Trybunał pracy w Hull wydał wyrok w sprawie o dyskryminacje

Trybunał pracy w Hull wydał wyrok w sprawie o dyskryminację na tle rasy w związku z nakazem używania języka angielskiego w pewnych sytuacjach w pracy.

Albina Sokolova pochodzi z Łotwy i zaczęła pracować dla fabryki Humdinger Limited w 2010 roku.

W 2015 firma wprowadziła nową politykę, według której w miejscu pracy wszyscy pracownicy mieli porozumiewać się w języku angielskim, oprócz przerw.

Znajomość języka angielskiego Pani Sokolovej w tym czasie była bardzo podstawowa. Po pewnym czasie Pani Sokolova przyznała się pracodawcy, że rozmawia podczas pracy w swoim języku ojczystym, w związku z czym została zwolniona z pracy. Warto wspomnieć, że firma odmówiła Pani Sokolovej tłumacza podczas pierwszego spotkania dyscyplinarnego, a na kolejnych pojawił się pracownik firmy w celu tłumaczenia, którego znajomość angielskiego również nie była na odpowiednim poziomie.

Sąd orzekł, że:

  1. Zwolnienie było niesprawiedliwe.
  2. Samo zwolnienie nie było aktem dyskryminacji.
  3. Polityka firmy wymagająca od pracowników mówienia po angielsku podczas spotkań była aktem pośredniej dyskryminacji, która nie była obiektywnie uzasadniona.
  4. Polityka firmy wymagająca od pracowników mówienia po angielsku podczas pracy (oprócz przerw) nie była aktem pośredniej dyskryminacji, która byłaby niekorzystna dla osób o narodowości litewskiej, jako że była obiektywnie uzasadniona.

Podsumowując, nasuwa się pytanie – czy Trybunał doszedłby do takiego samego wniosku w punkcie 4 w sytuacji,  gdy nakaz rozmowy po angielsku obejmowałby także przerwy? Prawdopodobnie diametralnie zmieniłoby to postać rzeczy.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie