Strajk a prawo do urlopu

Czy pracownik nadal nabywa prawo do corocznego urlopu podczas oficjalnego i zgodnego z prawem strajku?

Odpowiedz na to pytanie jest na tym etapie spekulatywna.

Prawo do urlopu może wynikać z umowy lub ustawy parlamentarnej.

W odniesieniu do ustawowego prawa do urlopu, przepisy dotyczące czasu pracy z 1998 r. przyznają pracownikom ustawowe prawo do płatnego urlopu – łącznie 5,6 tygodni corocznego urlopu w każdym „roku urlopowym”, na który składają się:

  • podstawowe prawo do corocznego urlopu wynoszącego co najmniej cztery tygodnie (20 dni dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) w każdym roku urlopowym, oraz
  • dodatkowe prawo do corocznego urlopu znanego jako „bank holidays” w wymiarze 1,6 tygodnia (osiem dni dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin) w każdym roku urlopowym.

Podczas zwolnienia chorobowego, pracownik normalnie nabywa prawa urlopowe, ponieważ jego prawo do urlopu wypoczynkowego wynika z istnienia stosunku pracy , a nie zdolności pracownika do wykonywania pracy. Innymi słowy, to status danej osoby jako „pracownika” powoduje naliczenie urlopu, bez znaczenia, czy w tym czasie fizycznie „pracują”.

W odniesieniu do tego, czy prawo do urlopu nalicza się podczas nieobecności pracownika w pracy podczas innej nieobecnosci niż zwolnienie chorobowe, zrodla prawne czynia następującą obserwację:

Wydaje się, że skoro prawo do urlopu powstaje z tytułu bycia pracownikiem, tj. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, prawo to przysługuje nie tylko podczas któregokolwiek z ustawowych rodzajów urlopu (macierzyńskiego, ojcowskiego, adopcja, urlop rodzicielski), podczas których umowa o prace jest zachowywana, ale także podczas innych form nieobecnosci dozwolonych w umowie, które nie rozwiązują ani nie zawieszają umowy, takich jak urlop naukowy. Jednakże w odniesieniu do urlopu, który powoduje zawieszenie umowy, prawo nie wymaga dalszego naliczania urlopu.”

Chociaż nie doszlo jeszcze do wyrokow dotyczących konkretnie naliczania ustawowych praw do urlopu podczas strajku, wyglada na to, ze powyzsze ​​zasady miałyby podobne zastosowanie w odniesieniu do nieobecności związanej ze strajkiem. Dla przykladu, pracownik zatrudniony w zerowym wymiarze godzin nadal zbiera ustawowe prawo do urlopu, nawet w okresach, w których faktycznie nie pracuje, pod warunkiem że w tych okresach nadal jest zatrudniony na podstawie tzw „umbrella contract”.

Zwykle nie uważa się, aby umowy strajkujących pracowników zostały rozwiązane lub zawieszone przez strajk. Dlatego też, jeżeli zasada, która ma zastosowanie w innych, analogicznych kontekstach, odnosi się również do nieobecności strajkowych, to prawo do urlopu ustawowego przysługuje pracownikowi podczas strajku, pod warunkiem że obowiązuje umowa w stosunku do pracownika, ktora jasno obejmuje okres strajku.

Jeśli chodzi o urlop kontraktowy, będzie to zależało od szczegółowych zapisów umowy.

Dodatkowe fakty, które mogą mieć znaczenie w odniesieniu do kontraktowego prawa do urlopu podczas strajku, to:

  • możliwość wstrzymania przez pracodawcę wynagrodzenia w czasie strajku, jeśli pracownik powołuje się na to jako okres urlopu wypoczynkowego
  • czy pracodawca mógłby powoływać się na orzeczenie w sprawie Mercer przeciwko Alternative Future Group, w której uznano, że udział w strajku nie jest objęty ustawową ochroną przed odmowa naliczenia umownego prawa do urlopu.

Nalezy jednak pamietac, ze przy rozważaniu sposobu postępowania w tych kwestiach pracodawca podlega zakazowi działania w sposób majacy na celu na zniszczenie lub poważne uszkodzenie zaufania między pracodawcą a pracownikiem.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie