Równa płaca?

Co to jest równa płaca?

Równe wynagrodzenie to prawo kobiet i mężczyzn do takiego samego wynagrodzenia za:

  • Wykonywanie tej samej lub podobnej pracy
  • Wykonywanie pracy, która została oceniona jako „równoważna” lub w tej samej ocenie
  • Wykonywanie pracy o „równej wartości”, gdzie prace mogą być różne, ale wymagają podobnego poziomu umiejętności

Płaca to nie tylko pensje. Obejmuje również świadczenia pracownicze, takie jak urlopy i składki emerytalne, a także samochody służbowe i premie.

Równa płaca Jest częścią prawa brytyjskiego od 1970 r., A obecnie jest również częścią Equality Act 2010. Oznacza to, że wszyscy pracownicy mają prawo do równego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy pracują w pełnym, niepełnym wymiarze godzin, czy też umowy czasowe.

Jak sprawdzić, czy otrzymuję równe wynagrodzenie?

Dyskusja na temat wynagrodzenia ze współpracownikami może być niezręczna, ale może być dobrym początkiem do ustalenia, czy otrzymujesz równe wynagrodzenie.

Pomocne może być również monitorowanie zakresów wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę pracodawcy lub ustalenie typowej stawki za podobne prace w tej samej branży.

Dział doradztwa, postępowania pojednawczego i arbitrażu (ACAS) zapewnia bezstronne porady pracownikom i pracodawcom. Każdy pracownik, który podejrzewa, że ​​nie otrzymuje równego wynagrodzenia, może poprosić swojego kierownika o wyjaśnienie różnicy w wynagrodzeniach. Pracodawca może bronić się przed roszczeniem, jeśli udowodni, że przyczyną różnicy w wynagrodzeniu jest inny czynnik, niż  płeć pracownika. Roszczenie o równe wynagrodzenie może trafić do sądu do sześciu miesięcy po odejściu ze stanowiska.

Osoba wnosząca roszczenie musi wskazać „komparator”. Oznacza to, że osoba płci przeciwnej pracuje obecnie lub pracowała wcześniej u tego samego pracodawcy, wykonuje taką samą lub równoważną pracę i otrzymuje wyższe wynagrodzenie.

Sąd może nakazać zmianę umów, odszkodowanie lub przyznanie pracownikowi do sześciu lat zaległego wynagrodzenia.

Jak mogę ubiegać się o równe wynagrodzenie?

Pracownik może najpierw spróbować rozwiązać problem ze swoim szefem lub działem HR. Mogą również wnieść formalna skargę.

Jeśli to nie zadziała, mogą złożyć skargę do sądu pracy, które oceniają roszczenia prawne związane z pracą. Jednak wnioskodawca musi najpierw skontaktować się z Acas, która oferuje, procedurę pojednawczą, aby spróbować rozwiązać sprawę bez sądu.

Jakie znane przypadki miały miejsce?

W zeszłym roku Rada Miejska Glasgow zgodziła się wypłacić podobno 548 milionów funtów, aby zrekompensować tysiącom kobiet, które otrzymywały niższe wynagrodzenie niż mężczyźni na stanowiskach tej samej kategorii.

Ponad 8 000 kobiet zatrudnionych w szkołach, żłobkach oraz usługach sprzątania i gastronomii przez radę uczestniczyło w największym w historii strajku równości wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii.

Supermarket Asda również przegrał w styczniu apelację w długotrwałym sporze prawnym dotyczącym równości wynagrodzeń.

Ta decyzja sprawiła, że ​​pracownicy sklepów o niższych wynagrodzeniach, głównie kobiety, mogą porównać się z lepiej opłacanymi pracownikami hurtowni, którymi są głównie mężczyźni.

Zrodło: BBC

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie