Ważne zmiany w prawie pracy w UK

Poniżej znajdziesz listę obowiazaująych zmian w prawie pracy w UK, które weszły w życie 06/04/2020 lub po tej dacie. Na samym dole tej strony, znajduje sie link do artykułu opisującego proponowane (bardzo korzystne) zmiany w prawie pracy w UK.

zmiany w prawie pracy w UK

Urlop i pensja rodzicielska

Ustawa o urlopie i wynagrodzeniu dla rodziców z 2018 r daje wszystkim zatrudnionym rodzicom prawo do 2-tygodniowego płatnego urlopu, jeśli ich dziecko w wieku poniżej 18 lat umrze lub jeśli urodzi martwe dziecko w  24 tygodniu ciąży lub później.

 Pisemne warunki pracy („pisemne oświadczenie o danych dotyczących zatrudnienia”)

Pracownicy dorywczy mają teraz takie same prawo jak pracownicy etatowi do otrzymania pisemnych warunków pracy („pisemne oświadczenie o danych dotyczących zatrudnienia”) od swojego pracodawcy. Pracodawcy muszą dostarczyć swoim pracownikom i pracownikom pisemne oświadczenie w pierwszym dniu zatrudnienia lub przed nim, bez względu na to, jak długo są zatrudnieni. Pisemne oświadczenie musi zawierać szczegółowe informacje na temat:

  • godziny i dni tygodnia, w których pracownik musi pracować, oraz czy mogą się one różnić i jak
  • uprawnienia do każdego płatnego urlopu
  • wszelkie inne świadczenia nieujęte gdzie indziej w pisemnym oświadczeniu
  • dowolny okres próbny
  • wszelkie szkolenia prowadzone przez pracodawcę

Prawa pracowników agencyjnych

Szwedzkie odstępstwo (zwane umowami „wynagrodzenie między zadaniami”) zostaje zniesione z dniem 6 kwietnia 2020 r., Więc wszyscy pracownicy agencyjni są uprawnieni do takiej samej stawki wynagrodzenia jak ich stali pracownicy po 12 tygodniach. Wszyscy pracownicy agencyjni są uprawnieni do dokumentu zawierającego kluczowe informacje, który jasno określa rodzaj umowy, jaką będą mieć, i wynagrodzenie, które otrzymają.

Zmiany w obliczeniach wynagrodzenia za urlop w UK

Od 6 kwietnia 2020 r. okres wykorzystywany do obliczenia tygodniowego wynagrodzenia z tytułu dni urlopowych zwiększa się z poprzednich 12 tygodni pracy do poprzednich 52 tygodni.

Zmiany w prawie do wykorzystania urlopu

W związku z epidemia koronowirusa, zmodyfikowane zostały prawa pracowników do wykorzystania urlopu. Poprzednio urlop niewykorzystany w roku urlopowym ulegał przepadkowi. Obecnie niewykorzystany urlop może zostać przeniesiony na kolejny rok urlopowy (który może, choć nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, podatkowym okresem rozliczeniowym pracodawcy itp.). Jeśli masz wątpliwości jak biegnie rok urlopowy Twojego pracodawcy, zapoznaj się z umową o pracę lub Particulars of Employment (pisemnymi warunkami pracy). Jeśli nie otrzymałeś umowy ani pisemnych warunków pracy to Twój rok urlopowy biegnie od pierwszego dnia pracy. Prawo to dotyczy jednak tylko 4 tygodni urlopu z całorocznego uprawnienia wynoszącego 5.6 tygodnia.

UWAGA:

Tutaj znajdziesz liste proponowanych, bardzo korzystnych zmian w prawie pracy w UK.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie