Rodzice zastępczy uznani za pracowników

Sprawa dotyczy rozpoznania statusu. Jak widać nie tylko prywatni pracodawcy próbują ciąć koszty i ograniczać prawa pracownika blednie klasyfikując pracowników jako osoby samozatrudnione.

Rodzice zastępczy mogą być następną grupą, która wystąpi o zwiększenie praw pracowniczych po tym, jak sąd pracy w Glasgow uznał, że para wybrana przez radę miasta do opieki nad dziećmi w trudnej sytuacji powinna być traktowana jako pracownicy, a nie osoby samozatrudnione. 

Rodzice zastepczy

Związki reprezentujące rodziców zastępczych w całej Wielkiej Brytanii planują wnieść dalsze pozwy sądowe w celu ustalenia czy orzeczenie Sadu Pracy oznacza, że ​​opiekunowie zastępczy powinni mieć zagwarantowaną krajową płacę minimalną, płatne urlopy i inne zabezpieczenia – powinno mieć szersze zastosowanie do około 43 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Kierowcy i kurierzy Minicab odnieśli ostatnio podobne zwycięstwa prawne w zakresie większych praw pracowniczych. Jednak szefowie rad miejskich ostrzegli, że traktowanie rodziców zastępczych jak pracowników może zniszczyć obecny system, który opiekuje się ponad 65 000 dzieci i młodych ludzi.

Rodzice zastępczy otrzymują zasiłki w wysokości od 78 do 254 GBP tygodniowo na opiekę nad dziećmi i pokrycie ich wydatków. Według organizacji charytatywnej Fostering Network ponad połowa twierdzi, że to za mało, aby pokryć koszty, a tylko 9% otrzymuje wystarczającą ilość pieniędzy, aby uzyskać pensję odpowiadającą krajowej pensji wystarczającej na utrzymanie.

Zasiadając w apelacyjnym sądzie pracy (EAT), Lord Summers stwierdził, że rada miejska Glasgow jest winna Jimmy’emu i Christine Johnstone zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za urlop, gwarantowaną płacę minimalną oraz że nie byli oni samozatrudnieni. Para była zaangażowana w specjalistyczny program opieki zastępczej zwany leczeniem wielowymiarowym, w ramach którego opiekunowie otrzymywali wynagrodzenie za ścisłą współpracę z rada miejska.

Wyrok odnosi się konkretnie do tego rodzaju rodziców zastępczych i nie przedstawia opinii na temat sytuacji zdecydowanej większości opiekunów zastępczych. Lord Summers stwierdził, że w przypadku Johnstones faktycznie istniała umowa o pracę, a rada sprawowała wysoki stopień kontroli, nalegając, aby opiekunowie zastępczy nie podejmowali żadnej innej pracy, przechodzili szkolenia i codziennie składali sprawozdania radzie.

Niezależny Związek Pracowników Wielkiej Brytanii (IWGB) twierdzi, że orzeczenie to „toruje drogę większej liczbie opiekunów zastępczych do tego, by domagać się praw i ochrony, której odmawiano im od dziesięcioleci”.

Przez lata mówiono nam, że nie mamy żadnych praw” – powiedział Jimmy Johnstone. „Brak praw pracowniczych, prawa do reprezentacji lub rzetelnego procesu i żadnego prawa do zabierania głosu, nawet jeśli nasza rodzina była zagrożona. Taka jest rzeczywistość, z którą zmagają się pracownicy rodzin zastępczych w całym kraju. Cieszymy się z orzeczenia i mamy nadzieję, że zachęci to innych do podjęcia walki. Wszyscy opiekunowie zastępczy chcą mieć podstawową ochronę, do której każdy powinien mieć prawo, abyśmy mogli wykonywać najlepszą pracę, jaką możemy dla naszych młodych ludzi. ”

Kwestia praw pracowniczych dla opiekunów zastępczych trafia w sedno tego, dlaczego nasz system pieczy zastępczej przeżywa kryzys” – powiedziała Pauline Graham, sekretarz oddziału pracowników rodzin zastępczych IWGB.

Rada miejska Glasgow, która złożyła odwołanie, zdecydowanie oparła się wszelkim posunięciom zmierzającym do rozszerzenia orzeczenia na szersze ustalenia dotyczące opieki zastępczej. Kiedy pierwotny werdykt trybunału pracy został wydany na korzyść Johnstones w 2017 r., Ówczesny dyrektor wykonawczy rady ds. Opieki społecznej, David Williams, ostrzegł radnych: „Nie ma organizacji ani pracodawcy w żadnej firmie w Wielkiej Brytanii, która mogłaby kogoś zatrudnić do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z bardzo oczywistych powodów. Oznaczałoby to – dosłownie z dnia na dzień – koniec opieki zastępczej ”.

Rzecznik rady miejskiej powiedział: „Wyrok ten dotyczy pracy, która zapewniła specjalistyczną formę pieczy zastępczej. Obecnie uważnie rozważamy konsekwencje wyroku. Jednakże zauważamy, że podobnie jak w przypadku pierwotnej decyzji trybunału pracy, ustalenia w tym wyroku nie obejmują statusu normalnych opiekunów zastępczych ”.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie