Dyskryminacja z powodu narodowości

Co to jest dyskryminacja narodowościowa?

rasizm

Dyskryminacja narodowościowa to podzbiór tzw. ‘race discrimination’ czyli złe lub gorsze traktowanie osoby z powodu rasy. Rasa w tym wypadku oznacza przynależność osoby do grupy narodowej, etnicznej lub koloru skóry. Potocznie jest określane jako rasizm.

Często się słyszy, że pracownik jest dyskryminowany przez pracodawcę, ponieważ pochodzi z Polski.

A czy naprawdę wszystkie sytuację są objęte ochroną prawną? Jak się okazuje, nie jest to takie proste i oczywiste jakby się wydawało.

Protected characteristics

Według prawa, pracodawca nie może dyskryminować pracowników z powodu tzw cech chronionych („protected characteristics”). Narodowość/pochodzenie/rasa/kolor skóry jest jedną z nich.

Dyskryminacja z powodu narodowosci

Prawo zabrania tzw. dyskryminacji bezpośredniej, czyli sytuacji gdzie jedna osoba traktuje drugą osobę gorzej niż innych z powodu narodowości.

W przypadku dyskryminacji bezpośredniej musisz pokazać, że jesteś gorzej traktowany niż inne osoby (w tym przypadku innej narodowości), czy to osoby rzeczywiste czy hipotetyczne, właśnie z powodu twojego pochodzenia. Dla przykładu, jesteś gorzej traktowany:

  • Ponieważ jesteś z Polski
  • Z powodu pochodzenia twojej partnerki
  • Oprawca traktuje ciebie gorzej, ponieważ myśli, że jesteś z Belgii, gdy tak naprawdę jesteś z Polski

Zabroniona jest również tzw. dyskryminacja pośrednia. Jest to rodzaj dyskryminacji, która ma miejsce gdy oprawca traktuje wszystkich tak samo, ale pewien aspekt takiego równego traktowania stawia w gorszej pozycji grupę osób, w tym przypadku z powodu ich narodowości.

Dla przykładu:

Pracodawca ustalił, że wszyscy pracownicy muszą mieć blond włosy – co wykluczyłoby wiele osób pochodzenia nie-kaukaskiego

Pracodawca ustalił, że wszyscy pracownicy bez wyjątku muszą znać jezyk portugalski – co wykluczyłoby wiele osób, które nie pochodzą z Portugalii czy Brazylii

Według prawa, pracodawca może stosować takie pośrednie praktyki tylko w sytuacji, gdzie pokaże, że są one „proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu”. Dla przykładu, pracownicy musza znać język portugalski, ponieważ pracują jako tłumacze.

Prześladowanie z powodu narodowości

Polega ono na poddaniu osoby działaniu, które:

  • Jest niechciane przez tę osobę, oraz
  • Jest związane z narodowością/pochodzeniem/rasą/kolorem skóry tej osoby, lub kogoś jej bliskiego
  • oraz to niechciane działanie ma cel lub efekt:
    • Naruszenia godności ofiary, lub
    • Stworzenia środowiska pracy, które jest wrogie, poniżające lub obraźliwe dla ofiary.

Firma może być pociągnięta do odpowiedzialności za prześladowanie czy dyskryminacje popełnione przez jej pracowników, czyli np. managerów czy po prostu kolegów z pracy.

Wiktymizacja

Prawo chroni osoby, które są gorzej traktowane, ponieważ oskarżyły kogoś, lub ktoś myśli że oskarżyły, o dyskryminację ze względu na narodowość czy np. są świadkiem w takiej sprawie.

Ochrona przed łamaniem praw w miejscu pracy

Ochroną są obejęte nie tylko osoby zatrudnione, ale również potencjalni lub byli pracownicy.

Trybunał pracy

Aby skierować sprawę o dyskryminację do sądu, nie jest wymagany minimalny okres zatrudnienia.

Musisz jednak uważać, aby twoja sprawa się nie przedawniła. Proces prawny musi być rozpoczęty w przeciągu 3 miesięcy (plus czas w ACAS) od dnia dyskryminacji. W przypadku serii wydarzeń, zasięgnij naszej porady kiedy wspomniany okres trzymiesięczny rozpoczął się w twoim przypadku.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie