Korzystne zmiany - prawo pracy w UK

Poniższe nie jest obowiązującym prawem pracy a jedynie propozycja jego zmian, która może, ale nie musi wejść w życie w przyszłości. Prosimy nie kierować się poniższymi zapisami przy podejmowaniu decyzji. Jeśli propozycje komisji wejdą w życie, ten zapis zostanie zmodyfikowany lub usunięty.

prawo pracy - zmiany

Komisja kodyfikacyjna (Law Commission) przeanalizowała materiał uzyskany w drodze konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi i przekazała swoje opinie. Oto, w opinni prawników z ELSG najistotniejsze z nich:

  1. Komisja zaleca, aby termin na wniesienie roszczenia do Sadu pracy w UK (Employment Tribunal) wynosił sześć miesięcy dla wszystkich roszczeń w zakresie prawa pracy (komentarz: jest to podwojenie okresu na złożenie pozwu w Sadzie Pracy wUK – obecnie na złożenie pozwu pracownik ma 3 miesiące minus jeden dzień, plus okres w ACAS
  2. Komisja zaleca, aby w przypadku roszczeń, w których termin na wniesienie pozwu można obecnie przedłużyć, gdy „wniesienie skargi na czas nie było„ możliwe ”, trybunały pracy powinny mieć swobodę przedłużenia terminu, w którym uznają to za stosowne i sprawiedliwe (Komentarz prawników ELSG: jest to poważne ułatwienie dla pracowników w UK – w obecnym teście możliwości przedłużenia okresu na zlożenie sprawy do Sadu Pracy w UK, pracownik musi udokumentować niemożność złożenia sprawy, niemal przez każdy dzień z ustawowych trzech miesięcy przysługujących na wniesienie pozwu, a przekroczenie terminu choćby o jeden dzień prawie zawsze skutkuje odrzuceniem pozwu w całości. Po zmianie termin nie tylko ulegnie podwojeniu (patrz pkt 1 powyżej), ale jego przedłużenie stanie się bardziej elastyczne i możliwe, jeśli Sad Pracy uzna ze przedłużenie jest sprawiedliwe (teraz Sad musi osadzić, czy powód miał możliwość złożenia sprawy w ustawowym okresie, a nie to czy przedłużenie jest sprawiedliwe. To bardzo pozytywna zmiana, zwłaszcza dla pracowników nie urodzonych w UK, lub których angielski nie jest pierwszym językiem).
  3. Komisja zaleca, aby trybunały pracy były właściwe do rozstrzygania roszczeń pracownika i roszczeń wzajemnych ze strony pracodawcy o odszkodowanie, pomimo że zatrudnienie pracownika nie wygasło. (Komentarz prawników ELSG: Obecnie, aby starać się o odszkodowanie za złamanie postanowień umowy o prace, pracownik musi zostać zwolniony. To pozytywna zmiana, która powinna zniechęcić pracodawców do łamania postanowień umowy o prace).
  4. Komisja zaleca, aby trybunały pracy były właściwe do rozstrzygania roszczeń pracownika i roszczeń wzajemnych ze strony pracodawcy o odszkodowanie za naruszenie lub należną kwotę na podstawie umowy o pracę lub związanej z nią, pomimo że domniemana odpowiedzialność powstaje po ustaniu zatrudnienia. (Komentarz prawników ELSG: To oznacza ze np. niewydanie referencji, lub wydanie negatywnych referencji, nie zastosowanie się przez stronę do zapisów ugody, będzie rozstrzygane w Sadzie Pracy. To dobra wiadomość – obniży dramatycznie koszty postepowania i zniechęci pracodawców do łamania postanowień umów)
  5. Komisja zaleca zwiększenie obecnego limitu 25 000 funtów w zakresie pozwów o złamanie umowy o prace do 100 000 funtów
  6. Komisja zaleca, aby do roszczeń pracowników i roszczeń wzajemnych ze strony pracodawców stosować ten sam limit finansowy dla jurysdykcji umownej trybunałów pracy.
  7. Sądy pracy powinny mieć uprawnienia do interpretowania zapisów umów o pracę.
  8. Sądy pracy powinny być właściwe do rozpatrywania skarg pracowników, że ich godziny pracy przekraczają maksymalne limity czasu pracy określone w przepisach 4 (1), 5A (1), 6 (1) i 6A przepisów o czasie pracy z 1998 r.

Opinia ELSG:

Komisja kodyfikacyjna dogłębnie przeanalizowała obowiązujące w UK prawo pracy i skonsultowała się ze wszystkimi zainteresowanymi. Zaproponowane zmiany wyrównują szanse pracownika i pracodawcy. Z niecierpliwością oczekujemy wprowadzenia zmian w życie i nie mamy wątpliwości ze przyczynia się one do zwiększenia ochrony prawnej Polaków w UK.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie