Data rozpoczęcia pracy

W przypadku zakwestionowania daty rozpoczęcia zatrudnienia, każda praca wykonana przed formalnie uzgodnioną datą początkową może, ale nie musi, być uwzględniana dla celów określenia ciągłości zatrudnienia. Jest to uzależnione od tego, czy wcześniejszy okres pracy został wykonany na podstawie umowy o pracę z pracodawca czy praca została wykonana w ramach porozumienia, które było jedynie nieformalnym krokiem wstępnym do właściwej umowy o prace.

data zatrudnienia

Ciągłość zatrudnienia ma wpływ na uprawnienie do wnoszenia określonych roszczeń (np. na prawo do ochrony przed niesłusznym zwolnieniem ‘unfair dismissal’, które obecnie, w normalnych warunkach nie stanowiących tzw. automatycznie niesłusznego zwolnienia, wymaga minimum dwóch lat pracy) a także wypływać na wysokość odszkodowania.

W tym kontekście wątpliwości co do daty rozpoczęcia umowy o pracę mogą stanowić różnicę między pomiędzy możliwością starania się o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie a jej brakiem. Tak więc data rozpoczęcia pracy może w pewnych sytuacjach mieć fundamentalne znaczenie.

Sprawa O’Sullivan przeciwko DSM Demolition ilustruje zagrożenia zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, gdy okres pracy występuje przed:

  • pozorna oficjalna data rozpoczęcia uzgodniona i / lub
  • formalna dokumentacja umowna jest sporządzona i / lub
  • rozpoczynają się normalne praktyki

Możliwe jest, że wcześniejsza praca zostanie uznana za krok wstępny, a nie podstawową umowę o pracę, w wyniku czego nie będzie zaliczana do okresu ciągłości pracy.

Fakty i dyskusja w tej sprawie ilustrują, że brak jasnej daty rozpoczęcia pracy może spowodować, że ustalenie prawdziwej daty rozpoczęcia będzie wymagało długotrwałej i kosztownej analizy ze wsparciem ze strony Trybunału Pracy.

Jednym z rozwiązań, aby uniknąć tej niepewności, byłoby uniknięcie takich okresów „nieoficjalnej” pracy przed pozornym rozpoczęciem głównego umowy o prace.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie