Dyskryminacja z powodu płci

Według prawa, pracodawca nie może dyskryminować pracowników z powodu tzw cech chronionych („protected characteristics”). Płeć jest jedną z nich – ochroną są objęte kobiety, jak i mężczyźni.

Co to jest dyskryminacja z powodu płci?

dyskryminacja z powodu płci

Dyskryminacja z powodu płci to złe lub gorsze traktowanie osoby, ponieważ jest ona kobieta lub mężczyzna. W pewnych przypadkach może tez oznaczać gorsze traktowanie, ponieważ oprawca myśli, że jesteś kobietą, gdy tak naprawdę jesteś mężczyzną (lub odwrotnie)

Prawo zabrania tzw. dyskryminacji bezpośredniej, czyli sytuacji, gdzie jedna osoba traktuje drugą osobę gorzej niż innych z powodu płci.

W przypadku dyskryminacji bezpośredniej musisz pokazać, że jesteś gorzej traktowany niż inne osoby (w tym przypadku innej płci), czy to osoby rzeczywiste czy hipotetyczne, właśnie z powodu twojej płci.

Dla przykładu, jesteś gorzej traktowany:

  • Ponieważ jesteś kobietą lub mężczyzną
  • Z powodu płci twojego dziecka
  • W rzadkich przypadkach – oprawca traktuje ciebie gorzej, ponieważ myśli, że jesteś kobietą, gdy tak naprawdę jesteś mężczyzną

Zabroniona jest również tzw. dyskryminacja pośrednia. Jest to rodzaj dyskryminacji, która ma miejsce, gdy oprawca traktuje wszystkich tak samo, ale pewien aspekt takiego równego traktowania stawia w gorszej pozycji grupę osób, w tym przypadku z powodu ich płci.

Dla przykładu:

  • Pracodawca ustalił, że wszyscy pracownicy muszą mieć przynajmniej 1.83 metrów wzrostu – co wykluczyłoby wiele kobiet
  • Pracodawca ustalił, że wszyscy pracownicy bez wyjątku muszą pracować w pełnym wymiarze godzin (full-time) – co wykluczyłoby wiele kobiet, które statystycznie są głównym opiekunem dziecka czy chorego krewnego

Według prawa, pracodawca może stosować takie pośrednie praktyki tylko w sytuacji, gdzie pokaże, że są one „proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu”. Dla przykładu, wszyscy pracownicy muszą mieć przynajmniej 1.83 metrów wzrostu, ponieważ pracują jako ochroniarze. W takiej sytuacji wymóg osoby o takim wzroście jest proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu.

Prześladowanie z powodu płci/Molestowanie seksualne

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij na zakładkę „Molestowanie seksualne”.

Wiktymizacja

Prawo chroni osoby, które są gorzej traktowane ponieważ oskarżyły kogoś, lub ktoś myśli że oskarżyły, o dyskryminację ze względu na płeć czy np. są świadkiem w takiej sprawie.

Ochrona przed łamaniem praw w miejscu pracy

Ochrona obejmuje byłych, obecnych oraz przyszłych pracowników.

Trybunał pracy

Aby skierować sprawę o dyskryminację do sądu, nie jest wymagany minimalny okres zatrudnienia.

Twój pozew musi zostać przesłany do Trybunału nie poźniej niz 3 miesiące (plus czas w ACAS), minus jeden dzien od dnia dyskryminacji. 

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie