HO grozi deportacjami obywateli EU

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych UK zagroziło obywatelom UE deportacjami, mimo że mogli oni udowodnić, że złożyli wniosek o status osoby osiedlonej, co powinno chronić ich prawa do pozostania i pracy w Wielkiej Brytanii.

Ministrowie wielokrotnie obiecywali, że każdy, kto złożył wniosek o status osiedlenia do 30 czerwca 2021, będzie chroniony do czasu ostatecznego rozpatrzenia jego wniosku o status osiedlenia.

Deportacja

Pozorne nieprzestrzeganie tego porozumienia wywołało oskarżenia albo o „niekompetencję administracyjną” ze strony urzędników MSW, albo o „umyślną” próbę deportacji jak największej liczby obywateli UE.

List od organizacji charytatywnej Bail for Immigration Detainees (Bid) do szefa komórki  zajmującej się deportacjami, z dnia 29 lipca, podnosi obawy dotyczące niewydawania certyfikatów potwierdzających otrzymanie aplikacji o status osoby osiedlonej. Bid twierdzi, że jeśli do końca tego tygodnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przedstawi odpowiedzi, złoży oficjalną skargę do Komisji Europejskiej. Prawnicy twierdzą, że oznacza to ważną bitwę o ochronę praw obywateli UE po Brexicie. Ostrzegają, że brak potwierdzenia zgłoszeń może potencjalnie mieć wpływ na tysiące osób.

W piątek obywatel UE, którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chciało deportować i który został zatrzymany w ośrodku deportacyjnym imigracyjnym, został zwolniony z aresztu za kaucją po tym, jak sędzia imigracyjny zdecydował, że nie może zostać deportowany z UK, ponieważ złożył wniosek o EUSS.

Mimo to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadal kwestionowało ich zwolnienie, nie przedstawiło żadnych przeprosin ani wyjaśnień, dlaczego wcześniej twierdziło, że nie było dowodów na wniosek na poprzednim przesłuchaniu i dlatego może ich deportować. Przemawiając wkrótce po uwolnieniu, obywatel UE, który poprosił o anonimowość, powiedział „Próbują bawić się życiem moim i mojej rodziny i to niesprawiedliwe. Powinienem mieć prawa.”

Pierre Makhlouf, dyrektor prawny Bid, powiedział: „Wydaje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesądziło o losie niektórych obywateli UE, być może wierząc, że można ich łatwo deportować. Jednak w swoim dążeniu do deportacji większej liczby osób omija wymogi prawne i procedury. Nie jest jasne, czy jest to spowodowane zaniedbaniem administracyjnym, czy działaniem umyślnym, ale ignorując kroki prawne, które podjęli obywatele UE w celu dochodzenia swoich praw, Wielka Brytania narusza swoje obowiązki wynikające z umowy o wystąpieniu z UE”.

Wydaje się, że problem dotyczy głównie wniosków wysyłanych pocztą, a nie przesyłanych cyfrowo. Araniya Kogulathas, adwokat i kierownik ds. prawnych projektu Bid EOG, powiedziała, że ​​papierowe aplikacje były używane przez wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zmarginalizowanych, w tym osoby starsze i osoby przebywające w areszcie lub więzieniu, którym trudno było uzyskać dostęp do komputera lub nie mieć dostępu do ważnego dokumentu tożsamości.

Liczby, których to dotyczy, mogą być znaczące. Na przykład z 1500 więźniów w więzieniu Wandsworth w południowym Londynie uważa się, że prawie 500 to obywatele UE.

Kogulathas powiedziała: „Pomimo złożenia wniosków EUSS, obywatele EOG są pozbawiani wolności, a nawet otrzymują wskazówki dotyczące wydalenia z UK. Wyzwania te są szczególnie trudne dla osób przetrzymywanych na mocy uprawnień imigracyjnych w więzieniach, z których niektórzy są zamknięci w celach przez około 23 godziny dziennie lub dłużej.

Zdając sobie sprawę z takich trudności, ministrowie obiecali że na czas nieokreślony, w którym osoby, które nie złożyły wniosku, będą mogły to zrobić, jeśli będą miały uzasadnione powody opóźnienia.

Wśród spraw znanych Bid jest jeden, w którym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie uznało wniosku EUSS złożonego w połowie lipca, stwierdzając, że „nie było żadnych przeszkód dla jego deportacji, a dalsze kroki dotyczące jego usunięcia mają zostać wkrótce ustalone”. Inna sprawa dotyczyła obywatela UE, który pomimo złożenia wniosku do EUSS przez Internet, nadal otrzymywał od Home Office informacje dotyczące możliwej deportacji.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odrzucił twierdzenia jako „całkowicie bezpodstawne” i pomimo wielu spraw przedstawionych w artykule, które zostały zakwestionowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w trybunałach imigracyjnych – z których ostatni miał miejsce w piątek – stwierdził, że „nie zostały przedstawione żadne dowody, wskazujące na bezprawne zatrzymania lub wydalenia.” tym samym publicznie ignorując wyroki sadów imigracyjnych.

 

 

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie