£117000 odszkodowania za zwolnienie z pracy i dyskryminacje

Technik z zapaleniem stawów, depresją i lękiem wygrał 117 000 funtów po niesprawiedliwym zwolnieniu z pracy

Sąd pracy stwierdził, że ​​pracodawca nie stosował własnych zasad, a proces odwoławczy to była „niewiele więcej niż próba wykazania, że ​​postępowano zgodnie z właściwą procedurą

Technikowi szkolnemu przyznano 117 013 funtów za niesłuszne zwolnienie i dyskryminację z powodu niepełnosprawności.

Sąd  pracy orzekł, że Pan D. Walker, który pracował jako technik w Old Swinford Hospital School od czerwca 2014 roku do zwolnienia we wrześniu 2017 r., został niesprawiedliwie zwolniony po tym, jak szkoła zdecydowała, że ​​nie może już pełnić swojej funkcji z powodu niepełnosprawności.

Okazało się, że Old Swinford Hospital School nie stosowała ani nie przestrzegała własnej polityki dyscyplinarnej przez cały okres. Sędzia Mark Butler powiedział, że nie było spotkania śledczego, ostrzeżenia ani planu poprawy, który mógłby pomóc powodowi.

 

 

Proces apelacyjny był niczym innym, jak próbą pokazania ze wlasciwa procedura została zaimplementowana,” powiedział Butler. ponadto „Procedura jest niewystarczająca, a zwolnienie z pracybyło również niesprawiedliwe pod względem proceduralnym”.

Walker rozpoczął pracę w Old Swinford Hospital School w czerwcu 2014 r. jako technik na szkolnych wydziałach artystycznych, technologii żywności oraz projektowania i technologii. Trybunał usłyszał, że Walker cierpiał na łuszczycowe zapalenie stawów, depresję i lęki oraz miał okresy nieobecności i spóźnień przez cały rok 2016 i 2017. Od stycznia 2017 r. okresy te wydłużyły się w wyniku pogorszenia jego stanu psychicznego. Trybunał usłyszał, że sytuacja nadal się pogarszała z powodu zmiany w lekach Walkera, co spowodowało nudności i zawroty głowy.

Walker powiedział, że skontaktuje się ze szkołą, jeśli się spóźni lub będzie nieobecny. Jego przełożony przekazywał informacje do działu HR, który to rejestrował. Jego nieobecności w 2016 i 2017 r. spowodowały, że w ciągu tych dwóch lat kilka razy uruchomiono procedurę ‘powrotu do pracy’. Na jednym takim spotkaniu, 30 stycznia 2017 r., Walker został skierowany do lekarza medycyny pracy i zgłosił się na wizytę 17 lutego.

Raport z tej wizyty zalecał ograniczenie korzystania z niebezpiecznego sprzętu – takiego jak piła tarczowa i taśmowa, gilotyna i maszyny do kucia do czasu gdy jego leki ustabilizowały się, co miało nastąpić w ciągu kolejnych czterech tygodni.

Jednakże trybunał stwierdził, że Old Swinford Hospital School nie dokonał niezbędnych zmian (reasonable adjustments) w systemie pracy powoda, a on z powrotem wypełniał swoje obowiązki – w tym używanie całego powyższego sprzętu.

Jedyną zmianą rozważaną przez szkołę było zaoferowanie Walkerowi dwóch alternatywnych ról, które nie zostały zaakceptowane przez Walkera, ponieważ wiązały się one m.in. z obniżką wynagrodzenia. Mimo to szkoła nie odniosła się do żadnych dodatkowych powodów jego odmowy ani nie rozważyła dostosowania ról.

Sąd pracy wysłuchał, że szkoła zdecydowała się usunąć Walkera z jego roli technika pod koniec marca. Decyzja została mu przekazana w piśmie od ekonoma szkolnego (który był odpowiedzialny za zarządzanie liniami HR) z dnia 27 lipca. Trybunał uznał, że był to pierwszy i jedyny raz, kiedy powiadomiono Walkera, że ​​nie będzie już mógł pozostać technikiem.

Początkowo spotkanie w sprawie zwolnienia miało odbyć się 25 września, ale Walker wysłał do szkoły e-mail z informacją, że nie będzie mógł w nim uczestniczyć, ponieważ był „zwolniony z pracy chory ze stresu i niepokoju, [z powodu] wydarzeń szkolnych groźba rozwiązania” jego umowy. Dodał, że „obecnie nie jest w stanie całkowicie podjąć się i konstruktywnie uczestniczyć w tak zmieniającym życie spotkaniu”. Sąd usłyszał, że szkoła zmieniła formę spotkania, ale Walker nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu jego ciągłego złego stanu zdrowia.

Trybunał stwierdził, że nigdy nie odbyło się formalne spotkanie w sprawie zwolnienia z pracy. Zwolnienie Walkera było spowodowane, odrzuceniem drugiej roli i kiedy stało się jasne, że nie zamierza pojawić się na spotkaniu dyscyplinarnym spotkaniu. W związku z tym trybunał uznał, że Walker został zwolniony w dniu 29 września 2017 r.

Walker odwołał się od decyzji zwalniającej, ale jego apelacja została odrzucona. Następnie złożył skargi dotyczące niesprawiedliwego zwolnienia, dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i naruszenia obowiązku dokonania rozsądnych zmian (pracodawca ma obowiązek dokonać niezbędnych, rozsądnych zmian aby umożliwić niepełnosprawnemu pracownikowi wykonywanie jego pracy).

Trybunał stwierdził, że Walker padł ofiarą dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i został niesprawiedliwie zwolniony z powodu jego niepełnosprawności. Sędzia Butler wyjaśnił, że decyzja o zwolnieniu Walkera nie wzięła pod uwagę krótkoterminowego charakteru jego ograniczeń ani jego poprawiającej się nieobecności i spóźnień.

Trybunał przyznał Walkerowi 85 829 funtów za utratę przeszłych i przyszłych zarobków, utratę przeszłych i przyszłych bezpłatnych posiłków oraz straty moralne. Uzgodniono dalsze 31.184 GBP w ramach uregulowania zaległych roszczeń emerytalnych.

Ta sprawa jasno pokazuje jak istotna jest komunikacja pomiędzy pracownikiem a pracodawca,  zwlaszcza w sytuacji gdzie pracownik ma problemy ze zdrowiem.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie