Obywatelstwo brytyjskie - zmiany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) w dniu 15/05/2020 wydało zaktualizowane wytyczne dla osób oceniających wnioski o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego.  Jest to bardzo istotna  aktualizacja, ponieważ dotyczy tego, w jaki sposób będą traktowani obywatele EU i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin, którzy uzyskali status osiedleńca i chcą się starać o obywatelstwo brytyjskie

Nowe wytyczne w części dotyczącej obywateli Unii i Szwajcarii oraz członków ich rodzin, w części dotyczącej naruszenia prawa imigracyjnego w okresie kwalifikacyjnym. Zgodnie z sekcjami 6 (1) i 6 (2) wnioskodawcy nie mogą naruszać prawa imigracyjnego w okresie kwalifikującym do obywatelstwa (trzy lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku dla małżonków obywateli brytyjskich, pięć lat dla innych wnioskodawców).

brytyjski paszport

Nowa wersja (5) wytycznych podkreśla, że ​​naruszenie prawa imigracyjnegomoże obejmować przebywanie w Wielkiej Brytanii bez spełnienia dodatkowych wymagań, takich jak obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, którzy nie posiadają kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli zajdzie taka potrzeba”.

Może to oznaczać ze Home Office będzie się bardzo drobiazgowo przyglądał wszystkim aplikacjom o brytyjskie obywatelstwo, wymagał wielu dokumentów i coraz częściej odrzucał aplikacje.

Kopia nowych wytycznych znajduje się tutaj. Sekcje podająca przykłady naruszeń prawa imigracyjnego można znaleźć na stronie 25 dokumentu


BEZPŁATNY WEBINAR

Chcesz się zapisać na bezpłatny webinar, albo otrzymywać krótkie informacje dotyczące prawa pracy i istotnych zmian jakie niewątpliwie zajdą w związku z koronawirusem? Zapisz się tutaj

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie