Zmiany w DBS

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że zamierza wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących ujawniania informacji z rejestrów karnych, aby zapewnić właściwą równowagę między rehabilitacją przestępców a ochroną społeczeństwa.

Nowe przepisy zniosą wymóg automatycznego ujawniania wykroczeń osób niepełnoletnich a także zasadę „wielokrotnego skazania”, która wymaga automatycznego ujawnienia wszystkich wyroków skazujących, w których dana osoba ma więcej niż jeden wyrok, niezależnie od charakteru przestępstwa.

Wypis z rejestru karnego jest czesto używany przez pracodawców w sytuacji, gdy potencjalny pracownik będzie pracował na stanowisku, które tego wymaga (np. praca z dziećmi, osobami starszymi itp.)

Decyzja o zmianie nastąpiła wskutek decyzji Sądu Najwyższego dotyczącego obecnego systemu ujawniania informacji z rejestrów karnych i ma na celu osiągniecie równowagi między ochrona osób najbardziej narażonych i dzieci, przy jednoczesnym zapewnieniu, że ci, którzy zrehabilitowali się po popełnieniu przestępstwa, nie są nieproporcjonalnie karani za poprzednie wykroczenia.

Będzie to szczególnie korzystne dla osób z ostrożnością z drobnymi wykroczeniami, zwłaszcza popełnionymi w młodości.

Przestępstwa uważane za poważne, za które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, były popełnione niedawno będą nadal ujawniane.

W latach 2018-2019 DBS wydało 5,8 mln certyfikatów ujawnienia.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie