Wiza pracownicza w UK

Aby otrzymać wizę pracownicza do UK, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Twój przyszły pracodawca musi być na liście “sponsors”, czyli uprawniony da zatrudniania obcokrajowców. Bez spełnienia tego wymogu nie jest możliwe uzyskanie wizy pracowniczej. Zapytaj pracodawcę czy znajduje się na tej liście
 • Twoja praca musi:
  1. być tzw. “skilled work”, czyli znajdować na liście zawodów, które są potrzebne w UK. Ta lista ulega częstym zmianom; LUB
  2. być na tzw. “shortage occupation” czyli na liście zawodów, których bardzo brakuje w UK. Sprawdź tu
  3. Pracodawca musi Ci zagwarantować wynagrodzenie na poziomie lub przewyższające jedne z poniższych
   1. £25600 rocznie
   2. Tzw. “going rate” dla danego zawodu.
   3. £10.10 na godzine

Od powyższego istnieją pewne odstępstwa dla osób z doktoratem, lub zajmujących się naukami STEM.

 • Musisz zdać egzamin z angielskiego na poziome B1 – zobacz jak wygląda egzamin z języka angielskiego. Co ciekawe jest to egzamin na takim samym poziomie jak egzamin na obywatelstwo brytyjskie.
 • Z zasady nie możesz być osoba karana
 • O wizę musisz się starać będąc za granicami UK

Proces starania się o wizę musi zostać zapoczątkowany przez pracodawcę, który musi dla Ciebie wystąpić o tzw. zdefiniowany certyfikat sponsoringu (dCOS). Po jego uzyskaniu, pracodawca poda Ci numer sponsora i numer dCOS, I będziesz mógł rozpocząć starania o wizę.

Wiza, z zasady, jest przyznawana na okres taki na jaki została wystawiony dCOS. Po 5 latach pobytu na wizie pracowniczej w UK, lub po polaczeniu z inna wiza, będzie mógł się starać o nieograniczone prawo pobytu (Indefinite Leave to Remain). Nastepnie po roku, będzie mógł się starać o brytyjskie obywatelstwo.

Jesli chcesz sie starac o wize pracownicza, zabukuj konsultacje.

Stan na dzień 26/03/2022.

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie