Stawka tygodniowa - koronawirus

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził przepisy zapewniające, że wyliczenia oparte na tygodniowym wynagrodzeniu i związane ze zwolnieniem pracownika z pracy nie zostaną zmniejszone w wyniku zwolnienia wskutek programu Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS). Regulacja obejmuje  Anglie, Szkocje i Walie. Regulacja weszła w życie  w życie z dniem 31 lipca 2020 roku. CJRS został ustanowiony na mocy ustawy Coronavirus Act 2020 (CA 2020) Functions of Her Majesty’s Revenue and Customs (Coronavirus Job Retention Scheme), wydanej przez Ministerstwo Skarbu na mocy CA 2020, ss 71, 76 w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Przepisy określające sposób obliczania tygodniowego wynagrodzenia w przypadku pracownika, który przebywał na urlopie zgodnie z CJRS, do celów obliczenia:

  • ustawowego wynagrodzenia za czas wolny w poszukiwaniu pracy lub zorganizowaniu szkolenia
  • ustawowej wypłaty z tytułu wypowiedzenia umowy o prace
  • kwoty ustawowej wynikającej z braku pisemnego uzasadnienia zwolnienia
  • kwoty ustawowej wynikającej z niezastosowania się do nakazu przywrócenia do pracy lub ponownego zatrudnienia pracownika
  • ustawowego odszkodowania za niesprawiedliwe zwolnienie z pracy
  • wszelkich ustawowych odpraw

Oznacza to ze celów obliczenia np. wypłaty z tytułu redukcji pracowała musi użyć normalnej stawki a nie 80% wypłaty, które pracownik otrzymywał na furlough. To uczyni zwolnienia mniej opłacalnymi i jest szansa ze zaowocuje utrzymanie zatrudnienia przez większa ilość pracowników w UK


BEZPŁATNY WEBINAR

Chcesz się zapisać na bezpłatny webinar, albo otrzymywać krótkie informacje dotyczące prawa pracy i istotnych zmian jakie niewątpliwie zajdą w związku z koronawirusem? Zapisz się tutaj

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie