Status osiedlenia - uzasadnione powody spóźnienia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii zaktualizowało swoje wytyczne dotyczące statusu osiedlenia dla obywateli UE, innych krajów EOG i Szwajcarii oraz członków ich rodzin. W tym celu zmieniono sekcję przedstawiającą uzasadnione powody niedotrzymania terminu składania wniosków o status osiedlenia w UK. Wytyczne są przeznaczone dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) i aktualizują powody, dla których spóźnione aplikacje o status osiedlenia powinny być akceptowane.

Przykłady uzasadnionych powodów niedotrzymania terminu obejmują:

Dzieci

Jeżeli rodzic lub opiekun osoby poniżej 18 roku życia nie złożył wniosku o EUSS w ich imieniu, jest to zwykle uzasadniona podstawa do złożenia wniosku po terminie. Niepowodzenie mogło na przykład wynikać z braku świadomości, że rodzic lub opiekun musi złożyć oddzielny wniosek o status osiedleńca za dziecko.

Sprawność fizyczna lub umysłowa

Jeżeli nie mogła, z przyczyn od siebie niezależnych złożyć wniosku na czas, zwykle stanowi to uzasadniony powód do złożenia i akceptacji wniosku o status osiedlenia po terminie. Home Office może jednak wymagać dowodów uzasadniających opóźnienie, takie jak list od lekarza lub pracownika służby zdrowia, list od samego wnioskodawcy lub dowód pokrewieństwa opiekuna z osobą trzecią.

Współczesne niewolnictwo

Jeżeli osobie uniemożliwiono złożenie wniosku do EUSS, ponieważ była ofiarą współczesnego niewolnictwa, jest to zwykle uzasadniona podstawa do złożenia wniosku po terminie. Jeżeli dana osoba jest potencjalną lub potwierdzoną ofiarą i była objęta decyzją właściwego organu w ramach krajowego mechanizmu zapobiegania „modern slavery”, żadne dalsze informacje ani dowody nie są przez Home Office wymagane

Przemoc domowa

Jeżeli osobie uniemożliwiono złożenie wniosku do EUSS, ponieważ była ofiarą przemocy domowej lub znęcania się, lub w inny sposób pozostawała w relacji silnej podległości, jest to zwykle uzasadniona przyczyna do akceptacji spóźnionego złożenia wniosku. Przy rozpatrywaniu każdego przypadku w świetle jego indywidualnych okoliczności należy przyjąć elastyczne i pragmatyczne podejście.

Inne ważne powody

Mogą istnieć inne istotne powody, dla których dana osoba nie złożyła wniosku o status osiedlenia przed upływem terminu, takie jak nieznajomość wymogu złożenia aplikacji o status osiedleńca, z powodu braku dostępu do Internetu, słabej znajomości języka angielskiego, braku stałego zakwaterowania lub pobytu w więzieniu.

Inne uwzględnione okoliczności obejmują:

  • Wygaśniecie zwolnienia z kontroli imigracyjnej (dotyczy głównie dyplomatów)
  • Zgoda na wjazd i pobyt (wiza) wygasające po 30/06/2021 (dotyczy głownie współmałżonków obywateli EU)
  • gdy biometryczna karta pobytu EOG lub inny dokument pobytu zachował ważność na dzień 30 czerwca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r., osoba bez statusu osiedlenia zostanie skontrolowana przez organy imigracyjne, Home Office będzie musiał najpierw zdecydować, czy osoba ta mogła kwalifikować się do statusu w ramach statusu osiedlenia. Jeżeli urzędnik uzna, że ​​tak jest, przekaże tej osobie pisemne powiadomienie, dające jej możliwość złożenia ważnego wniosku o status w okresie nie przekraczającym 28 dni od daty pisemnego powiadomienia.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś/as aplikacji o status zrób to niezwłocznie. Jeśli tego nie zrobisz to po 30/06/2021 możesz zostać uznany za nielegalnego imigranta ze wszystkimi tego konsekwencjami (blokada konta, unieważnienie prawa jazdy, utrata pracy i dachu nad głową – znane jako “hostile enviroment”! Zwróć tez uwagę ze powyższa treść dla pracowników Home Office to tylko wytyczne i mogą one zostać zmienione bez ostrzeżenia.

Aplikacja o status osiedlenia jest łatwa i bezpłatna – z łatwością zrobisz ją samodzielnie. Nie zwlekaj wyślij aplikację jak najszybciej. Zacznij tutaj

 

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie