Podniesienie progu dochodów sponsora (wiza małżenska/partnerska) zostanie wprowadzony etapami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało na petycję parlamentarną dotyczącą planowanego podwyższenia wymogu minimalnego dochodu (MIR) w przypadku wniosków o wizę rodzinną na okres pięciu lat z 18 600 funtów do 38 700 funtów. Z odpowiedzi wynika, że rząd będzie kontynuował zmiany, ale zamierza to robić etapami, począwszy od wiosny 2024 r. Nie będzie już również odrębnego elementu podrzędnego dla MIR. W grudniu 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił, że zamiarem rządu podwyższenia stawki MIR dla małżonków jest dostosowanie jej do nowego ogólnego progu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników wykwalifikowanych.

W odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stwierdzono, że stawka MIR dla wiz rodzinnych zostanie najpierw zwiększona do 29 000 funtów wiosną 2024 r., a następnie zostanie podniesiona do 34 500 funtów, a następnie do 8700 funtów na początku 2025 r. Zauważono, że stawka MIR została pierwotnie wprowadzona w 2012 r., zatem aby przyznane wizy rodzinnenie stały się w bezzasadny sposób obciążeniem dla brytyjskiego podatnika oraz aby pomóc zapewnić mu możliwość wystarczającego uczestnictwa w życiu codziennym, aby ułatwić jego integrację ze społeczeństwem brytyjskim”. Od czasu jego wprowadzenia stawka MIR nie została podwyższona zgodnie z inflacją lub płacami realnymi ani dostosowana w świetle rosnącej liczby migrantów korzystających z tej drogi.

Odpowiedź na petycję potwierdza ponadto, że odrębny element dotyczący dziecka w ramach podatku MIR zostanie usunięty, pozostawiając jedną stawkę dla wszystkich członków rodziny sprowadzanych do Wielkiej Brytanii. Jednakże inne elementy MIR, takie jak sposób ich spełnienia i wyjątkowe okoliczności, pozostaną niezmienione.

Zmiany nie będą miały charakteru retrospektywnego. Dlatego też wszystkie osoby, które są już na pięcioletniej trasie partnerskiej lub złożyły już wniosek w momencie wprowadzenia zmian, będą nadal oceniane według poprzedniej stawki. Jednakże osoby, które ubiegają się o przejście na trasę partnerską po podwyższeniu MIR, będą musiały wykazać najnowsze wymagania dotyczące dochodów.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie