Niesprawiedliwe zwolnienie i apelacja

Jeśli pracownik zostanie zwolniony, a następnie wniesie apelacje od zwolnienia z pracy, jeśli apelacja zostanie wygrana przez pracownika, wówczas zgodnie z prawem będzie tak, jakby nigdy nie doszło do zwolnienia, nawet jeśli pracownik wyraźnie zaznaczył się w trakcie składania apelacji, że nie mają zamiaru wracać do pracy, niezależnie od wyniku odwołania.

apelacja

Aby wystąpić z roszczeniem o niesłuszne zwolnienie, z prawnego punktu widzenia musi istnieć zwolnienie, na które roszczenie może wpływać:

 • wymóg ten jest spełniony, gdy pracodawca zwalnia pracownika
 • jeżeli pracodawca nie zwolnił pracownika, pracownik może złożyć rezygnację i domagać się konstruktywnego zwolnienia; ale jest to trudniejsza ścieżka dla pracownika, ponieważ pracownik musi wykazać, że pracodawca działał w sposób rażąco gwałcący umowę

W tym kontekście sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, gdy pracownik po zwolnieniu składa apelacje do pracodawcy.

Sprawy Sądu Apelacyjnego Roberts -v- West Coast Trains oraz, Patel -v- Folkestone Nursing Home, wyjaśniają, że składając takie wewnętrzne odwołanie:

 • pracownik zobowiązuje się do związania wynikiem
 • jeżeli pracodawca po rozpatrzeniu odwołania uchyli wypowiedzenie, to zwolnienie „znika” z mocy prawa, jakby nigdy nie miało miejsca, w wyniku czego nie będzie już zwolnienia z pracy, na podstawie którego można było dochodzić roszczenia o niesłuszne zwolnienie

Jeśli pracownik jest zadowolony z wyniku odwołania, wynikające z tego ograniczenie możliwości wniesienia roszczenia o niesłuszne zwolnienie nie będzie stanowiło problemu. Jednak w niektórych przypadkach pracownik może nie być zadowolony, np:

 • pracodawca mógł w wyniku odwołania nałożyć (być może znaczącą) mniejszą sankcję, z której pracownik jest nadal niezadowolony, lub którą uważa za krzywdząca
 • możliwe, że pracownik przed rozpatrzeniem odwołania był tak bardzo niezadowolony z zachowania pracodawcy, że:
  1. nie był skłonny, niezależnie od wyniku odwołania, wrócić do pracy
  2. odwołanie mogło zostać wniesione z powodów innych niż odzyskanie pracy, np. w celu oczyszczenia dobrego imienia pracownika, aby poprawić jego przyszłe perspektywy zatrudnienia itp.

W Patel v Folkestone Nursing Home Sąd Apelacyjny okazał brak życzliwości pracownikom w tej sytuacji, mówiąc:

`…mogą istnieć inne powody, dla których pracownik może chcieć skorzystać z prawa do odwołania w ramach procedury dyscyplinarnej … pracownik może po prostu chcieć oczyścić swoje nazwisko, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie innej pracy w innym miejscu na rynku pracy, bez chcąc wrócić do pierwotnego pracodawcy … Chodzi o to, że pracownik jest na mocy umowy o pracę jest uprawniony do zwrócenia się do pracodawcy o ponowne rozpatrzenie poprzedniej decyzji o zwolnieniu z pracy i o jej zmianę. W przypadku wniesienia odwołania jego cel jest to oczywisty. Fakt, że pracownik może mieć inne powody do wniesienia odwołania, nie wpływa na interpretację umowy

Wyrok w sprawie Patel v Folkestone Nursing Home zapadł 17 lipca 2018 r. Nieco ponad dwa miesiące wcześniej, w dniu 1 maja 2018 r., Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie Kaur przeciwko Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. W tym wypadku:

 • przeciwko powódce wszczęto postępowanie dyscyplinarne, w wyniku którego otrzymała ostateczne pisemne upomnienie
 • była oburzona tym, co uważała za całkowicie niesprawiedliwą sankcję dyscyplinarną i zrezygnowała z pracy, twierdząc, że została konstruktywne zwolniona z pracy
 • następnie złożyła odwołanie wewnętrzne, ale zanim to zostało rozpatrzone, napisała pismo do pracodawcy, w którym napisała: „Odwołując się od wyniku przesłuchania dyscyplinarnego… [nie zaakceptowała] naruszenia umowy o prace”. Zrobiła to, bo zależało jej na tym, by nie potwierdzić umowy składając apelację (tzw affirmation)

Sędzia stwierdził, że jej zastrzeżenia w liście prawdopodobnie nie były konieczne, ponieważ:

 • skorzystanie z prawa do odwołania się od tego, co jest uważane za nieuczciwą decyzję dyscyplinarną, prawdopodobnie nie będzie traktowane jako potwierdzenie umowy, oraz
 • nawet gdyby tak było, jego utrzymanie w drodze odwołania przywróciłoby jej prawo do rezygnacji

Doktryna apelacji o zmianę decyzji o zwolnieniu pracownika, w sprawie Roberts, nie została omówiona w Kaur. Doktryna ta ma zastosowanie w przypadkach, w których pracodawca zwolnił pracownika, podczas gdy w przypadku Kaur była to sprawa, w której pracownik zrezygnował z pracy, ale nie jest do końca jasne jak ta różnica powinna wpłynąć na zasadę, że umowa zostaje przywrócona po pomyślnym apelacji.

Podobnie, kiedy wyrok w sprawie Patel został wydany przez Sąd Apelacyjny nieco ponad dwa miesiące później, Kaur nie został zacytowany, a uwagi Sędziego nie zostały wzięte pod uwagę.

W sprawie Phoenix Academy Trust przeciwko Kilroy:

 • powód został zwolniony przez pozwanego w trybie natychmiastowym, tuż przed otrzymaniem przez pozwanego pisma o rezygnacji z pracy z zarzutem konstruktywnego zwolnienia
 • wkrótce potem powołał się na wewnętrzną procedurę odwoławczą. Przed wniesieniem odwołania prawnicy powoda napisali do pozwanego, mówiąc: „Niezależnie od wyniku obecnego odwołania, nie ma mowy o powrocie naszego klienta do poprzedniego zatrudnienia”.
 • po tym piśmie, ale przed rozpatrzeniem apelacji, powód złożył pozew do Sadu Pracy, w którym domagał się odszkodowania za niesprawiedliwe zwolnienie
 • gdy apelacja została ostatecznie rozpatrzona, pozwany uwzględnił jego odwołanie od zwolnienia i przywrócił go do pracy zamieniając zwolnienie na ostateczne pisemne ostrzeżenie jednocześnie żądając jego powrotu do pracy

Powód zamiast powrócić do pracy zrezygnował z niej, zarzucając pracodawcy konstruktywne niesprawiedliwe zwolnienie

Sędzia przesłuchujący Phoenix Academy Trust przeciwko Kilroy, rozpatrując doktrynę w świetle spraw Kaur, jak i Patel zdecydował, że interpretacja Patel jest własciwa czyli że złożenie apelacji i przywrócenie do pracy oznaczało przywrócenie umowy tak jakby pierwotne zwolnienie z pracy nigdy nie nastąpiło. Uznał jednak, że trybunał pracy nie uwzględnił należycie, czy powód został jednak konstruktywnie zwolniony, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Reasumując: Jeśli złożysz apelacje od zwolnienia z pracy i zostanie ona uznana, nie masz prawa do dochodzenia odszkodowania za niesłuszne zwolnienie


BEZPŁATNY WEBINAR

Chcesz się zapisać na bezpłatny webinar, albo otrzymywać krótkie informacje dotyczące prawa pracy i istotnych zmian jakie niewątpliwie zajdą w związku z koronawirusem? Zapisz się tutaj

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie