Dyskryminacja kobiet w ciazy

Czym jest dyskryminacja kobiet w ciazy?

Prawo mówi, że dyskryminacją płci jest traktowanie kobiety mniej korzystnie ze względu na ciążę lub jej chęć podjęcia urlopu macierzyńskiego (Equality Act 2010). Aby udowodnic dyskryminację, kobieta nie ma obowiazku porównywania sposobu w jaki jest traktowana do tego jak traktowany jest lub byłby mężczyzna w podobnym środowisku pracy. Musi natomiast wykazać, że „gdyby” nie jej ciąża, nie zostałaby zwolniona lub traktowana mniej korzystnie. Wszyscy pracownicy, pracownicy dorywczy, pracownicy agencji, freelanserzy i kobiety pracujące na własny rachunek są chronione prawem dyskryminacji płci od pierwszego dnia zatrudnienia.

Pracownicy są również chronieni przed poszkodowaniem lub zwolnieniem z powodu ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Ochrona ta ma zastosowanie do pracowników od pierwszego dnia zatrudnienia.

Przykłady mniej korzystnego i krzywdzącego traktowania obejmują decyzje o:

  • zwolnieniu ze względu na ciążę,
  • odmowa udziału w szkoleniu
  • odmowa awansu,
  • zmniejszenie wynagrodzenia lub godzin pracy,
  • wymuszenie zwolnienia sie z pracy
  • niewłaściwe przeprowadzenie oceny ryzyka, gdzie może występować zagrożenie zdrowia luz zycia.

Komisja Równych Szans (obecnie Komisja Równości i Praw Człowieka) przeprowadziła w 2005 roku, postępowanie wyjaśniające powody oraz efekty dyskryminacji kobiet w ciazy. Ostateczny raport stwierdza, że ​​głównymi obszarami niesprawiedliwego traktowania podczas ciąży były odmowa podwyżki płac, odmowa awansu, wymuszenie przyjęcia mniej opłacanego stanowiska, wyłączenie ze szkolenia i odmowa udzielenia czasu wolnego na opiekę prenatalną. Dalsze wywiady szczegółowe ujawniły, iż kobiety często doświadczają szerokiego zakresu negatywnego traktowania w pracy, począwszy od subtelnych zmian w postawach swoich współpracowników i pracodawców, do nieuczciwej selekcji podczas cięcia etatów, odmowy możliwości awansu i molestowania seksualnego i werbalnego. Wiele odnotowało również wymuszenie zmian ich obowiazków.

Kiedy mamy doczynienia z dyskryminacja kobiet w ciazy?

Jesteś chroniona przed dyskryminacją, od momentu gdy pracodawca wie, że jesteś w ciąży. Nie musisz informować swojego pracodawcy o ciąży do 15 tygodnia przed porodem, kiedy należy zlożyć podanie o urlop macierzyński. Jednak (pomijając fakt, że ciąża będzie prawdopodobnie oczywista i tak) może zaistnieć konieczność poinformowania pracodawcy wcześniej, aby zapytać o podjęcie kroków w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub wziąć wolne na opiekę prenatalną. Po poinformowaniu pracodawcy o ciąży jesteś chroniona przed nieuzasadnionym zwolnieniem, niesprawiedliwym traktowaniem i dyskryminacją z powodu ciąży. W zwiazku z tym sugerujemy abys ponformowala pracodawce o ciazy jak najwczesneij oraz w taki sposob ktory umozliwi pozniejsze udowodnienie ze rpacodawca o Twojej ciazy wiedzial (np listem, emaile, smsem).

Zostałam zwolniona, ale mój pracodawca twierdzi, że to z powodu słabej wydajności w pracy a nie z powodu ciąży. Ja uwazam ze to byla dyskryminacja kobiety w ciazy

Pracodawca prawie nigdy otwarcie nie przyzna, że pracownik został zwolniony ze względu na ciążę. Mogą pojawić się okoliczności kiedy zwolnienie w czasie ciąży może być uzasadnione, tak jak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub utrzymujacych się słabych wyników. Z wyjątkiem najpoważniejszych przypadków zwolnienia dyscyplinarnego, oczekuje się, że pracodawca dotrzyma procedur i udzieli pracownikowi nagany oraz przeprowadzi rozmowę dyscyplinarną. Jednakże, jeśli zwolnienie lub pogorszenie traktowania jest z powodu ciąży lub z przyczyn związanych z ciążą,  jak np. nieobecność z powodu choroby związanej z ciążą, jest dyskryminujące.

Ponadto warto wiedziec ze jesteś automatycznie uprawniona do otrzymania powodów zwolnienia na pismie, jeśli zostalaś zwolniona na jakimkolwiek etapie ciąży. Jeśli pracodawca nie dostarczy na piśmie powodów twojej dymisji, możesz złożyć skargę do sądu i może być Ci przyznane odszkodowanie równe dwóm tygodniowym wyplatom.

Jeśli wniesiesz sprawę do sądu o niesprawiedliwe zwolnienie i dyskryminację w czasie ciąży, pracodawca będzie musiał udowodnić, że zwolnienie było z uczciwego powodu, a nie z powodu ciąży.

Zostałam zwolniona w ramach redukcji etatów dlatego, że jestem w ciąży.

Możesz wnieść sprawę o niesprawiedliwe zwolnienie i / lub dyskryminację, jeśli zostalaś zwolnienia w ramach redukcji etatów z powodu ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie