Zadośćuczynienie za niesłuszne zwolnienie z pracy w UK

Polacy są coraz częściej świadomi swoich praw i chętniej niż przed laty domagają się zadośćuczynienia za niesłuszne zwolnienie

Polacy to dobrzy pracownicy. Chorują rzadko i przychodzą do pracy na czas. Bezrobocie wśród Polaków w Anglii też jest mniejsze niż wśród Brytyjczyków. A jednak coraz częściej tracą pracę i niejednokrotnie czują się z tego powodu pokrzywdzeni.

Polacy są coraz częściej świadomi swoich praw i chętniej niż przed laty domagają się zadośćuczynienia za niesłuszne zwolnienie. Droga do uzyskania odszkodowania jest jednak długa i usłana problemami, spowodowanymi nieznajomością prawa pracy oraz procedury obowiazującej w brytyjskim Sądzie Pracy.

Najczęściej składane pozwy dotyczą ustalenia statusu, potrąceń z wypłat, braku wypłaty za urlop, niedotrzymania okresu wypowiedzenia, niesłusznego zwolnienia (unfair dismissal) oraz dyskryminacji.

Często się zdaża, że pracodawcy, aby uniknąć wypłaty należnych świadczeń (np. zapłaty za urlop czy okresu wypowiedzenia) podpisują z pracownikiem umowę, która klasyfikuje pracownika jako osobę self-employed. Ponieważ jednym z wyznaczników statusu self-employed jest to, czy pracownik może dowolnie rozporządzać swoim czasem, decydować o sposobie jej wykonania, a także wysłać na swoje miejsce zastępstwo, często udaje się podważyć zapisy takiej umowy i uzyskać odszkodowanie. Często zdarza się to w branży gastronomicznej, gdzie kelnerki pracują jako osoby self-employed, mimo że z opisu ich obowiązków jasno wynika, że są pracownikami pracującymi na podstawie umowy o pracę.

Wszelkie potrącenia z wypłat nieujęte w umowie o pracę dla osób, które pracują w branżach innych niż handel, są z definicji nielegalne i podlegają zwrotowi. Najczęściej dotyczy to zaniżania stawki godzinowej, nawet poniżej obecnie obowiązującej najniższej krajowej (National Minimum Wage) £6.70/h, potrąceń za uniform, szkolenia, karty itp.

Częstym powodem wniesienia sprawy do trybunału są również niezapłacone urlopy. Każdemu pracownikowi, który nie jest self-employed, przysługuje minimum 5,6 tygodnia urlopu za każdy pełen rok pracy. Prawo do płatnego urlopu kumuluje się od pierwszej godziny pracy, a sam rok urlopowy biegnie albo zgodnie z kontraktem (każdy pracodawca może ustalić rok urlopowy tak jak mu jest wygodnie) lub w przypadku jego braku, od pierwszego dnia pracy. W sytuacji rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop. Należy jednak pamiętać, że jeśli kontrakt nie mówi inaczej, prawo do urlopu bezpowrotnie przepada po zakończeniu roku urlopowego, chyba że urlop nie mógł być wykorzystany – bo na przykład pracodawca zabronił wzięcia dni wolnych lub pracownik w tym czasie chorował.

Okres wypowiedzenia jest regulowany albo kontraktem, albo przez ustawę, która narzuca minimalne okresy wypowiedzenia. I tak pracownikowi, który pracował dłużej niż miesiąc, ale krócej niż dwa lata, przysługuje tydzień wypowiedzenia, a za każdy kolejny pełen rok pracy kolejny tydzień, aż do 12 tygodni. Jeśli umowa o pracę wskazuje dłuższe okresy wypowiedzenia, to właśnie one mają zastosowanie. Okres wypowiedzenia z zasady powinien być odpracowany, ale pracodawcy niejednokrotnie zgadzają się wypłacić pensje za ten okres bez obowiązku odpracowania go. Należy pamietać też, że prawo do okresu wypowiedzenia nie przysługuje osobom, które zostały zwolnione za tzw. gross misconduct, tj. rażące naruszenie obowiązków.

Prawo do ochrony przed niesłusznym zwolnieniem (unfair dismissal) przysługuje dopiero po przepracowaniu dwóch lat. Oznacza to, że pracownik może być zwolniony na podstawie jednego z powodów wymienionych w ustawie oraz z zachowaniem właściwej procedury. Zwolnienie z innego powodu lub niedotrzymanie procedury może skutkować wyrokiem nakazującym wypłatę odszkodowania. Średnie odszkodowanie za unfair dismissal wynosi około £5000. W zależności od okoliczności odszkodowania sięgają nawet kilkunastu tysięcy funtów.

Dyskryminacja, prześladowanie i wiktymizacja także są częstymi powodami, dla których pracownicy się skarżą. Pracownik (lub kandydat) może złożyć sprawę do trybunału, jeśli był dyskryminowany lub prześladowany z powodu rasy (określenie to zawiera również narodowość), płci, ciąży, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wyznawanej wiary. Co ciekawe, ustawa nie określa maksymalnej kwoty odszkodowania za dyskryminacje, a zasądzone kwoty wahają się od £500 aż do kilku milionów funtów (za długą i wyniszczającą kampanię prześladowania). Z zasady jednak zasądzone kwoty mieszczą się w przedziale pomiędzy £6,000 a £33,000.

W tym artykule staramy się pokrótce opisać funkcjonowanie tutejszego systemu prawa pracy, ale oczywiście nie pokrywa on szczegółowo poruszonych zagadnień.

Jeśli zostałeś niesłuszne zwolnieny i chciałbyś sprawdzić, czy możesz się starać o odszkodowanie, zapraszamy do współpracy. Doświadczony zespół pracowników firmy ELSG Ltd zajmuje się sprawami odszkodowań – głównie na zasadzie ‘no win no fee’ (brak wygranej – brak opłaty), a nasi konsultanci (większość mówi po polsku) chętnie ocenią Twoją sprawę.

Zapraszamy do współpracy!

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie