Przemówienie wiceministra do spraw imigracji w UK

UWAGA: Od wiosny 2024 poziom dochodów sponsora umożliwiający uzyskanie wizy małżeńskiej lub wizy partnerskiej ma być podniesiony do £38700. Poniżej zapowiedz planów Home Office. 

Migracja do tego kraju jest zdecydowanie za duża i należy ją zmniejszyć. W tym celu , podejmujemy dziś bardziej zdecydowane działania niż jakikolwiek rząd wcześniej . Od mojego pierwszego dnia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zaledwie trzy tygodnie temu, jestem zdeterminowany rozprawić się z tymi, którzy próbują przeskoczyć kolejkę i wykorzystać nasz system imigracyjny. Ściśle współpracowałem Ministerm do spraw imigracji w tej sprawie. Najnowsze dane Urzędu Statystyk Krajowych pokazują tymczasowe szacunki salda migracji za rok kończący się w czerwcu 2023 r. na poziomie 672 000. Choć jest to mniej niż szacunki ONS dotyczące migracji netto na rok kończący się w grudniu 2022 r., nadal jest zdecydowanie za wysokie.

Kiedy nasz kraj głosował za opuszczeniem Unii Europejskiej, głosowaliśmy także za odzyskaniem kontroli nad naszymi granicami. Dzięki konserwatywnemu rządowi mamy teraz punktowy system imigracyjny, dzięki któremu możemy kontrolować, kto przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Priorytetowo traktujemy umiejętności i talenty, których potrzebujemy, aby rozwijać naszą gospodarkę i wspierać naszą NHS, a także posiadamy konkurencyjny system wizowy dla mobilnych talentów na całym świecie; na przykład w zeszłym roku rozszerzyliśmy dostęp do wiz dla pracowników służby zdrowia, aby zaspokoić pilne zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników opieki społecznej. Cały kraj może być dumny, że w ostatniej dekadzie gościliśmy także na szlakach humanitarnych ponad pół miliona osób – ludzi z Ukrainy, Hongkongu i Afganistanu, w tym tylko w ubiegłym roku 85 tys. z Ukrainy i Hongkongu.

Brytyjczycy zawsze postąpią właściwie wobec potrzebujących, ale jednocześnie – całkowicie słusznie – chcą zmniejszyć ogólną liczbę imigracji. Oznacza to nie tylko zatrzymanie łodzi i zamknięcie nielegalnych szlaków, ale także dobrze zarządzane ograniczenie legalnej migracji. Ludzie, co zrozumiałe, martwią się o mieszkanie, wizyty u lekarza rodzinnego, miejsca w szkołach i dostęp do innych usług publicznych, skoro widzą, że ich społeczności szybko rosną.

Od stycznia 2024 r. prawo studentów zagranicznych do przyprowadzania osób na utrzymaniu zostanie zniesione, chyba że studiują oni na studiach podyplomowych wyznaczonych jako programy badawcze. Zawsze chcemy przyciągać najzdolniejszych i najlepszych na świecie. Powstrzymaliśmy także studentów zagranicznych przed przejściem ze ścieżki studenckiej na ścieżkę pracy przed zakończeniem studiów. Zmiany te będą miały wymierny wpływ na saldo migracji; do roku kończącego się we wrześniu 2023 r. wydano około 153 000 wiz osobom pozostającym na utrzymaniu sponsorowanych studentów.

Dziś mogę ogłosić, że pójdziemy jeszcze dalej i przedstawimy pięciopunktowy plan dalszego ograniczenia nadużyć związanych z imigracją, który zapewni największą w historii redukcję salda migracji. W sumie pakiet ten oraz ograniczenie liczby osób pozostających na utrzymaniu studentów będą oznaczać, że w przyszłych latach do Wielkiej Brytanii przyjedzie o około 300 000 mniej osób niż w roku ubiegłym.

Podjęcie tych działań jest możliwe, ponieważ budujemy naszą krajową siłę roboczą i wspieramy pracowników brytyjskich. Nasz plan powrotu do pracy pomoże ludziom zachować zdrowie, uniknąć świadczeń i znaleźć trwałe zatrudnienie. Opiera się on na ambitnym pakiecie zatrudnienia o wartości 7 miliardów funtów z budżetu wiosennego, który ma pomóc nawet 1,1 milionom osób z długotrwałymi schorzeniami, niepełnosprawnością lub osób długotrwale bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, podjęciu pracy i pozostaniu w pracy. Intensywnie inwestujemy także w pomaganie dorosłym w zdobywaniu cennych umiejętności i przygotowaniu się na gospodarkę przyszłości, i oczywiście mamy światowej klasy uniwersytety, które pomagają w tym przedsięwzięciu.

Pierwszym punktem naszego pięciopunktowego planu będzie położenie kresu nadużywaniu wiz zdrowotnych i opiekuńczych. Powstrzymamy zagranicznych pracowników opieki przy przyprowadzaniu osób pozostających na utrzymaniu rodziny i będziemy wymagać, aby firmy opiekuńcze w Anglii podlegały regulacjom Komisji ds. Jakości Opieki w celu sponsorowania wiz. W roku kończącym się we wrześniu 2023 r. około 120 000 osób pozostających na utrzymaniu towarzyszyło 100 000 pracowników opieki i pracowników opieki nad osobami starszymi. Szacuje się, że tylko 25% osób pozostających na utrzymaniu było zatrudnionych, co oznacza, że znaczna liczba korzysta z usług publicznych, zamiast pomagać w rozwoju gospodarki. Zdajemy sobie sprawę, że zagraniczni pracownicy wykonują świetną pracę w naszej NHS i sektorze zdrowia, ale ważne jest również, aby migranci wnosili wystarczająco duży wkład finansowy. Dlatego w tym roku zwiększymy roczną imigracyjną opłatę zdrowotną o 66%, z 624 funtów do 1035 funtów, aby co roku pozyskać średnio około 1,3 miliarda funtów na usługi zdrowotne w tym kraju.

Po drugie, powstrzymamy imigrację podcinającą wynagrodzenia brytyjskich pracowników. Od wiosny przyszłego roku podniesiemy próg zarobków wykwalifikowanych pracowników o jedną trzecią do 38 700 funtów, zgodnie ze średnim wynagrodzeniem za pełny etat na tego rodzaju stanowiskach. Osoby przyjeżdżające na trasy związane z opieką zdrowotną i społeczną będą zwolnione z obowiązku wizowego, dzięki czemu będziemy mogli w dalszym ciągu zatrudniać pracowników służby zdrowia, na których opiera się nasz sektor opieki i NHS.

Po trzecie, wyeliminujemy niedobory siły roboczej z zagranicy po obniżonych cenach, kończąc 20-procentową obniżkę wynagrodzeń w przypadku zawodów, w których brakuje pracowników i zreformując listę zawodów, w których brakuje pracowników. Poprosiłem Komitet Doradczy ds. Migracji o dokonanie przeglądu zawodów znajdujących się na liście ze względu na nasz nowy próg wynagrodzenia dla pracowników o wyższych kwalifikacjach, a my w porozumieniu z MAC stworzymy nową listę wynagrodzeń dla imigrantów, ze zmniejszoną liczbą zawodów.

Po czwarte, zadbamy o to, aby ludzie przyprowadzali ze sobą wyłącznie osoby pozostające na ich utrzymaniu, które mogą wesprzeć finansowo, podnosząc minimalny dochód w przypadku wiz rodzinnych do tego samego progu, co próg minimalnego wynagrodzenia pracowników wykwalifikowanych, czyli 38 700 funtów. Wymóg minimalnego dochodu wynosi obecnie 18 600 funtów i nie był zwiększany od 2012 roku. Ten pakiet środków zacznie obowiązywać od wiosny przyszłego roku.

Wreszcie, mając już zakaz sprowadzania przez zagranicznych studentów studiów magisterskich członków rodziny do Wielkiej Brytanii, zwróciłem się do Komitetu Doradczego ds. Migracji o dokonanie przeglądu ścieżki absolwentów, aby zapobiec nadużyciom oraz chronić integralność i jakość wyróżniającego się sektora szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. Musi działać w najlepszym interesie Wielkiej Brytanii, wspierając drogę do wysokiej jakości miejsc pracy dla globalnej puli talentów, ale jednocześnie ograniczając możliwości nadużyć. Ten pakiet środków, oprócz środków dotyczących osób pozostających na utrzymaniu studentów, które ogłosiliśmy w maju, będzie oznaczać, że do Wielkiej Brytanii będzie mogło przyjechać około 300 000 mniej osób niż w zeszłym roku. To największa redukcja w historii.

Polityka imigracyjna musi być sprawiedliwa, spójna, legalna i zrównoważona. Dlatego też podejmujemy walkę z nielegalną migracją. Nasz plan zatrzymania łodzi działa. Przypływ małych łodzi spada o jedną trzecią, mimo że nielegalna migracja w pozostałej części Europy rośnie.

Dzisiaj podjęliśmy zdecydowane działania w celu ograniczenia legalnej migracji w ramach naszego pięciopunktowego planu. Wystarczy. Ograniczamy nadużycia w zakresie wiz zdrowotnych, podwyższamy progi, obniżamy zniżkę na listę zawodów deficytowych, zwiększamy wymagania dotyczące dochodów rodziny i zmniejszamy liczbę studentów pozostających na utrzymaniu. Polecam to oświadczenie Wysokiej Izbie.

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie