Home Office został pozwany

Home Office został pozwany przez organ nadzorujący ustanowiony w celu ochrony praw obywateli UE po Brexicie (Independent Monitoring Authority – IMA). IMA, która zastała utworzona w celu ochrony praw obywateli UE osiedlonych w Wielkiej Brytanii po Brexicie podjęła dramatyczny krok, rozpoczynając działania prawne przeciwko Home Office (brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), oskarżając je o naruszenie podstawowych praw. Postępowanie zostało wszczęte w związku z tym, że 2,5 mln obywateli UE, którym przyznano wstępnie osiedlony status (pre-settled), zostało automatycznie narażonych na ryzyko utraty praw do życia, pracy lub wynajmu lub deportacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Obywatele UE i ich rodziny, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii od ponad pięciu lat, otrzymują status osoby osiedlonej w ramach programu imigracyjnego Home Office ustanowionego na potrzeby Brexitu, ale ci, którzy przebywają w kraju krócej niż pięć lat, otrzymują wstępny status osoby osiedlonej i muszą ponownie ubiegać się o status osoby osiedlonej. Jeśli jednak nie złożą wniosku przed wygaśnięciem ich wstępnego statusu osoby osiedlonej, automatycznie tracą swoje prawa i mogą podlegać wydaleniu z kraju, co IMA uznała za niezgodne z prawem. Postępowanie będzie niewątpliwie uważnie obserwowane przez prawników imigracyjnych i grupy kampanijne, które mają wiele krytycznych uwag na temat polityki Home Office, zgodnie z którą 5,6 miliona obywateli UE ubiegało się o status po Brexicie, ale tylko 2,6 miliona otrzymało pełny status osoby osiedlonej.

Podejmując teraz działania prawne, mamy nadzieję zapewnić jasność tym obywatelom, którzy mają status wstępnie osiedlony, których liczba na dzień 30 listopada 2021 r. wynosi 2,485 miliona” – powiedziała Kathryn Chamberlain, dyrektor generalny IMA. Grupy kampanijne protestowały, że system Home Office jest bombą zegarową dla 2,5 miliona obywateli EU. Obawiają się, że wielu może po prostu zapomnieć o ubieganiu się o status osoby osiedlonej, gdy ich wstępny status osiedlonego wygaśnie. Inne, takie jak osoby starsze, dzieci pod opieką i osoby wrażliwe, w tym ofiary przemocy domowej, które musiały polegać na opiekunach, pracownikach samorządowych lub organizacjach charytatywnych, aby złożyć pierwotny wniosek.

IMA będzie argumentować, że utrata pracy i domu lub prawa do opieki zdrowotnej jest nieuzasadnioną i bezpośrednią konsekwencją Brexitu, a nie efektem działań (lub ich braku) pokrzywdzonej jednostki. Umowa o wystąpieniu podpisana w 2020 r. miała na celu ochronę dożywotnich praw obywateli UE osiedlonych w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich osiedlonych w UE. Ale IMA argumentowała, że umowa o prawach pozwala na utratę tych praw tylko w “ograniczonych okolicznościach”. W związku z tym uważa, że ogólna polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych “narusza umowy”.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział: “Bardzo poważnie traktujemy obowiązki naszych obywateli w zakresie praw i wdrożyliśmy ustalenia, które uzgodniliśmy w ramach umowy o wystąpieniu w dobrej wierze. Nie komentujemy toczących się postępowań sądowych“.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie