Obawa przed wirusem a dyskryminacja w pracy.

W sprawie X przeciwko Y sąd pracy musiał zdecydować, czy obawa pracownika, że może zarazić się koronawirusem (COVID-19) i musi podjąć kroki w celu ochrony siebie i innych, była równoznaczna z chronionym przekonaniem zgodnie z ustawą o równości z 2010 r.

Ustawa o Równości, (Equality Act 2010) s 10 chroni pracowników, którzy są dyskryminowani, ponieważ wyznają (lub nie posiadają) określonych przekonań religijnych lub filozoficznych. Aby być chronionym, pracownik musi wykazać, że jego przekonanie:

  • jest autentycznie utrzymywany
  • nie jest opinią ani punktem widzenia (który opiera się na informacjach dostępnych w danym momencie)
  • odnosi się do ważnego i istotnego aspektu ludzkiego życia i zachowania
  • ma pewien poziom spójności, powagi, i znaczenia, oraz
  • jest godny szacunku w demokratycznym społeczeństwie

koronawirus - pomoc

Pani X postanowiła nie wracać do swojego miejsca pracy w dniu 31 lipca 2020 r. ze względu na obawy związane z koronawirusem. Powiedziała swoim pracodawcom, że martwi się rosnącym rozprzestrzenianiem się wirusa i obawia się, że dostanie go i przekaże mężowi, który był w grupie wysokiego ryzyka poważnego złego samopoczucia z powodu koronawirusa. Twierdziła ona, że jej miejsce pracy stanowi poważne i bezpośrednie zagrożenie dla niej i innych osób. Jej pracodawcy wstrzymali jej wynagrodzenie, a ona wniosła szereg skarg do sądu pracy. Trybunał musiał wstępnie rozstrzygnąć, czy była dyskryminowana ze względu na swoje przekonania na temat koronawirusa.

Trybunał pracy przyznał, że pani X naprawdę wierzyła, że może zarazić się koronawirusem i musiała podjąć kroki w celu ochrony siebie i innych. I że jej wiara była zrozumiała, przekonująca, poważna i ważna. Była również godna szacunku w demokratycznym społeczeństwie. Stwierdzono jednak, że jej strach był “reakcją na groźbę fizycznej krzywdy i potrzebą podjęcia kroków w celu uniknięcia lub zmniejszenia tego zagrożenia“, a nie wiarą. Przyznała, że obawy przed szkodami wyrządzonymi przez wirusa są poważne i znaczące, ale stwierdziła, że w tym przypadku obawy pani X dotyczyły ochrony siebie i swojego partnera. Stwierdzono, że nie jest to wystarczająco szerokie, aby spełnić to kryterium.

W związku z tym żądanie pani X nie zostało uwzględnione.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie