Obywatele UE uzyskali prawo do pełnego dostępu do danych na ich temat przechowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii

Obywatele UE uzyskali prawo do pełnego dostępu do danych na ich temat przechowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) lub jakikolwiek inny organ lub urząd w UK

Trzech sędziów sądu apelacyjnego jednogłośnie uchyliło wcześniejszą decyzję sądu (High Court), i orzekli, że ustawa o ochronie danych z 2018 r. (DPA) bezprawnie odmówiła im dostępu do ich danych poprzez “klauzulę imigracyjna”.

Wyrok oznacza, że ​​obywatele UE, którym odmówiono statusu osiedleńca lub przyszłych wiz imigracyjnych, mogą mieć pełny dostęp do baz danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby zapoznać się z dokumentami wykorzystywane przeciwko nim, które mogą obejmować świadczenia socjalne (benefity), wpis do rejestrów krajowych, rejestry karne i wyroki cywilne.

Sędziowie Sadu Apelacyjnego – LJ Underhill, Singh i Warby orzekli w środę, że „klauzula imigracyjna” w DPA jest „niezgodna” z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i Kartą praw podstawowych UE.

Po stronie tych, którzy przedstawili dowody w 2016 r., 10% bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych osób zidentyfikowanych jako „osoba zdyskwalifikowana” było błędnych i że prawie połowa odwołań od ich decyzji przed wejściem w życie DPA była pozytywna.

Klauzula imigracyjna oznaczała, że obywatel UE, który chciał zakwestionować decyzję o odmowie przyznania statusu osoby osiedlonej (lub innej aplikacji imigracyjnej) na pobyt w Wielkiej Brytanii, był bezbronny, ponieważ nie miał dostępu do dokumentów wykorzystanych przeciwko niemu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych argumentowało, że „klauzula imigracyjna” jest konieczna.

Sprawa odsłoniła tajne procesy decyzyjne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a pracownicy prowadzący sprawę stosowali „prejudice test” w celu „utrzymania skutecznej kontroli imigracyjnej”.

Sędziowie zauważyli, że w pierwszym roku wejścia w życie DPA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oparło się na „klauzuli imigracyjnej” w 10 823 przypadkach, czyli 59% spraw.

Kierownik ds. Polityki imigracyjnej Open Rights Group, powiedziała, że ​​sędziowie „uznali, że klauzula imigracyjna prowadzi do ogromnej dziury w prawie o ochronie danych”. Dodała, że ​​organy publiczne powinny mieć możliwość odmowy dostępu do danych tylko w „wyjątkowych okolicznościach … takich jak podczas dochodzenia karnego”.

Sędziowie orzekli, że konieczne są dalsze argumenty prawne w celu ustalenia, jakie środki należy zastosować.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie