Pracownik fabryki curry usłyszał, że nie rozumie przepisów, ponieważ jest biały, padł ofiarą dyskryminacji zdecydował Sad pracy

Sędzia Sadu Pracy zdecydował, że pracownik produkcji był prześladowany ze względu na swoją rasę po tym, jak powiedziano mu, że ma „iść i pracować dla angielskiej firmy”. Podczas rozprawy przed trybunałem supervisor w firmie – Akhtar stwierdził, że komentarz był nieporozumieniem z powodu trudności językowych, ale sąd orzekł, że może „jasno wyrazić się po angielsku”.

 

W dniu 1 listopada pracownik firmy Colin Sorby został wezwany na spotkanie z przedstawicielem HR Paulo Silvą, podczas którego odbyła się dyskusja na temat tego zdarzenia. Sąd przyjął dowody Sorby’ego, że wystąpił problem z produktywnością, ale został on spowodowany przez zgłoszony przez niego problem z wadliwą maszyną. Odnotowano, że jego obecność „nie była wzorowa”, ale nie posunęła się dalej i nie wspomniano o jego skardze.

Silva wyjaśnił swoją decyzję Sorby’emu, stwierdzając, że jest Anglikiem, a nie Azjatą, a zatem „nie znał kuchni i nie wiedział, jak prawidłowo gotować”, ale nie wspomniano o żadnej takiej niezdolności na spotkaniu w dniu 1 listopada.

Kiedy Sorby naciskał, skąd pochodzą te zarzuty, Silva powiedział mu, że pochodzą one od Akhtar i że „nie była to jego decyzja, ale kierownictwo wyższego szczebla kazało mu to zrobić”.

curry

W dniu 12 listopada Sorby wniósł skargę, twierdząc, że zarzuty zostały postawione dopiero po tym, jak skarżył się na rasistowską uwagę, że nie zawiadomiono go o spotkaniu w dniu 5 listopada i że został ostrzeżony przez kolegę przed spotkaniem. że „problem polegał na tym, że był Anglikiem, a nie Azjatą, i najlepiej byłoby, gdyby trzymał głowę spuszczoną”. W ramach tej skargi Sorby twierdził, że był poddawany bezpośredniej dyskryminacji i że jego traktowanie było motywowane rasowo.

25 listopada wysłano list do Sorby’ego z zaproszeniem na spotkanie w dniu 28 listopada, w którym stwierdzono: „Zapraszamy Cię na spotkanie dochodzeniowe w sprawie rażącego wykroczenia w pracy. To spotkanie zostało zorganizowane, ponieważ jesteśmy w trakcie badania zarzutów, które zostały postawione w związku z twoim zachowaniem w miejscu pracy. ” Nie podano mu żadnych szczegółów dotyczących tych dochodzeń i nie wspomniano o jego zażaleniu. W tym momencie Sorby wyraźnie stwierdził, że uważał, że był ofiarą i doznał krzywdy w wyniku wniesienia skargi.

Kierownictwo firmy twierdziło, że wysłało kolejne pismo przedstawiające przyszłą datę spotkania śledczego i rzekomo potwierdzające skargę Sorby’ego; sąd orzekł jednak, że taki list nie istnieje.

Sedzia pracy Smith orzekł, że „motywacją do zaproszenia powoda na spotkanie dochodzeniowe w celu zajęcia się nieokreślonym rażącym wykroczeniem była w rzeczywistości chęć przekonania [go] do wycofania skargi, która zawierała poważne zarzuty dyskryminacji rasowej”.

Sędzia stwierdził, że Akhtar „uważa że biały człowiek nie powinien pracować dla azjatyckiej firmy”, a fakt, że Sorby złożył skargę przeciwko Akhtarowi po wydarzeniach z 16 października, również przyczynił się do jego zwolnienia.

Sad pracy orzekł, że Sorby był obiektem prześladowań i bezpośredniej dyskryminacji ze względu na jego rasę oraz represjonowany za zasygnalizowanie

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie