Szczepienia w domach opieki

Od 11 listopada 2021 dana osoba nie moze wejść do domu opieki bez dowodów, że przeszła pełny cykl szczepień przeciwko Covid-19 lub że nie powinna być zaszczepiona z powodów klinicznych, chyba że jest:

  • Rezydentem tego domu
  • Znajomym lub krewnym rezydenta
  • Odwiedzjącym umierającego rezydenta, lub odwiedzającym w celu dostarczenia wspracia dla rezydenta w żałobie
  • Osobą, której obecność jest konieczna, aby udzielić pomocy w nagłym wypadku
  • Członkiem służb ratowniczych i przebywa w danym miejscu w celu wykonywania swoich obowiązków
  • Osbobą zapewniającą pilne prace konserwacyjne w budynku
  • Osobą poniżej 18-go roku życia.

Oznacza to zatem, że prawo to głównie obejmuje pracowników domu opieki. W tej grupie znajdują się również:

  • Trenerzy, którzy normalnie pracują np w głównej siedzibie firmy
  • Pracownicy na pół etatu, czy osoby które świadczą usługi niezwiązane z opieką, takie jak fryzjerstwo
  • Kandydaci do rozmowy o pracę

Pracodawca może pozwolić członkowi personelu na pracę, jeżeli dana osoba przedstawi wystarczające dowody, że nie powinna być zaszczepiona z powodów medycznych. Jest to nowe prawo, zatem musimy poczekać aby zobaczyć jakie dowody czy powody bedą akceptowane przez sądy.

Uczulamy, ze zwolnienie z pracy z powodu braku zaszczepienia w 99% nie spełnia wymogów Equality Act 2010, zatem w przeważającej wiekszości przypadków nie jest dyskryminacją.

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie