• Godziny pracy
  Pon - Pt: 9:00 - 17:00
 • Numer telefonu
  0203 627 0223

Koronawirus w UK

Koronawirus w UK i Twoje prawa w pracy

Ponizsza tresc bedzie aktualizowana

Aktualizacja 31/03/2020

Zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia: Za pomocą Regulacji wprowadzone zostały przepisy zawieszające zasadę mowiącą że pierwsze 3 dni zwolnienia chorobowego (SSP – Statutory Sick Pay) są bezpłatne. Oznacza to, że SSP będzie płatny od pierwszego dnia nieobecności pracownika w pracy, a nie od czwartego dnia, gdy ta nieobecność jest związana z koronawirusem. Będzie to obowiązywać z mocą wsteczną od 13 marca 2020 r. W Anglii, Szkocji i Walii. Regulacja również wprowadza zmiany do ustawowych przepisów z 1982 r. dotyczących zasiłków chorobowych, które określają, kiedy dana osoba jest uważana za niezdolną do pracy. Obejmuje to osoby z objawami koronawirusa przebywającymi w domu przez siedem dni oraz osoby w gospodarstwie domowym osoby z objawami koronawirusa przebywającej w domu przez 14 dni. Regulacja weszła w życie z dniem 28 marca 2020 r.

Aktualizacja 28/03/2020

Rząd ogłosił zmiany w regulaminie czasu pracy, które umożliwią kluczowym pracownikom przeniesienie prawa do ustawowego urlopu na kolejne dwa lata ( w normalnej sytuacji niewykorzystany urlop przepada), jeśli nie byli w stanie go przyjąć z powodu wybuchu epidemii koronawirusa  w UK. Zmiany pozwolą na przeniesienie do czterech tygodni urlopu na kolejne lata, zapewniając, że kluczowe branże nie będą miały zbyt mało personelu w walce z koronawirusem.

Ponadto złagodzony zostanie wymóg, aby przedsiębiorstwa zapewniały pracownikom urlop w ciągu roku urlopowego (rok urlopowy może, choć nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym, podatkowym itp.). Zmiany dotyczą prawie wszystkich pracowników, w tym pracowników agencyjnych i tych, którzy pracują w nieregularnych godzinach lub są zatrudnieni na podstawie umów o pracę na zero godzin.

Aktualizacja 26/03/2020

Minister finansów Wielkiej Brytanii potwierdził ze w związku z pandemia koronawirusa w UK osoby samozatrudnione otrzymają 80% uśrednionego zysku za okres 3 lat. Należność zostanie wyliczona przy pomocy zezna podatkowych za tren okres.

Jeśli osoba rozliczała się za krótszy okres niż 3 lata (np. jest zarejestrowana jako samozatrudniony od 2ch lat) to taki okres zostanie wzięty pod uwagę do celów wyliczenia należności.

Aktualizacja z dnia 23/03/2020 ponizej

Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował podjęcie następujących kroków w celu wsparcia pracodawców oraz pracowników podczas walki z epidemią koronawirusa. Między innymi:

 1. Job Retention Scheme – projekt, zgodnie z którym każdy pracodawca w Wielkiej Brytanii może skontaktować się z HMRC w celu uzyskania dotacji 80% wypłat pracowników, do £2,500.00 miesięcznie. Dotacje pokryją wypłaty od 1 marca 2020 i będą dostępne przynajmniej przez następne 3 miesiące. HMRC otworzy w tym celu nowy portal dla pracodawców, nad którym wciąż pracuje.
 2. Pracodawca będzie mógl zaciągnąć tzw Coronavirus Business Interruption Loan, gdzie pierwsze 12 miesięcy będzie bez odsetek. Ma ona na celu szybkie wsparcie dla firm, które mają problemy z przepływem pieniędzy.
 3. Płatność VAT za następny kwartał będzie odroczona do końca czerwca 2020, zamiast 20.03.2020.
 4. Universal Credit standard allowance oraz Working Tax Credit basic element zostaną podwyższone Przez następne 12 miesięcy o £1,000.00 na rok, natomiast minimalny dochód zostanie zawieszony dla wszystkich dotkniętych ekonomicznymi skutkami wirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.
 5. Płatności self-assessment będą odroczone do stycznia 2021 dla osób samozatrudnionych, zamiast 31.07.2020.
 6. Osoby wynajmujące miejsce zamieszkanie otrzymają wspracie poprzez zwiększenie kwoty housing benefit oraz Universal Credit.
 7. Mali oraz średni pracodawcy (poniżej 250 pracowników) otrzymają wsparcie w płatnościach SSP w związku z koronawirusem. Płatność pokryje do 2 tygodni nieobecności ale pracownicy nie muszą pokazać zwolnienia od lekarza za ten okres, ale mogą dostarczyć tzw isolation note, którą można uzyskać na NHS 111 online

Jest dosyć prawdopodobne ze wskutek epidemii wirusa w UK lub kroków podjętych przez rząd Wielkiej Brytanii dojdzie do spowolnienia gospodarczego w UK, lub wręcz recesji. To może prowadzić do zwolnienia z pracy lub zawieszenia dużej liczby pracowników w ich obowiązkach na pewien okres czasu.

recesja

Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca chce zawiesić Twoje obowiązki na pewien okres?

W normalnej sytuacji, aby pracodawca mógł zawiesić pracownika w jego obowiązkach z powodu spowolnienia gospodarczego w umowie o prace musi być zawarta klauzula ‘lay-off’. Jeśli taka klauzula występuje w Twojej umowie, zapoznaj się z nią dokładnie – dowiesz się na jaki okres i za jaka stawkę dzienna lub tygodniowa pracodawca może Cię zawiesić bez pogwałcenia postanowień umowy o prace.

Jeśli klauzula ‘lay-off’ nie występuje w Twojej umowie o prace, zawieszenie może oznaczać pogwałcenie kontraktu, być tożsame z nielegalnymi potraceniami z wypłat i prowadzić do niesłusznego zwolnienia a także automatycznie niesłusznego zwolnienia (ochrona przed automatycznie niesłusznym zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia pracy, a nie jak w normalnej sytuacji po dwóch latach) . Tym nie mniej warto rozważyć czy w takiej sytuacji nie wyrazić zgody na krótki ‘lay-off’, już choćby po to, żeby utrzymać dobre stosunki z pracodawca.

Co, jeśli pracodawca chce Cię wysłać na przymusowy urlop?

Jeśli w umowie o prace występuje klauzula, umożliwiając pracodawcy wysłanie pracownika na urlop i zakładając ze nie wykorzystałeś całego urlopu w roku urlopowym (który może, ale nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, podatkowym itp.), pracodawca może Cię wysłać na urlop, jednak będzie musiał Ci płacić Twoje normalne dochody, wliczając bonusy, commission itp. Nawet jeśli taka klauzula nie występuje, warto rozważyć zgodę na przymusowy urlop, żeby zachować dobre stosunki z pracodawca – jeśli epidemia spowoduje recesje, dobra relacja z pracodawca może oznaczać różnice pomiędzy praca a bezrobociem.

Co, jeśli pracodawca chce Cię zwolnić z pracy?

Pracodawca może Cię zwolnić z pracy. Żeby jednak zwolnienie było zgodne z prawem (zakładając ze masz staż pracy dłuższy niż dwa lata), pracodawca musi:

– mieć ważny powód. Powody są wymienione w ustawie o prawach pracownika i zawierają między innymi Inne Ważne Powody (some other substantila reason). Bez wątpienia epidemia koronowirusa i gwałtowny spadek obrotów jest takim powodem.

-w normalnej sytuacji musi dochować procedury. Istnieje jednak ‘obejście’ tego wymogu tzw. Polkey reduction. Polkey reduction ma zastosowanie, jeśli zwolnienie z pracy nastąpiłoby bez względu na to czy procedura została dochowana czy nie.

Pracodawca może tez dokonać redukcji pracowników (redundancy)

 

Jeśli mimo wszystko nie uda Ci się porozumieć z pracodawcą poprosimy o przesłanie zgłoszenia o odszkodowanie – być może będziemy mogli pomóc.

Zgłoś sprawę o odszkodowanie

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie