Odmowa Universal Credit dla osob z pre-settled status

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o odmowie przyznania Universal Credit osobom, którym przyznano status osoby przedosiedlonej (pre-settled) w ramach unijnego programu osiedlenia, jest zgodna z prawem, pod warunkiem że nie doszło do naruszenia Karty praw podstawowych UE.

To pozwolenie na dyskryminację wiąże się z ryzykiem pozostawienia około 2 milionów obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków ich rodzin ze statusem osoby osiedlonej bez siatki bezpieczeństwa socjalnego, dopóki nie będą mogli przejść na status osoby osiedlonej. Orzeczenie to wpłynie na decyzje Sądu Najwyższego w sprawie Fratila -v- SSWP w tej samej sprawie. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób Wielka Brytania uniknie potencjalnych naruszeń Karty UE lub czy niektóre osoby będą w stanie wnieść skuteczne roszczenia do Universal Credit lub odwołać się od odmów w oparciu o ryzyko naruszenia ich praw podstawowych.

Jakie są praktyczne implikacje tej sprawy?

Trybunał Sprawiedliwości zdecydował się odejść od analizy opartej na dyskryminacji, stwierdzając, że chociaż przepisy są zgodne z prawem, powinny być stosowane tylko wtedy, gdy nie grozi to naruszeniem praw podstawowych powodów. Rodzi to ważne pytania praktyczne – kto powinien dokonywać oceny? Jak powinni przeprowadzić ocenę? A jaka jest wystarczająca ilość środków, aby zagwarantować poszanowanie praw podstawowych?

Sąd Najwyższy będzie wkrótce orzekał w tej samej sprawie w sprawie Fratila, ale teraz, zgodnie z wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości, prawdopodobnie obali ustalenie brytyjskiego Sądu Apelacyjnego, że rozporządzenia z 2019 r., SI 2019/872, były bezpośrednio dyskryminujące w świetle prawa UE ( Fratila i Tanase przeciwko SSWP [2020] EWCA Civ 1741). Nie jest jasne, co Sąd Najwyższy i rząd Wielkiej Brytanii uczynią z wymogu zapewnienia ochrony praw podstawowych wynikających z Karty UE.

Warto również zauważyć, że wyrok ten dotyczy wniosków o świadczenia złożonych przed zakończeniem okresu przejściowego, a zatem opiera się na argumentach opartych na prawie UE w okresie, gdy Wielka Brytania była państwem członkowskim.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie