Dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej

Według prawa, pracodawca nie może dyskryminować pracowników z powodu tzw. cech chronionych („protected characteristics”). Orientacja seksualna jest jedną z nich.

Co to jest dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej?

Dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej

Dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej to złe lub gorsze traktowanie osoby z powodu ze jest gejem, lesbijka lub jest osoba heter normatywna lub hetero nienormatywna.

Prześladowanie z powodu orientacji seksualnej

Polega ono na poddaniu osoby działaniu, które:

  • Jest niechciane przez tę osobę, oraz
  • Jest związane z orientacją seksualną tej osoby, lub kogoś jej bliskiego

oraz to niechciane działanie ma cel lub efekt:

  • Naruszenia godności ofiary, lub
  • Stworzenia środowiska pracy, które jest wrogie, poniżające lub obraźliwe dla ofiary.

Wiktymizacja

Prawo chroni osoby, które są gorzej traktowane ponieważ oskarżyły kogoś, lub ktoś myśli że oskarżyły, o dyskryminację ze względu na orientację seksualną, czy np. są świadkiem w takiej sprawie.

Ochrona przed łamaniem praw w miejscu pracy

Wszyscy pracowniky (potencjalni, obecni  a także byli) są objęci ochroną.

Trybunał pracy

Aby skierować sprawę o dyskryminację do sądu, nie jest wymagany minimalny okres zatrudnienia.

Musisz jednak uważać, aby twoja sprawa się nie przedawniła. Sprawę w Sądzie pracy musisz złożyć  w przeciągu 3 miesięcy (plus czas w ACAS) od dnia dyskryminacji, minus jeden dzie. W przypadku serii wydarzeń, zasięgnij naszej porady, kiedy wspomniany okres trzymiesięczny rozpoczął się w twoim przypadku.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie