Opłata za uzyskanie obywatelstwa dla dzieci w Wielkiej Brytanii w wysokości ponad 1000 funtów została uznana za niezgodną z prawem przez sąd apelacyjny

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrokHigh Court, zgodnie z którym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) nie uwzględniło najlepszego interesu dzieci przy ustalaniu opłaty, jak tego wymaga s.55 Border Citizenship and Immigration Act 2009.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pobiera opłatę w wysokości £1030 za rejestracje dziecka jako obywatela Wielkiej Brytanii. Koszt jaki ponosi Home Office to zaledwie £372. Opłaty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 1000 funtów za zarejestrowanie dzieci jako obywateli brytyjskich są niezgodne z prawem – potwierdził sąd apelacyjny w przełomowym wyroku.

Opłaty, które dzieci lub ich rodzice powinni wnosić w celu uzyskania obywatelstwa brytyjskiego, budzą kontrowersje od wielu lat. Dzieci, które mają prawo zarejestrować się jako obywatele Wielkiej Brytanii, mogą mieć to uniemożliwione ze względu na wysokie koszty lub brak dostępu do porady prawnej, ryzykują utratę praw i korzyści wynikających z uzyskania obywatelstwa Wielkiej Brytanii.

W czwartkowym orzeczeniu Sadu Apelacyjnego stwierdzono, że ministrowie nie ocenili i nie rozważyli wpływu tej opłaty na dzieci i ich prawa, wskazując, że niektórym rodzinom „trudno było w ogóle sobie wyobrazić, jak można taka opłatę zapłacić”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że różnica pomiędzy oplata a kosztem przetworzenia aplikacji jest przeznaczona na finansowanie innych obszarów jego pracy. Nawet jeśli byłaby to prawda, jest to oczywiste pogwałcenie obowiązku, który spoczywa na m.in. Home Office a który nakazuje m.in. Home Office „…promote welfare of children…”

W grudniu 2019 r. Sędzia sądu najwyższego orzekł, że opłata jest niezgodna z prawem po stwierdzeniu, że uniemożliwiła ona wielu dzieciom zarejestrowanie się w celu uzyskania brytyjskiego obywatelstwa, pozostawiając je „wyobcowane, drugie w kolejności i nie w pełni zasymilowane w kulturze i tkance społecznej Wielkiej Brytanii”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odwołało się od orzeczenia Sądu Najwyższego, zgodnie z którym departament nie dopełnił obowiązku oceny dobra dzieci i uwzględnienia tych interesów w pierwszej kolejności przy ustalaniu opłaty. Sąd apelacyjny odrzucił odwołanie, a wydział ds. obywatelstwa brytyjskiego musi teraz ponownie rozważyć wysokość opłaty i zapewnić, aby w pełni uwzględniono przy tym dobro dzieci.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział: „Opłaty za rejestrację obywatelstwa są pobierane w ramach szerszego podejścia mającego na celu zmniejszenie obciążenia brytyjskich podatników. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyjmuje do wiadomości orzeczenie sądu i we właściwym czasie dokona przeglądu opłat rejestracyjnych dziecka”.

Mamy nadzieje ze dzięki tej decyzji więcej Polaków będzie mogło się starać o obywatelstwo dla dzieci a nadwyzka opłaty bezprawnie pobrane przez Home Office zostaną niezłącznie zwrócone.
Wyrok nie oznacza jednak ze oplaty zostaly zniesione w calosci!

Chcesz się starać o Brytyjskie obywatelstwo dla Twojego dziecka? Skontaktuj się z nami

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie