Zwolnienie pracownika z powodu odmowy przyjęcia szczepionki na Covid-19

W sprawie Allette v Scarsdale Grange Nursing Home Ltd  Trybunał Pracy dokonał analizy, czy pracodawca postąpił sprawiedliwie zwalniając pracownika za odmowę przyjęcia szczepionki na koronowirusa. Jest to pierwsza decyzja sądu dotycząca takiej sytuacji.

Koronawirus

Pani Allette pracowała w domu opieki osób cierpiących na demencję, jako opiekunka. W grudniu 2020 rząd Wielkiej Brytanii zaczął szczepić personel oraz rezydentów domów opieki. Pracodawca Pani Allette zaaranżował pierwszą dawkę na 22 grudnia 2020, do której nie doszło z powodu wybuchu pandemii w miejscu pracy Pani Allette, rownież zachorowała wraz z połową pracowników i 22-oma rezydentami. Kilka osób zmarło.

Ubezpieczyciel pracodawcy oświadczył, że zakończy polisą pokrywającą Covid od marca 2021 jeżeli niezaszczepieni opiekunowie będą zarażać rezydentów. W związku z tym, pracodawca zaaranżował szczepienia na 13 stycznia 2021.

12 stycznia jeden z dyrektorów rozmawiał z Panią Allette o jej odmowie szczepienia. Stwierdziła ona, że nie wierzy, że szczepionka jest bezpieczna i że została zbyt szybko dopuszczona do użytku. W odpowiedzi, dyrektor poinformował ją, że jeżeli nie przyjmie szczepionki, zostanie zawieszona w obowiązkach z pełną wypłatą, co się też stało.

Pani Allette pojawiła się na spotkaniu dyscyplinarnym, gdzie zmieniła powody odmowy na związane z religią (rastafarianizm). W rezultacie, została ona zwolniona z pracy za „gross misconduct” – rażące przewinienie – odmowę wykonania rozsądnego zarządzenia pracodawcy. Pani Allette odwołała się od tej decyzji, ale decyzję o zwolnieniu podtrzymano, w związku z czym podała pracodawcę do sądu o niesprawiedliwe zwolnienie i złamanie umowy o pracę.

Sąd pracy zgodził się z pracodawcą, że wymóg szczepienia był rozsądnym zarządzeniem w tym czasie. Ilość osób chorych drastycznie rosła i rezydenci domu umierali z powodu wirusa. Trybunał zgodził się, że Pani Allette nie wierzyła w skuteczność szczepionek, ale stwierdził również że była to nieracjonalna opinia bez pokrycia medycznego czy klinicznego.

Trybunał uznał rownież, że proszenie personelu o szczepienie było uzasadnione i konieczne. Zgodził się też, że wycofanie ochrony ubezpieczyciela może zwiększać ryzyko roszczeń związanych z domem i był to uzasadniony cel. Doszedł do wniosku, że dom nie mógł osiągnąć swoich celów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom w mniej inwazyjny sposób.

W związku z tym Pani Alette przegrała sprawę.

Należy pamiętać, że decyzja ta nie oznacza, że ​​każdy pracownik, który odmówi szczepienia, będzie automatycznie winny gross misconduct na podstawie innych faktów.

Każdy przypadek jest inny z uwagi na indywidualny stan faktyczny i specyficzne okoliczności i dlatego należy podjąć jego analizę osobno i niezależnie od konkluzji zawartej w wyroku.

Wyrok Sadu pracy mozna przeczytac tu

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie