

Członkowie rodzin obywateli EU w UK po Brexit

Załączniki UE i UE (Family permit) zostaną zmienione od końca okresu przejściowego w celu uwzględnienia niektórych aspektów umowy o wystąpieniu z UE a dotyczących członków rodzin obywateli UE, którzy nie mieszkali w UE do końca okresu przejściowego, ale pozostawali w trwałym związku z obywatelem UE objętym unijnym systemem osiedleńczym (Settled/Presettled status)

Tacy członkowie rodziny (z wyjątkiem dependent relatives) będą mogli nadal korzystać z programu jako „dołączający członkowie rodziny”. W chwili pisania tego tekstu żadne wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) nie zostały jeszcze ogłoszone.

Poniższe podsumowanie dotyczy członków rodzin kwalifikujących się obywateli UE którzy nie byli fizycznie obecni w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. lub , jeśli w którymkolwiek z poprzednich okresów kwalifikujący okres pobytu został przerwany przez zbyt długa nieobecność w UK. Członkowie rodziny obejmują małżonków i partnerów cywilnych, stałych partnerów, dzieci / wnuki poniżej 21 lat, dzieci / wnuki w wieku powyżej 21 lat pozostające na utrzymaniu sponsora lub ich małżonka.

Zmiany obejmują trzy podstawowe kategorie:

  • jeżeli wniosek został złożony przed 1 lipca 2021 r., a sponsor będący obywatelem UE ma już status w ramach EUSS (czyli ma status Settled lub presettled w ramach załącznika EUSS do Immigration Rules)
  • jeśli wniosek został złożony przed 1 lipca 2021 r., ale sponsor będący obywatelem UE nie złożył jeszcze wniosku w ramach EUSS
  • wnioski złożone po 1 lipca 2021 r. – sponsor będący obywatelem UE musi zarejestrować się do tego dnia, aby członkowie rodziny kwalifikowali się do EUSS

Członkowie rodziny, którzy nie mieszkali w Wielkiej Brytanii przed 23:00 w dniu 31 grudnia 2020 r., lub w sytuacji, gdy ich ciągłość pobytu w UK została przerwana wskutek nadmiernej ilości nieobecności w UK, są objęci definicją „dołączających do członków rodziny”. Poza dziećmi, odpowiedni związek ze sponsorem (np. małżeństwo) musi istnieć w dniu 31 grudnia 2020 r. Jeśli tak nie jest, wówczas zastosowanie będzie miał załącznik FM do Immigration Rules.

Jeżeli sponsor będący obywatelem UE przebywa w Wielkiej Brytanii w ramach EUSS , dołączający do niego członkowie rodziny mają dwie drogi składania wniosków – pozwolenie rodzinne EUSS na podstawie załącznika UE (family permit) lub pozwolenie na wjazd na czas nieokreślony (w stosownych przypadkach).

Chociaż odpowiednie wytyczne nie zostały jeszcze opublikowane, wydaje się, że przepisy przewidują, że obywatele UE, którzy ‘dołączają do członków rodziny’ będą mogli bezpośrednio ubiegać się o zezwolenie na wjazd na mocy załącznika UE.

Większość obywateli spoza UE, którzy dołączają do członków rodziny, będzie musiała najpierw wystąpić o zezwolenie rodzinne na podstawie załącznika UE (family permit). Tylko osoby, które mają już ważny dokument pobytu, lub biometryczną kartę pobytu wydaną zgodnie z załącznikiem EU, będą mogły bezpośrednio ubiegać się o zgodę na wjazd do UK na podstawie załącznika UE.

Należy również zauważyć, że w przypadku wniosków członków rodziny na podstawie ‘Surinder Singh’, obywatele brytyjscy i ich członkowie rodzin będą musieli wrócić  do Wielkiej Brytanii do 29 marca 2022 r.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie