Niesłuszne zwolnienie i nękanie poprzez zaniechanie

Trybunał pracy w UK stwierdził że sygnalista kolejowy padł  ofiarą nękania w wyniku zaniechania ze strony pracodawcy w zakresie zbadania okoliczności dotyczących użycia rasistowskiego języka.

Sędzia stwierdził, że organizacja, poprzez zaniechanie  analizy komentarzy kolegi, stworzyła „zastraszającą, wrogą, poniżającą i upokarzającą” atmosferę dla czarnoskórych pracowników kolei.

Sąd pracy orzekł, że Sygnalista kolejowy padł ofiarą nękania po tym, jak jego pracodawca nie podjął starań celem zbadania rasistowskiego języka kolegi. Uznał, że National Rail Infrastructure nie zbadało zarzutu, użycia przez jednego z pracowników języka o wymowie rasistowskiej , aby opisać Lancelota Lewisa, który pracował jako sygnalista od marca 2005 r. To zaniechanie zbadania sprawy, w ocenie trybunału jest równoznaczne z nękaniem.

Stwierdzono, że Network Rail nie „[zbadała] sprawy w żaden znaczący sposób”. Zamiast tego organizacja zdecydowała się „dojść do wniosku że sprawa ta została już zbadana” , który to wniosek w ocenie Trybunału nie  może być uzasadniony na podstawie posiadanych informacji.

Trybunał pracy wysłuchał Lewisa, który identyfikuje się jako czarnoskóry Brytyjczyk. Pokrzywdzony pracował dla National Rail Infrastructure od 2005 r., a od marca 2015 r.  Obsługiwał skrzynkę sygnalizacyjną w Marston Vale Signal Center. Przy tej skrzynce sygnalizacyjnej członkowie publicznego telefonu pytają, czy można przejść. Nastawniczy musi sprawdzić, czy osoba może bezpiecznie przekroczyć linię kolejową, a następnie upoważnić ją do tego.

W dniu 24 lipca 2018 roku Lewis wydał pytającej kobiecie zezwolenie na przekroczenie linii kolejowej, kiedy nie powinien był tego robić, ponieważ zbliżał się pociąg. Kobieta zatrzymała się, gdy zobaczyła przejeżdżający pociąg, a Lewis przeprosił ją, ale nie zgłosił incydentu.

Mąż tej Pani złożył formalną skargę do Network Rail. Zostało to przekazane Jessowi Cottonowi, ówczesnemu kierownikowi lokalnej operacji i przełożonemu pana Lewis, który podjął dochodzenie.

Sąd został poinformowany, że 25 lipca – dzień po incydencie – Lewis został przesłuchany i potwierdził, że otrzymał telefon od kobiety z prośbą o przekroczenie linii kolejowej. Zapytany, dlaczego nie zgłosił incydentu, Lewis powiedział, że jego ówczesny stan umysłu zaciemnił jego osąd. Powiedział również, że przeprosił osobę bez dalszej negatywnej reakcji i założył, że jego przeprosiny zostały przyjęte. Cattini kolega z tej samej zmiany co Lewis, również był przesłuchiwany i powiedział, że nie wiedział o incydencie.

26 lipca Cotton przedstawił raport z dochodzenia. Ponieważ niezgłoszenie sprawy zostało uznane za lekkomyślne wykroczenie, przygotowano kolejne sprawozdanie z dochodzenia dyscyplinarnego, które zakończyło się formalnym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Lewis wziął udział w przesłuchaniu dyscyplinarnym i otrzymał ostateczne pisemne ostrzeżenie. Odwołał się, ale decyzja została utrzymana.

W tym czasie Cattini podniósł osobną skargę, twierdząc, że był obiektem zastraszania i nękania. W ramach dochodzenia w sprawie tej skargi, została przesłuchana Hayley która postawiła zarzut, że Cattini użył specyficznej rasistowskiej obelgi przeciwko Lewisowi. Jednak śledczy błędnie założyli, że rasistowskie obelgi przeciwko Lewisowi były przedmiotem śledztwa w ramach wcześniejszej skargi wniesionej przez Gilesa przeciwko Cattini, która nie powiodła się, więc nie przeprowadzono dalszego dochodzenia w tej sprawie.

W zawiązku z użyciem rasistowskich obelg pod jego adresem, Lewis wniósł skargę. Oprócz skargi na rasistowski język, Lewis podnosił również, że śledztwo dyscyplinarne w dniu 24 lipca nie było jasne, a tydzień po tym incydencie miał miejsce inny podobny incydent, ale w tej sprawie nie było śledztwa.

W odniesieniu do zarzutu dyskryminacji rasowej Knapp przeprowadził dochodzeniea w sprawie zarzutu postawionego przez Gilesa i zdecydował, że komentarz podniesiony przez Lewisa w ramach jego skargi został już zbadany. Następnie Knapp doszedł do wniosku, że nie ma dowodów na użycie języka o wymowie rasistowskiej.

W dniu 19 stycznia 2019 r. Lewis przedstawił pozew do trybunału, w którym podniósł zarzut, że padł ofiarą bezprawnej dyskryminacji ze względu na  cechę chroniona – rasę.

Trybunał stwierdził, że Lewis był ofiarą nękania, ponieważ Network Rail nie zbadała zarzutu, że Cattini użył rasistowskich obelg przeciwko Lewisowi. Wszystkie inne zarzuty dyskryminacji zostały oddalone.

Sędzia Michael Ord powiedział, że trybunał nie był usatysfakcjonowany, że konkretne słowa, które wskazał Giles, jakoby Cattini, użył, zostały faktycznie wypowiedziane, ale wszystkie użyte słowa miały „wyraźnie rasistowski charakter”. Trybunał stwierdził także, że przeprowadzone śledztwo było „w najlepszym razie pobieżne”.

„Skutkiem zaniechania dochodzenia jest naruszenie godności powoda i stworzenie dla niego atmosfery, którą można określić jako zastraszającą, wrogą, poniżającą, upokarzającą lub obraźliwą” – powiedział Ord. „Rzekome komentarze dotyczące jego rasy zostały przedstawione jego pracodawcy i nie zostały zbadane”.

Andrew Willis, szef działu prawnego w HR-inform, powiedział, że sprawa doskonale podkreśla to, że  pracodawcy nie powinni omijać skarg, ponieważ mają one delikatny charakter lub mogą wiązać się z niewygodnymi rozmowami. Willis wskazuje wprost, że: „Po złożeniu skargi pracodawca powinien umówić się na rozmowę ze składającym skargę w celu zrozumienia dokładnych szczegółów zarzutu i zidentyfikowania świadków domniemanego incydentu”.

Należy sporządzić raport z dochodzenia, w którym zostaną szczegółowo opisane podjęte działania, następnie zostanie poddane pod rozwagę czy zachodzą okoliczności, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, oraz podjęta zostanie decyzja co do dalszych kroków. Taki raport powinien zawierać także zeznania świadków”.

Willis dodał, że każda polityka dotycząca przeciwdziałania nękaniu musi zostać zastosowana, jeśli zawarte w niej słowa mają mieć jakąkolwiek wagę i nadać uczciwości „rzekomemu etosowi przeciwdziałania nękaniu pracodawcy. „Poważne traktowanie zarzutów i podejmowanie odpowiednich kroków jest sposobem zaszczepienia w pracodawcy zobowiązania do wyeliminowania molestowania wśród pracowników” – powiedział Willis.


BEZPŁATNY WEBINAR

Chcesz się zapisać na bezpłatny webinar, albo otrzymywać krótkie informacje dotyczące prawa pracy i istotnych zmian jakie niewątpliwie zajdą w związku z koronawirusem? Zapisz się tutaj

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie