Dyskryminacja z powodu wieku

Cechy chronione

Według prawa, pracodawca nie może dyskryminować pracowników z powodu tzw. cech chronionych („protected characteristics”). Wiek jest jedną z nich. 

Co to jest dyskryminacja z powodu wieku?

dyskryminacja z powodu wieku

Dyskryminacja z powodu wieku to złe lub gorsze traktowanie osoby, ponieważ jest ona w pewnym wieku . Dyskryminacja ze względu na wiek dotyczy zarówno osób młodszych, jak i starszych.

Prawo zabrania tzw. dyskryminacji bezpośredniej, czyli sytuacji, gdzie jedna osoba traktuje drugą osobę gorzej niż innych z powodu wieku.

W przypadku dyskryminacji bezpośredniej musisz pokazać, że jesteś gorzej traktowany niż inne osoby (w tym przypadku młodsze lub starsze), czy to osoby rzeczywiste czy hipotetyczne, właśnie z powodu twojego wieku.

Dla przykładu, jesteś gorzej traktowany:

  • Z powodu twojego wieku
  • Z powodu wieku twojej partnerki
  • Oprawca traktuje ciebie gorzej, ponieważ na przykład myśli, że masz 70 lat, gdy tak naprawdę jesteś starszy/młodszy

Według prawa, pracodawca może może się bronić, że takie traktowanie jest „proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu”. Dla przykładu, jest potrzebna młoda osoba do testowania kremu do młodej cery. W takiej sytuacji wymóg wieku osoby jest proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu.

Zabroniona jest również tzw. dyskryminacja pośrednia. Jest to rodzaj dyskryminacji, która ma miejsce, gdy oprawca traktuje wszystkich tak samo, ale pewien aspekt takiego równego traktowania stawia w gorszej pozycji grupę osób, w tym przypadku z powodu ich wieku.

Dla przykładu:

  • Pracodawca ustalił, że wszyscy pracownicy na danym stanowisku muszą mieć przynajmniej 15 lat doświadczenia – co automatycznie wykluczyłoby osoby poniżej pewnego wieku
  • Pracodawca ustalił, że wszyscy pracownicy na danym stanowisku musieli zdać egzaminy GCSE, nie dopuszczając egzaminów na podobnym poziomie) – wykluczyłoby to wszystkie osoby powyżej pewnego wieku, które w szkole miały tylko opcję „O” levels (czyli przed rokiem 1988 gdy wprowadzono GCSE)

Według prawa, pracodawca może stosować takie pośrednie praktyki tylko w sytuacji, gdzie pokaże, że są one „proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu”. Dla przykładu, pracodawca ustalił, że wszyscy pracownicy na danym stanowisku muszą mieć przynajmniej 15 lat doświadczenia; ale może pokazać że piętnastoletnie doświadczenie jest istotne dla danego stanowiska. W takiej sytuacji taki wymóg jest proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu.

Prześladowanie z powodu wieku

Polega ono na poddaniu osoby działaniu, które:

  • Jest niechciane przez tę osobę, oraz
  • Jest związane z wiekiem tej osoby, lub kogoś jej bliskiego

oraz to niechciane działanie ma cel lub efekt:

  • Naruszenia godności ofiary, lub
  • Stworzenia środowiska pracy, które jest wrogie, poniżające lub obraźliwe dla ofiary.

Wiktymizacja

Prawo chroni osoby, które są gorzej traktowane ponieważ oskarżyły kogoś, lub ktoś myśli że oskarżyły, o dyskryminację ze względu na wiek czy np. są świadkiem w takiej sprawie.

Ochrona przed łamaniem praw w miejscu pracy

Ochrona prawna obejmuje wszystkich pracowników (byłych, obecnych, jak i potencjalnych)

Trybunał pracy

Aby skierować sprawę o dyskryminację do sądu, nie jest wymagany minimalny okres zatrudnienia.

Musisz jednak uważać, aby twoja sprawa się nie przedawniła. Proces prawny musi byc rozpoczęty w przeciągu 3 miesięcy (plus czas w ACAS) od dnia dyskryminacji. W przypadku serii wydarzeń, zasięgnij naszej porady kiedy wspomniany okres trzymiesięczny rozpoczął się w twoim przypadku.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie