Koronawirus w UK, jego konsekwencje i Twoje prawa w pracy w UK

Twoje prawa w pracy

Decyzja ministra finansów płatnosciami w wysokości 80% (furlough) zostana objeci pracownicy, którzy byli na liscie płac pracodawcy w dniu 19/03/2020 ( anie jak poprzedno 28/02/2020).

To oznacza ze programem furlough może zostać objęta większa liczba osób.

 

 

ACAS opublikował nowe sugestie dla pracowników i pracodawców dotyczące urlopów:

 • sekcja zatytułowana „Elastyczność w czasie wakacji podczas koronawirusa”, która, chociaż treść nie jest nowa, jest teraz bardziej widoczna i pojawia się wcześniej w poradniku, w celu podkreślenia znaczenia tego aspektu
 • nowa sekcja zatytułowana „Jeśli jesteś pracownikiem na furlough”, która powtarza to, co określono we wcześniejszych wersjach poradnika, a mianowicie:

◦ pracownicy, którzy zostali tymczasowo odesłani do domu, ponieważ nie ma pracy („pracownicy na furlough”), mogą poprosić o urlop i wziąć go w zwykły sposób, jeśli ich pracodawca wyrazi zgodę. Obejmuje one dni ustawowo wolne od pracy

◦ pracownicy pracownicy muszą otrzymać swoją zwykłą pensję w całości, za każde wakacje, które biorą

 • w części „Przenoszenie urlopu” wskazówki, które poprzednio brzmiały: „Pracownik może być również zmuszony do przeniesienia urlopu, jeśli został„ furlough ” i nie może wziąć płatnego urlopu z powodu koronawirusa”, teraz brzmi: „Mogą również być w stanie przenieść urlop, jeśli zostali „przeniesieni na furlough” i nie mogą wykorzystać urlopu w roku urlopowym” (rok urlopowy jest ustalany przez pracodawcę, lub jeśli pracodawca nie dal kontraktu, biegnie od dnia rozpoczęcia pracy).
 • ​​jeśli pracownik odejdzie z pracy lub zostanie zwolniony i przeniósł płatne urlopy z powodu koronawirusa, wszelkie niewykorzystane urlopy muszą zostać dodane do ich ostatecznego wynagrodzenia („wypłacane zamiast”)
 • zmiany w wytycznych dotyczących świąt państwowych:

◦ Dni ustawowo wolne od pracy są zazwyczaj częścią ustawowego płatnego urlopu trwającego co najmniej 5,6 tygodnia

◦ pracodawcy mogą nadal wymagać od pracowników wzięcia płatnych wakacji w święta państwowe, chyba że są na zwolnieniu z powodu choroby. Muszą  o tym powiadomić pracownika

◦ pracownicy mogą również poprosić o dzień płatnego urlopu. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, musi otrzymać pełną normalną pensję za dni ustawowo wolne od pracy

◦ jeśli pracownicy nie są pewni, czy dni wolne od pracy muszą być traktowane jako płatne urlopy, powinni sprawdzić umowę i porozmawiać z pracodawcą

◦ jeśli dni wolne od pracy z powodu koronawirusa nie mogą zostać wykorzystane, powinni skorzystać z urlopu w późniejszym terminie

◦ jeśli nie jest to możliwe, dni wolne od pracy można uwzględnić w czterotygodniowym płatnym urlopie, który można przenieść na kolejny rok. Wakacje te można wykorzystać w dowolnym momencie w ciągu najbliższych dwóch lat urlopu wypoczynkowego

 

 Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu rocznego rozliczenia podatkowego (Tax Return), to możesz zlecić przygotowanie rozliczenia podatkowego online (otworzy nowa strone) Jeśli chciałbyś porozmawiać zanim to zrobisz, zadzwoń na numer 02073728960.

 

PRORGAM wypłat z CJRS (80% pensji) rusza 20/04/2020, szczegóły poniżej

Komisja skarbowa UK przeprowadziła drugą sesję, przyjmując i udzieliła  odpowiedzi na pytania dotyczące programu zachowania stanowisk pracy (CJRS) i programu wsparcia osób utrzymujących się z samozatrudnienia (SEISS),

System zachowania stanowisk pracy, po raz pierwszy ogłoszony przez rząd 20 marca 2020 r., Jest tymczasowym programem mającym pomóc pracodawcom, których działalność została poważnie dotknięta przez koronawirusa (COVID-19), w celu zatrzymania pracowników i ma za zadanie chronić brytyjską gospodarkę.

Zgodnie z nią pracodawca będzie musiał wyznaczyć pracowników, którzy objęci programem zachowania stanowisk pracy, przedłożyć HMRC informacje o pracownikach, Następnie HMRC zwróci 80% kosztów płacy pracowników, do maksymalnej wysokości £ 2500 miesięcznie na pracownika.

Zaktualizowane zasady system zachowania stanowisk pracy zostały opublikowane przez HMRC w dniu 4 kwietnia 2020 r .:

Chociaż zmienione wytyczne zawierają pewne wyjaśnienia i dalsze szczegóły dotyczące pierwotnych wersji wytycznych opublikowanych 26 marca, niektóre kluczowe obszary, takie jak prawa do corocznego urlopu i wynagrodzenia za urlop oraz absencji chorobowej, nadal nie są jasne.

Program zachowania stanowisk pracy nie dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek (samo-zatrudnionych) . Aby temu zaradzić, kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił w czwartek 26 marca 2020 r. program wspierania osób osiągających dochody z samozatrudnienia (SEISS). Program zapewni bezpośrednie dotacje pieniężne w wysokości 80% zysków osoby prowadzącej działalność na własny rachunek (na podstawie ich średniego miesięcznego zysku handlowego w ciągu ostatnich trzech lat), do wysokości 2500 GBP miesięcznie, przez co najmniej trzy miesiące (od trzech miesięcy do maja ).

 • program zachowania miejsc pracy ma zostać otwarty 20 kwietnia, a HMRC zdąży dokonać płatności do 30 kwietnia
 • HMRC będzie dążyło do wypłaty środków na konta w ciągu 4-6 dni roboczych po złożeniu roszczenia
 • pracodawcy mogą zgłaszać roszczenia w ramach programu do 14 dni przed listą płac
 • nie będzie ustalonej częstotliwości roszczeń / płatności. Zamiast tego pracodawcy mogą ubiegać się raz na „okres wypłaty”, co pomoże tym, którzy płacą co tydzień
 • HMRC oczekuje, że większość pracodawców zgłosi roszczenia w ciągu pierwszych kilku dni. System będzie otwarty 24 godziny na dobę i będzie obsługiwał kolejkę. Internetowy system roszczeń może obsłużyć 450 000 roszczeń na godzinę.
 • HMRC doda dalsze praktyczne wskazówki operacyjne (dotyczące sposobu zestawiania roszczeń, przygotowania poświadczeń itp.) Oraz dodatkowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności „jeszcze w tym tygodniu” (tj. W piątek 10 kwietnia 2020 r.)
 • HMRC dołoży wszelkich starań, aby ich wytyczne dotyczące funkcjonowania programu online były jak najbardziej jasne i wyczerpujące; chcą, aby maksymalna liczba pracodawców pracowała samodzielnie w ramach programu bez konieczności kontaktowania się z infolinią HMRC
 • jeśli chodzi o sytuację, w której pracownik jest w ciąży, i wpływ, jaki miałoby to na SMP, odpowiedzią było że we właściwym czasie zostaną opracowane dalsze wytyczne, ponieważ HMRC przeanalizuje wszelkie aspekty sytuacji takich osob.
 • potwierdzono, że pracownicy objęci zmniejszoną liczbą godzin pracy nie są objęci programem i że nie ma planów rozszerzenia programu na pracę w niepełnym wymiarze godzin.
 • jeśli chodzi o obliczenie, jakie jest regularne wynagrodzenie pracownika w furloughed, powinno to opierać się na tym, co pracodawca jest zobowiązany zapłacić; tzn. nie powinno ono obejmować płatności, które pracodawcy dokonują według własnego uznania. HMRC wspomniał, że mogą zaktualizować swoje wytyczne w tym zakresie. Konkretnie:

◦ regularne godziny nadliczbowe są uwzględniane przy obliczaniu płacy furloughed, ale

◦ płatności uznaniowe, takie jak jednorazowa premia, nie są uwzględniane

 • w odniesieniu do interakcji między CJRS a krajowymi wytycznymi płacy minimalnej potwierdzono, że wynagrodzenie (w wysokości 80%) może spowodować obniżenie pensji pracownika poniżej krajowej płacy minimalnej. W takich okolicznościach HMRC spodziewałby się, że pracodawca dopłaci wynagrodzenie do (przynajmniej) krajowej stawki płacy minimalnej, ale nie będzie to prawnym wymogiem

Program wsparcia dochodów z samozatrudnienia (SEISS)

Znacznie mniej było dyskusji na temat programu wsparcia dochodów z samozatrudnienia (SEISS). Istotne kwestie, które pojawiły się w tym zakresie, to:

 • HMRC planuje zidentyfikować i powiadomić wszystkich kwalifikujących się do programu do połowy maja (szacuje się, że obejmie on 95% z 3,8 miliona

Zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia: Za pomocą Regulacji wprowadzone zostały przepisy zawieszające zasadę mowiącą że pierwsze 3 dni zwolnienia chorobowego (SSP – Statutory Sick Pay) są bezpłatne. Oznacza to, że SSP będzie płatny od pierwszego dnia nieobecności pracownika w pracy, a nie od czwartego dnia, gdy ta nieobecność jest związana z koronawirusem. Będzie to obowiązywać z mocą wsteczną od 13 marca 2020 r. W Anglii, Szkocji i Walii. Regulacja również wprowadza zmiany do ustawowych przepisów z 1982 r. dotyczących zasiłków chorobowych, które określają, kiedy dana osoba jest uważana za niezdolną do pracy. Obejmuje to osoby z objawami koronawirusa przebywającymi w domu przez siedem dni oraz osoby w gospodarstwie domowym osoby z objawami koronawirusa przebywającej w domu przez 14 dni. Regulacja weszła w życie z dniem 28 marca 2020 r.

Rząd ogłosił zmiany w regulaminie czasu pracy, które umożliwią kluczowym pracownikom przeniesienie prawa do ustawowego urlopu na kolejne dwa lata ( w normalnej sytuacji niewykorzystany urlop przepada), jeśli nie byli w stanie go przyjąć z powodu wybuchu epidemii koronawirusa  w UK. Zmiany pozwolą na przeniesienie do czterech tygodni urlopu na kolejne lata, zapewniając, że kluczowe branże nie będą miały zbyt mało personelu w walce z koronawirusem.

Ponadto złagodzony zostanie wymóg, aby przedsiębiorstwa zapewniały pracownikom urlop w ciągu roku urlopowego (rok urlopowy może, choć nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym, podatkowym itp.). Zmiany dotyczą prawie wszystkich pracowników, w tym pracowników agencyjnych i tych, którzy pracują w nieregularnych godzinach lub są zatrudnieni na podstawie umów o pracę na zero godzin.

Minister finansów Wielkiej Brytanii potwierdził ze w związku z pandemia koronawirusa w UK osoby samozatrudnione otrzymają 80% uśrednionego zysku za okres 3 lat. Należność zostanie wyliczona przy pomocy zezna podatkowych za tren okres.

Jeśli osoba rozliczała się za krótszy okres niż 3 lata (np. jest zarejestrowana jako samozatrudniony od 2ch lat) to taki okres zostanie wzięty pod uwagę do celów wyliczenia należności.

Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował podjęcie następujących kroków w celu wsparcia pracodawców oraz pracowników podczas walki z epidemią koronawirusa. Między innymi:

 1. Job Retention Scheme – projekt, zgodnie z którym każdy pracodawca w Wielkiej Brytanii może skontaktować się z HMRC w celu uzyskania dotacji 80% wypłat pracowników, do £2,500.00 miesięcznie. Dotacje pokryją wypłaty od 1 marca 2020 i będą dostępne przynajmniej przez następne 3 miesiące. HMRC otworzy w tym celu nowy portal dla pracodawców, nad którym wciąż pracuje.
 2. Pracodawca będzie mógl zaciągnąć tzw Coronavirus Business Interruption Loan, gdzie pierwsze 12 miesięcy będzie bez odsetek. Ma ona na celu szybkie wsparcie dla firm, które mają problemy z przepływem pieniędzy.
 3. Płatność VAT za następny kwartał będzie odroczona do końca czerwca 2020, zamiast 20.03.2020.
 4. Universal Credit standard allowance oraz Working Tax Credit basic element zostaną podwyższone Przez następne 12 miesięcy o £1,000.00 na rok, natomiast minimalny dochód zostanie zawieszony dla wszystkich dotkniętych ekonomicznymi skutkami wirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.
 5. Płatności self-assessment będą odroczone do stycznia 2021 dla osób samozatrudnionych, zamiast 31.07.2020.
 6. Osoby wynajmujące miejsce zamieszkanie otrzymają wspracie poprzez zwiększenie kwoty housing benefit oraz Universal Credit.
 7. Mali oraz średni pracodawcy (poniżej 250 pracowników) otrzymają wsparcie w płatnościach SSP w związku z koronawirusem. Płatność pokryje do 2 tygodni nieobecności ale pracownicy nie muszą pokazać zwolnienia od lekarza za ten okres, ale mogą dostarczyć tzw isolation note, którą można uzyskać na NHS 111 online

Jest dosyć prawdopodobne ze wskutek epidemii wirusa w UK lub kroków podjętych przez rząd Wielkiej Brytanii dojdzie do spowolnienia gospodarczego w UK, lub wręcz recesji. To może prowadzić do zwolnienia z pracy lub zawieszenia dużej liczby pracowników w ich obowiązkach na pewien okres czasu.

recesja

Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca chce zawiesić Twoje obowiązki na pewien okres?

W normalnej sytuacji, aby pracodawca mógł zawiesić pracownika w jego obowiązkach z powodu spowolnienia gospodarczego w umowie o prace musi być zawarta klauzula ‘lay-off’. Jeśli taka klauzula występuje w Twojej umowie, zapoznaj się z nią dokładnie – dowiesz się na jaki okres i za jaka stawkę dzienna lub tygodniowa pracodawca może Cię zawiesić bez pogwałcenia postanowień umowy o prace.

Jeśli klauzula ‘lay-off’ nie występuje w Twojej umowie o prace, zawieszenie może oznaczać pogwałcenie kontraktu, być tożsame z nielegalnymi potraceniami z wypłat i prowadzić do niesłusznego zwolnienia a także automatycznie niesłusznego zwolnienia (ochrona przed automatycznie niesłusznym zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia pracy, a nie jak w normalnej sytuacji po dwóch latach) . Tym nie mniej warto rozważyć czy w takiej sytuacji nie wyrazić zgody na krótki ‘lay-off’, już choćby po to, żeby utrzymać dobre stosunki z pracodawca.

Co, jeśli pracodawca chce Cię wysłać na przymusowy urlop?

Jeśli w umowie o prace występuje klauzula, umożliwiając pracodawcy wysłanie pracownika na urlop i zakładając ze nie wykorzystałeś całego urlopu w roku urlopowym (który może, ale nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, podatkowym itp.), pracodawca może Cię wysłać na urlop, jednak będzie musiał Ci płacić Twoje normalne dochody, wliczając bonusy, commission itp. Nawet jeśli taka klauzula nie występuje, warto rozważyć zgodę na przymusowy urlop, żeby zachować dobre stosunki z pracodawca – jeśli epidemia spowoduje recesje, dobra relacja z pracodawca może oznaczać różnice pomiędzy praca a bezrobociem.

Co, jeśli pracodawca chce Cię zwolnić z pracy?

Pracodawca może Cię zwolnić z pracy. Żeby jednak zwolnienie było zgodne z prawem (zakładając ze masz staż pracy dłuższy niż dwa lata), pracodawca musi:

– mieć ważny powód. Powody są wymienione w ustawie o prawach pracownika i zawierają między innymi Inne Ważne Powody (some other substantila reason). Bez wątpienia epidemia koronowirusa i gwałtowny spadek obrotów jest takim powodem.

-w normalnej sytuacji musi dochować procedury. Istnieje jednak ‘obejście’ tego wymogu tzw. Polkey reduction. Polkey reduction ma zastosowanie, jeśli zwolnienie z pracy nastąpiłoby bez względu na to czy procedura została dochowana czy nie.

Pracodawca może tez dokonać redukcji pracowników (redundancy)

 

Jeśli mimo wszystko nie uda Ci się porozumieć z pracodawcą poprosimy o przesłanie zgłoszenia o odszkodowanie – być może będziemy mogli pomóc. 

Zgłoś sprawę o odszkodowanie


BEZPŁATNY WEBINAR

Chcesz się zapisać na bezpłatny webinar, albo otrzymywać krótkie informacje dotyczące prawa pracy i istotnych zmian jakie niewątpliwie zajdą w związku z koronawirusem? Zapisz się tutaj

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie