Dyskryminacja w pracy w UK

Co to jest dyskryminacja w pracy?

dyskryminacja

Dyskryminacja w pracy oznacza traktowanie osoby źle (lub gorzej) od innych osób z powodu tego, kim ona jest lub ponieważ posiadają pewne cechy chronione. Jeśli byłeś traktowany inaczej niż inne osoby tylko z powodu tego, kim jesteś lub ponieważ posiadasz cechy cechy , możesz być dyskryminowany. Nie oznacza to jednak że złe lub gorsze traktowanie, automatycznie jest dyskryminacją – aby zostać tak zakwalifikowane, musi mieć związek przyczynowo-skutkowy z jedną (lub wiecej) cech chronionych. Ustawa o równości z 2010 r. wymienia 9 chronionych cech:

Dyskryminacja z powodu wieku
Dyskryminacja z powodu niepelnosprawnosci (niepelnosprawnosc ma swoja definicje, np jest nim rak, stwardnienie rozsiane jak i wiele innych chorob utrudniajacych codzienne zycie)
Dyskryminacja z powodu płci
Dyskryminacja z powodu małżeństwa lub związeku partnerskiego (lub jego braku)
Dyskryminacja z powodu ciąży 
Dyskryminacja z powodu narodowości, rasy, koloru skóry lub pochodzenia etnicznego lub narodowego
Dyskryminacja z powodu wyznania, religii lub innego silniego przekonana (lub ich brak)
Dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej
Dyskryminacja z powodu zmiany płci

Ważne jest, aby pamiętać, że nie trzeba posiadać określonej cechy charakterystycznej aby być dyskryminowanym; Jeśli ktoś wierzy, na przykład, że jesteś gejem, i traktuje cię z tego powodu w inny sposób, może to być nadal traktowane jako dyskryminacja, nawet jeśli nie jesteś gejem.

Można również być dyskryminowanym, ponieważ jesteś blisko związany z osobą o chronionej charakterystyce. Na przykład, jeśli masz niepełnosprawne dziecko, lub żonę o określonej narodowości, a w związku z tym jesteś źle traktowany w miejscu pracy, potencjalnie jest to dyskryminacja.

RODZAJE DYSKRYMINACJI 

Ustawa o Równości z 2010 roku definiuje cztery różne typy dyskryminacji.

 BEZPOSREDNIA DYSKRYMINACJA W PRACY

Pierwszą z nich jest bezpośrednia dyskryminacja, która jest najbardziej oczywistym typem. To tutaj osoby o chronionej charakterystyce są traktowane gorzej niż inni w miejscu pracy, tylko z powodu tej cechy. Jeśli jesteś ofiarą bezpośredniej dyskryminacji, może okazać się, że pracodawca traktuje cię niesprawiedliwie w porównaniu do innych osób, jeśli chodzi o:

  • Płace i przywileje
  • Warunki umowy
  • Możliwości szkolenia i promocji
  • Zwolnienia i redukcje

Przykładem może być szef, który odmówiłby awansu wykwalifikowanej kobiecie, a zamiast tego zaoferował wyższą rolę męskiemu pracownikowi, który jest mniej kwalifikowany do tego stanowiska a powodem decyzji byłaby płeć.

POSREDNIA DYSKRYMINACJA W PRACY

Inną formą dyskryminacji, która może być mniej oczywista, jest dyskryminacja pośrednia. Dzieje się tak, gdy pracodawca ustanawia zasady, które w jakikolwiek sposób godzą w osoby o pewnych chronionych cechach. Reguły takie mogą wydawać się uczciwe na papierze, gdyż są one technicznie stosowane wobec wszystkich, ale w rzeczywistości mają one poważniejsze skutki dla osób należących do pewnych grup, a zatem są uznawane dyskryminację.

Przykładem dyskryminacji pośredniej byłby zakaz nakryć głowy w miejscu pracy, co może wydawać się rozsądne, dopóki nie uznasz, że niektóre religie wymagają, by ich zwolennicy zakrywali głowę w dany sposób. Mogą istnieć oczywiście, ważne do tego powody, ale pracodawca musi przemyśleć, jaki może mieć to wpływ na pracowników i rozważyć inne sposoby osiągnięcia tego samego celu, nie narażając szczególnych grup na niekorzyść.

PRZESLADOWANIE 

Prześladowanie w pracy jest innym rodzajem dyskryminacji w pracy. Następuje, gdy ktoś jest zastraszany ze względu na jedną lub więcej z wymienionych powyżej cech chronionych. Prześladowanie jest definiowane jako “niepożądane zachowanie” i może przybrać wiele form, w tym bezpośredniej obelgi, osoby rozmawiającej za naszymi plecami i ogólne złe traktowanie przez innych.

Ponieważ prześladowanie jest sprzeczne z prawem, jeśli doświadczysz go w miejscu pracy, należy zgłosić to do kierownika lub działu kadr. Twój pracodawca jest odpowiedzialny za to, żeby prześladowanie nie występowało w firmie i zgodnie z prawem musi zadziałać, jeśli zgłosisz im takie zachowanie. Możesz złożyć skargę na temat prześladowania, nawet jeśli sprawca nie pracuje dla firmy; Na przykład, jeśli są klientami lub pracują dla innego przedsiębiorstwa.

REPRESJONOWANIE 

Represjonowanie (wiktymizacja) jest czwartym rodzajem dyskryminacji w pracy, gdy ktoś jest źle traktowany, ponieważ podjął działania na mocy ustawy o Równości lub popierał kogoś, kto to zrobił. Jest to zasadniczo dyskryminacja, która wynika z narzekania na poprzedni przypadek dyskryminacji

Czy dyskryminacja jest kiedykolwiek akceptowalna?
Pracodawca może odmówić zaoferowania pracy osobie z określonej grupy, ponieważ nie byłby adekwatny do tej roli. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że odnoszą się do rzeczywistych wymagań pracy, a nie bazują na stereotypach lub założeniach.

Na przykład, osoby poniżej 18 roku życia nie mogą legalnie sprzedawać alkoholu, dlatego nie byłoby to klasyfikowane jako dyskryminacja ze względu na wiek, jeśli pracodawca odmówi zatrudnienia osób poniżej 18 roku życia do pracę, w której sprzedaż alkoholu ma duże znaczenie.

Jeśli jednak pracodawca odmówił zatrudnienia Muzułmanina przy założeniu, że odmówią pracy przy alkoholu, to byłoby to traktowane jako dyskryminacja, ponieważ nie wszyscy muzułmanie mieliby z tym problem.

Dyskryminacją byłoby również, jeśli pracodawca wykluczyłby niektórych aplikantów z usprawiedliwieniem, że sprzedaż alkoholu była istotną częścią posady, gdy w rzeczywistości było na odwrót, a pracą mógłby się zająć każdy. Jeśli pracodawca zamierza wykluczyć pewne osoby z roli, muszą to robić tylko na podstawie zadań, które są rzeczywiście niezbędne do podjęcia pracy.

Pracodawcy są również uprawnieni do dyskryminacji na rzecz osób, które w niektórych okolicznościach posiadają cechy chronione. Jeśli uważają, że osoby o szczególnej chronionej charakterystyce są w niekorzystnej sytuacji, mają różne potrzeby ze względu na charakterystykę lub że niewspółmiernie niska liczba osób o tej charakterystyce jest zaangażowana w pewną działalność (w konkretnym przemyśle, dziale) mogą podjąć działania na rzecz nich.

Oznacza to, że mogą przychylac się do zatrudnienia osób o chronionej charakterystyce lub pracować na rzecz zaspokojenia ich konkretnych potrzeb. Przykładem może być szkoła podstawowa, która chce zatrudnić mężczyzn, jeśli większość ich pracowników to kobiety.

Co robić jeśli stałes się ofiara dyskryminacji?
Jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany w pracy, najpierw nieformalnie porozmawiaj o tym z pracodawcą. Możesz również porozmawiać z menedżerem lub skontaktować się z działem HR.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z ACAS, Citizens Advice, przedstawicielem związku zawodowego lub z ELSG.

 

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie