Utrata ciazy a dyskryminacja

Jeśli kobieta poroniła przed 24tym tygodniem ciąży, czy jest chroniona przed dyskryminacją w związku z ciążą i macierzyństwem, a jeśli tak, jak długo trwa jej okres ochronny?

Zgodnie z sekcja 18 Equality Act 2010 (EqA 2010) ktos dyskryminuje kobietę, jeśli w okresie „chronionym” w związku z jej ciążą traktuje ją nieprzychylnie:

  • z powodu ciąży, lub
  • z powodu choroby, której doświadczyła w jej wyniku.

„Okres chroniony” rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem ciąży. Zakończenie okresu chronionego będzie zależało od tego, czy kobiecie przysługuje prawo do urlopu macierzynskiego zwykłego i dodatkowego:

  • jeśli kobiecie przysługuje prawo do zwykłego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, kończy się on z końcem dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub po powrocie do pracy po ciąży (jeśli wcześniej)
  • jeśli kobiecie nie przysługuje prawo do zwykłego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, kończy się on dwa tygodnie po zakończeniu ciąży.

„Koniec ciąży” nie jest zdefiniowany, ale poronienie przed 24tym tygodniem ciąży wydaje się mieścić w zwykłym znaczeniu tego wyrażenia.

Jeżeli w okresie ochronnym podjęta zostanie decyzja o niekorzystnym traktowaniu kobiety z powodu jej ciąży lub powiązanej choroby, ale samo traktowanie ma miejsce po zakończeniu okresu chronionego, uznaje się, że miało ono miejsce w okresie ochronnym, a zatem będzie stanowiło dyskryminacje.

Osoba dyskryminuje kobietę również wtedy, gdy traktuje ją nieprzychylnie, ponieważ:

  • przebywa na obowiązkowym urlopie macierzyńskim
  • korzysta lub stara się skorzystać lub skorzystała lub starała się skorzystać z prawa do zwykłego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie