fbpx

Zmiany minimalnego wynagrodzenia w UK

Przepisy krajowe dotyczące minimalnego wynagrodzenia w UK

Przepisy te mają na celu zmianę krajowych przepisów w sprawie minimalnego wynagrodzenia i sposobow jego naliczania. W celu zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników (którzy otrzymuja wynagrodzenie roczne w równych ratach) spowodowanych obowaizkiem przestrzegania zasad krajowej płacy minimalnej (NMW), jednakze bez uszczerbku dla praw pracownikow w tym zakresie.

W zycie wejda nastepujace zmiany

• dodana zostanie definicja „premii płacowej”, która jest dodatkową kwotą wynagrodzenia związaną z pracą w określonych okolicznościach, takich jak o określonej porze dnia (na przykład w nocy) lub w dniu określonego dnia (na przykład święta państwowe). Premia za wynagrodzenie może stanowić oddzielną kwotę, która stanowi dodatek do wynagrodzenia pracownika, lub może oznaczać wzrost stawki wynagrodzenia pracownika za poszczególne godziny pracy

• zmianie ulegna niektóre zapisy okreslajace czy pracownik ma płatne godziny pracy. Zmiany przewidują, że pracownik zatrudniony za wynagrodzenie może: otrzymywać premię wynagrodzenia za godziny w roku, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie roczne („godziny podstawowe”), i otrzymywać równe raty, które nie są częstsze niż co tydzień i nie rzadziej niż co miesiąc

• zmiana, która określa kiedy zaczyna sie rok obliczeniowy pracownika. Rok obliczeniowy służy do obliczania, czy i kiedy pracownik przepracował wszystkie podstawowe godziny w danym roku. Zmiany umożliwiają pracodawcy zmianę roku obliczeniowego pracownika, tak aby zaczynał się od dnia wybranego przez pracodawcę. Można tego dokonać, przekazując pracownikowi pisemne powiadomienie z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, na przykład, że pracodawca dostarczy pisemne wyjaśnienie skutków zmiany.

• zmiana która dotyczy obniżek, w przypadku gdy pracownik kupuje towary lub usługi od swojego pracodawcy. Jeżeli zakupu dokonano w celu spełnienia wymogu nałożonego przez pracodawcę, nie będzie to obniżki, jeśli pracodawca zwróci pracownikowi koszty zakupu (lub zamierza to zrobić)

• zmiana, która dotyczy odliczeń i płatności w odniesieniu do wydatków pracownika związanych z jego zatrudnieniem. Płatności wypłacone przez pracownika lub należne od niego na rzecz pracodawcy w odniesieniu do takich wydatków nie będą stanowiły obniżki, jeśli pracodawca zwróci pracownikowi (lub zamierza to zrobić). Dzięki temu przepis ten jest zgodny ze stanowiskiem, w którym płatność z tytułu takich wydatków jest na rzecz strony trzeciej


BEZPŁATNY WEBINAR

Chcesz się zapisać na bezpłatny webinar, albo otrzymywać krótkie informacje dotyczące prawa pracy i istotnych zmian jakie niewątpliwie zajdą w związku z koronawirusem? Zapisz się tutaj

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie