Zwolnienie nie fair

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy, może Ci z tego tytułu przysługiwać odszkodowanie za tzw. unfair dismissal (Zwolnienie nie fair ). Aby starać się o odszkodowanie z tego tytułu musisz spełaniać kilka warunków, z których najważniejszy to długość zatrudnienia. Jeśli przepracowałeś u swojego pracodawcy przynajmniej 2 lata kalendarzowe i przy zwolenieniu pracodawca złamał Twoje prawa, skontaktuj się z nami, aby ocenić szansę na wygranie odszkodowanie.

Prosimy też pamiętać, że w niektórych przypadkach okres pracy nie wpływa na możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Dotyczy to szczególnie kobiet w ciąży. Jeśli spodziewasz się dziecka i przypuszczasz, że zostałaś zwolniona z powodu ciąży, skontaktuj się z nami.

Pełna list innych wyjątkowych sytuacji (aktualna w dniu publikacji) ktore moga skutkowac orzecznieniem (a w konsekwencji i odszkodowaniem) za Zwolnienie nie fair to:

 1. Zwolnienie w związku z wykonywaniem obowiazków członka Trade Union.
 2. Zwolnienie w związku z przynależnością do zwiazków zawodowych.
 3. Zwolnienie w związku z odmową przystąpienia do związków zawodowych.
 4. Gdy zwolnienie miało związek z ciążą lub prawami młodych matek.
 5. Jeśli byłeś zatrudniony w betting shop i odmówiłeś pracy w niedziele.
 6. Jeśli zostałeś zwolniony z pracy wskutek dyskryminacji na tle płci, rasy, wieku lub niepełnosprawności (niepełnosprawność może również dotyczyć chorób typu depresja).
 7. Zwolnienie z pracy w związku z domaganiem się praw pracowniczych (np. minimalna stawka, prawo do urlopu, itp.)
 8. Zwolnienie w związku z domaganiem się właściwych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Jeśli zostałeś zwolniony w związku z reprezentowaniem kolegi z pracy przed pracodawcą.
 10. Gdy zostałeś zwolniony w związku z pełnioną funkcją pension trustee.
 11. Zwolnienie z pracy w związku z domaganiem się przestrzegania Working Time Regulations (np. niewyrażenie zgody na pracę powyżej 48 godzin w tygodniu).
 12. Zwolnienie z pracy w zwiazku z domaganiem sie przez pracownika pensji nie mniejszej niż ta określona przez National Minimum Act oraz Regulation.
 13. Zwolnie z pracy w związku z udziałem w Protected Industrial Action (np. legalny strajk).
 14. Zwolnienie związane z ubieganiem się o prawa wynikające z Tax Credits Act 1999
 15. Zwolnienie zwiazane z naruszeniem  ustawy o ochronie osob pracujacy na niepełny etat Part Time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000.
 16. Wybranie pracownika do zwolnienia w wyniku redukcji etatów z powodu, który sam w sobie jest dyskryminujący (np. z powodu wieku, płci, rasy lub niepełnosprawności).
 17. Zwolnienie będące powodem ujawnienia przez pracownika informacji o pracodawcy, które miało miejsce ze względu na dobro publiczne (np. poinformowałeś służby publiczne, że samochody używane przez pracodawcę, nie spełniają norm bezpieczeństwa)

Jeśli Twój staż pracy jest dłuższy nie 2 lata, lub Twoje zwolnienie z pracy było zwiazane z jednym z powyższych wyjątków, należy przeanalizować zwolnienie pod kątem tzw substantive fairness oraz procedural fairness. Te kroki zostaną opisane w kolejnych artykułach, ktore zostaną opublikowane wkrótce.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie