Dyskryminacja kobiet w ciąży

Co to jest dyskryminacja kobiety w ciąży?

dyskryminacja kobiety w ciazy

Dyskryminacja kobiety w ciąży to złe traktowanie kobiety z powodu ciąży lub z powodu jakiejkolwiek choroby lub niedyspozycji spowodowanej ciążą. Istotny jest związek przyczynowo skutkowy pomiędzy ciążą (lub choroba/niedyspozycja) a działaniem pracodawcy.

Istnieją różne sytuacje, gdzie pracodawca potencjalnie dopuszcza się dyskryminacji kobiety z powodu ciąży

Dyskryminacja kobiety w ciąży

Ważne jest aby ustalić kiedy w twoim przypadku zaczął się oraz skończył tzw. „protected period”, czyli „okres chroniony” kiedy prawo zapewnia ci dodatkowe prawa.

Okres chroniony zaczyna się wraz z początkiem ciąży, a kończy się:

  • Wraz z końcem urlopu macierzyńskiego lub
  • 2 tygodnie po porodzie, jeżeli nie masz prawa do urlopu macierzyńskiego

Do dyskryminacji dochodzi, gdy podczas okresu chronionego twój pracodawca/manager czy inna osoba związana z pracą traktuje cię niewłaściwie z powodu ciąży lub z powodu choroby związanej z ciążą. Zawiera to również decyzje (a nie tylko traktowanie) podjęte podczas okresu chronionego.

Dyskryminacja z powodu urlopu macierzyńskiego

Do dyskryminacji dochodzi, jeżeli jesteś źle traktowana, ponieważ będziesz lub jesteś na urlopie macierzyńskim. Istotne jest to ze kobieta musi być traktowana ‘źle’ a nie gorzej (ponieważ słowo gorzej wymaga porównania, tzw. ‘comparator’)

PAMIĘTAJ, że nie jest ważne jak były traktowane w firmie inne kobiety w ciąży – istotna jest Twoje traktowanie.

Co to jest złe traktowanie?

Złe/niewłaściwe/nieprzychylne traktowanie ma bardzo obszerne znaczenie i obejmuje np. zwolnienie, odmówienie urlopu macierzyńskiego, obniżenie wynagrodzenia, bezpłatne dni czy pominięcie przy okazji awansu. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich sytuacji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako dyskryminacja kobiety w ciąży, tym nie mniej wskutek niewłaściwego traktowania musisz ponieść jakiś uszczerbek (choć niekoniecznie finansowy, może być również emocjonalny)

Niestety, twój partner czy inna osoba nie może ubiegać się o odszkodowanie za dyskryminację z powodu twojej ciąży przez swojego pracodawcy. W kategorii, sprawę możesz tylko złożyć ty – wynika to z języka ustawy, która mówi o złym traktowaniu z powodu ‘pregnancy of hers

Powód dyskryminacji

Złe traktowanie kobiety w ciąży musi być spowodowane twoją ciążą, urlopem macierzyńskim lub jakimkolwiek zachowaniem/zdarzeniem spowodowanym przez ciąże. Kluczowym elementem jest element sprawczości i pytanie czy zachowanie lub zdarzenie zostało spowodowane przez ciąże. Takim zdarzeniem może być np. częste spóźnianie się do pracy spowodowane porannymi nudnościami spowodowanymi ciąża.

Zatem, jeżeli twój pracodawca może pokazać, że podjął decyzje o twoim zwolnieniu zanim dowiedział się o ciąży – możliwe, że do dyskryminacji nie doszło. Podobnie, jeżeli powodem zwolnienia jest np. kradzież.

Jeśli jednak zostaniesz zwolniona ponieważ nie przyszłaś do pracy z powodu choroby lub niezdolności do pracy, a ta była spowodowana ciąża to najprawdopodobniej padłaś ofiara dyskryminacji kobiety w ciąży.

Risk assessment

Gdy kobieta zajdzie w ciążę, pracodawca musi spotkać się z nią w celu przeprowadzenia tzw. „risk assessment”, czyli oceny ryzyka w pracy. Oznacza to, że pracodawca musi ocenić czy podczas twojej ciąży istnieją jakiekolwiek ryzyka w twoim miejscu pracy, które mogą wpłynąć na twoje zdrowie lub bezpieczeństwo, np. warunki pracy, chemikalia itd. Jeżeli dojdzie do wniosku, że takie istnieją – pracodawca musi je wyeliminować.  Takim potencjalnym ryzykiem jest np. praca w nocy. Jeśli wiec pracujesz na nocna zmianę to Twój pracodawca ma obowiązek zaoferować Ci podobna prace w porze dziennej, a jeśli nie może tego zrobić, powinien  pozwolić Ci przebywać w domu, płacąc jednak za okres absencji.

Bardzo istotne jest również to ze za dyskryminacje kobiet w ciąży odpowiedzialny jest osoba dyskryminującą (np. supervisor, manager, dyrektor) ale również cala firma. Ponadto kwota odszkodowania za dyskryminacje jest nieograniczona ustawowo (choć nie oznacza to ze można liczyć na miliony funtów odszkodowania), każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie a samo odszkodowanie składa się z następujących elementów:

  • Odszkodowanie za straty poniesione w przeszłości wskutek dyskryminacji, np. wskutek zwolnienia na pewien okres tracisz źródło dochodu
  • Przewidywane straty w przyszłości – jest to szacunek strat, który bierze pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, sytuacje na rynku pracy, dochody itp.
  • Element odszkodowawczy za tzw. ‘injury to feelings’ lub tzw. straty moralne. Ten element jest uznaniowy i Sędzia przyzna kwotę, która uzna za stosowna (nie stosując żadnego wyliczenia) a jedynie używając tzw. przedziałów Vento.

Temat dyskryminacji kobiet w ciąży jest stosunkowo skomplikowany i wbrew powszechnie panującym opiniom dosyć powszechny.  Brytyjska komisja ds. równości oszacowała ilość spraw o dyskryminacje na poziomie 54.000 rocznie.

Jeśli wiec uważasz ze padłaś ofiara dyskryminacji w ciąży, skontaktuj się z nami, ocenimy Twoja sprawę i wywalczymy najwyższe możliwe odszkodowanie.

 

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie