Pozew o niesłuszne zwolnienie z pracy mogą być rozpatrywane pomimo stwierdzenia niewłaściwego postępowania przez pracownika

Roszczenie o niesłuszne zwolnienie z pracy nie powinno zostać odrzucone, mimo że nie ma perspektywy uzyskania odszkodowania, Employment Appeal Tribunal (EAT) orzekł w sprawie Evans przeciwko London Borough of Brent.

Odszkodowanie

Chociaż przywrócenie do pracy i ponowne zatrudnienie są możliwymi decyzjami Sadu pracy w UK, skuteczne roszczenie o niesłuszne zwolnienie zwykle skutkuje otrzymaniem przez pracownika odszkodowania za utratę zarobków. Ta sprawa jest poważnym ostrzeżeniem dla pracodawców, że ważne jest, aby postępować zgodnie z procedura, nawet jeśli dowody wskazujące na naruszenie zasad przez pracownika są miażdżące. W przeciwnym razie grozi im pozew o niesłuszne zwolnienie.

Dr Evans przez 12 lat był zastępcą dyrektora szkoły w londyńskiej dzielnicy Brent. Inny nauczyciel zarzucił niewłaściwe postępowanie i złe zarządzanie finansami. Dr Evans został zawieszony i wszczęto formalne postępowanie wyjaśniające.

Evans został zaproszony na przesłuchanie dyscyplinarne. Dostał informacje o spotkaniu dyscyplinarnym z prawie trzytygodniowym wyprzedzeniem wraz z raportem z dochodzenia, który liczył ponad 800 stron. Poprosił o odłożenie przesłuchania dyscyplinarnego, aby dać mu więcej czasu na przygotowanie się i umożliwić siostrze towarzyszenie mu podczas spotkania dyscyplinarnego.

Szkoła odmówiła i przeprowadziła rozprawę pod nieobecność Evansa. Na rozprawie stwierdzono, że Evans otrzymał od szkoły nieautoryzowane nadpłaty i umożliwił dokonanie nieautoryzowanych nadpłat na rzecz innego członka personelu. Evans został zwolniony za rażące wykroczenie.

Evans wniósł pozew do trybunału pracy przeciwko London Borough of Brent o niesprawiedliwe zwolnienie. Roszczenie zostało zawieszone w trakcie oddzielnego postępowania przed Wysokim Sądem. Gmina Brent wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Evansowi i pięciu innym w celu spłaty kwot. Rada wygrała i Sąd Najwyższy nakazał Evansowi spłacenie ponad 46 000 funtów szkole.

Trybunał uznał, że nie ma szans na przyznanie Evansowi jakiegokolwiek odszkodowania z powodu ustaleń Sądu Najwyższego. Przyznał jednak, że pod względem proceduralnym istniała kwestia sprawiedliwości ze względu na odmowę szkoły odroczenia rozprawy dyscyplinarnej.

 niesluszne zwolnienie z pracy

Pomimo uznania, że ​​nie można powiedzieć, iż roszczenie Evansa dotyczące niesprawiedliwego zwolnienia nie ma rozsądnych perspektyw sukcesu, trybunał odrzucił roszczenie na podstawie tego, że żadna rekompensata finansowa nie zostanie przyznana. Dr Evans zaapelował do Apelacyjnego Sadu Pracy.

Sad Apelacyjny uwzględnił apelację Evansa po rozważeniu dwóch pytań:

  • Czy ustalenie niesprawiedliwego zwolnienia miało wartość, nawet bez nagrody finansowej? Sad Apelacyjny odpowiedział twierdząco. W interesie wymiaru sprawiedliwości jest pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności za braki proceduralne, nawet jeśli nie przyznano żadnego odszkodowania za zwolnienie z pracy.
  • Czy takie roszczenie stanowiło nadużycie procesu? Sad Apelacyjny zaprzeczył – wnosząc pozew Evan nie kierował się zła wola.

Tak więc, nawet jeśli przewinienie pracownika jest oczywiste, pracodawcy musza dać pracownikowi szanse na obronne.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie