Dyskryminacja z powodu wyznania

Według prawa, pracodawca nie może dyskryminowac pracowników z powodu tzw cech chronionych („protected characteristics”). Wyznanie jest jedną z nich.

Co to jest dyskryminacja z powodu wyznania?

dyskryminacja religijna

Dyskryminacja z powodu wyznania to złe lub gorsze traktowanie pracownika z powodu wyznawanej przez niego wiary, poglądów lub agnostycyzmu, ateizmu lub braku wiary. Do chronionych poglądów zalicza się również etyczny weganizm. Aby pogląd był prawnie chroniony, musi być on ‘warta wspierania w demokratycznym społeczeństwie’

Prawo zabrania tzw. dyskryminacji bezpośredniej, czyli sytuacji, gdzie jedna osoba traktuje drugą osobę gorzej niż innych z powodu wyznania.

W przypadku dyskryminacji bezpośredniej musisz pokazać, że jesteś gorzej traktowany niż inne osoby (w tym przypadku innego wyznania), czy to osoby rzeczywiste czy hipotetyczne, właśnie z powodu twojego wyznania lub jego braku.

Dla przykładu, jesteś gorzej traktowany:

  • Ponieważ jesteś katolikiem
  • Z powodu wyznania twojej partnerki
  • Oprawca traktuje ciebie gorzej, ponieważ myśli, że jesteś katolikiem, gdy tak naprawdę nim nie jesteś

Zabroniona jest również tzw. dyskryminacja pośrednia. Jest to rodzaj dyskryminacji, która ma miejsce, gdy oprawca traktuje wszystkich tak samo, ale pewien aspekt takiego równego traktowania stawia w gorszej pozycji grupę osób, w tym przypadku z powodu ich narodowości.

Według prawa, pracodawca może stosować takie pośrednie praktyki tylko w sytuacji, gdzie pokaże, że są one „proporcjonalnym sposobem osiągnięcia uzasadnionego celu”.

Prześladowanie z powodu wyznania

Polega ono na poddaniu osoby działaniu, które:

  • Jest niechciane przez tę osobę oraz
  • Jest związane z wyznaniem tej osoby lub kogoś jej bliskiego

oraz to niechciane działanie ma cel lub efekt:

  • Naruszenia godności ofiary lub
  • Stworzenia środowiska pracy, które jest wrogie, poniżające lub obraźliwe dla ofiary.

Wiktymizacja

Prawo chroni osoby, które są gorzej traktowane, ponieważ oskarżyły kogoś, lub ktoś myśli, że oskarżyły, o dyskryminację ze względu na wyznanie czy np. są świadkiem w takiej sprawie.

Trybunał pracy

Aby skierować sprawę o dyskryminację do sądu, nie jest wymagany minimalny okres zatrudnienia.

Musisz jednak uważać, aby twoja sprawa się nie przedawniła. Proces prawny musi być rozpoczęty w przeciągu 3 miesięcy (plus czas w ACAS) od dnia dyskryminacji. W przypadku serii wydarzeń, zasięgnij naszej porady kiedy wspomniany okres trzymiesięczny rozpoczął się w twoim przypadku.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie