Zwolnienie z pracy za odmowe szczepienia?

Czy byłoby to sprawiedliwe, gdyby pracodawca zwolnił pracownika domu opieki, gdyby powodem zwolnienia była odmowa szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19)?

Kwestia szczepień personelu pracującego z osobami podatnymi na koronawirusa (COVID-19) jest teraz szczególnie istotna.

Chociaż sekcja 45B ustawy Public Health (Control of Disease) Act 1984 (PH(CD)A 1984) zezwala na między innymi badanie lekarskie, izolację lub kwarantannę oraz sekcja 45C zezwala na zapobieganie, ochrone oraz kontrolowaniem zdrowia publicznego podczas występowania lub rozprzestrzeniania się infekcji, sekcja 45E zapobiega włączaniu przepisów wymagających od osoby poddania się leczeniu, w tym szczepieniom i innym zabiegom profilaktycznym. W związku z tym rząd nie może wymagać szczepień od osób.

Podobnie nie ma przepisu, który pozwalałby pracodawcy zmusić pracownika do zaszczepienia się, a każda próba przymusu fizycznego prawdopodobnie stanowiłaby nie tylko krzywdę cywilną ale byłby również przestępstwem.

Jeśli pracownik odmawia szczepienia i pracuje na przykład z osobami podatnymi na zagrożenia, pojawia się pytanie, czy pracodawca może potencjalnie zwolnić go z tego powodu. Artykuł 98 ustawy Employment Rights Act 1996 określa potencjalnie uzasadnione powody zwolnienia z pracy, które obejmują między innymi zachowanie pracownika lub inny istotny powód, który może uzasadniać zwolnienie pracownika przez pracodawce.

 Sekcja 2 ustawy Health and Safety at Work etc Act 1974 (HSWA 1974) stanowi, że pracodawca musi podjąć wszelkie uzasadnione i wykonalne kroki w celu zmniejszenia ryzyka w miejscu pracy. W związku z tym pracodawca będzie prawdopodobnie musiał zachęcać pracowników do szczepienia. Sekcja 7 stanowi, że pracownicy mają obowiązek współpracować w razie potrzeby z pracodawcą, aby umożliwić mu spełnienie wszelkich wymogów ustawowych.

 Gdy pracodawca żąda od pracownika szczepienia, a pracownik bezzasadnie odmawia, prawdopodobnie będzie to odmowa zastosowania się do rozsądnej prośby kierownictwa, a zatem uzasadni postępowanie dyscyplinarne. W przypadku gdy odmowa pracownika stwarza zagrożenie dla pacjentów, współpracowników lub osób znajdujących się pod ich opieką, pracodawca może rozsądnie zareagować zwolniajac pracownika.

 Należałoby jednak zastanowić się, czy okoliczności uczyniłyby takie zwolnienie sprawiedliwym. Jeśli na przykład wszyscy mieszkańcy domów opieki zostali zaszczepieni, pojawia się pytanie, czy pracownik rzeczywiście stwarza zagrożenie, nie poddając się szczepieniu. Należałoby również wziąć pod uwagę szersze względy, takie jak ryzyko dla innych pracowników lub gości.

 Ponadto okoliczności mogą potencjalnie prowadzić do roszczenia o dyskryminację, np. biorąc pod uwagę możliwość użycia żelatyny w szczepionce, pracownik może mieć religijny sprzeciw wobec poddania się szczepieniu.

Jest mało prawdopodobne, aby przekonanie oparte na ideach „antyszczepionkowych” (anti-vax) zostało uznane za chronione.

 

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie