Wypłata za urlop - kalkulacja stawki tygodniowej

W przypadkach, gdy wynagrodzenie pracownika w normalnych godzinach pracy nie różni się w zależności od ilości wykonanej pracy, premii za „zysk” nie należy uwzględniać w „wynagrodzeniu tygodniowym” (używanym do celów obliczenia stawki urlopowej) ponieważ jest to płatność spowodowana osiągnieciem pewnego poziomu zysku, a nie wskutek ilości przepracowanych godzin.

wyplata za urlop

Jakie są praktyczne implikacje tego wyroku?

Odwołanie w tej sprawie dotyczy krótkiego punktu dotyczącego budowy sekcji 221 ust. 2 ustawy o prawach pracowniczych z 1996 r.(‘Employment Rights Act 1996’), która określa wysokość tygodniowego wynagrodzenia pracownika w przypadkach, w których pracownik ma normalny czas pracy, a jego wynagrodzenie nie zmienia się z ilością pracy wykonanej w okresie rozliczeniowym.

Pytanie w tym przypadku brzmiało, czy w efekcie „tygodniowa wypłata” była po prostu tygodniową pensją podstawową, czy też obejmowała ona premie, do której uprawnieni byli wnioskodawcy. To pytanie powstało w kontekście wniosku o wynagrodzenie za urlop na podstawie regulacji 13A Regulaminu czasu pracy z 1998 r (‘Working Time Regulations 1998’), Ale odpowiedź na to pytanie dotyczy każdego przypadku, w którym kwota tygodniowego wynagrodzenia musi zostać obliczona zgodnie z sekcją 221 ust. 2.

Wyrok stanowi, że aby zostać uwzględnionym w obliczeniach, warunkiem uprawnienia do uwzględnienia bonusu w holiday pay musi być przepracowanie normalnych godzin pracy w danym tygodniu. W takim przypadku premia za wynik nie musiała zostać uwzględniona w obliczeniach do celu urlopu, ponieważ sam fakt, że pracownik przepracował daną godzinę lub wszystkie godziny pracy w tygodniu, nie oznacza, że był on uprawniony do otrzymania wynagrodzenia (np. jeśli zysk byłby niewystarczający, lub go nie było).

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie