Molestowanie seksualne w pracy

Co to jest molestowanie seksualne?

molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne to zachowaniao charakterze seksualnmym w stosunku do osoby, która sobie ich nie życzy.

Wedle prawa, istnieje ochrona przed:

 • Niechcianym zachowaniem związanym z cechą chronioną, która jest płeć
 • Zachowaniem o charakterze seksualnym (molestowaniem)
 • Gorszym traktowaniem osoby, która w przeszłości była poddana takim zachowaniem

Takie prześladowanie polega na poddaniu osoby działaniu, które:

 • Jest niechciane przez tę osobę oraz
 • Jest związane z płcią tej osoby lub kogoś jej bliskiego

oraz to niechciane działanie ma cel lub efekt:

 • Naruszenia godności ofiary, lub
 • Stworzenia środowiska pracy, które jest wrogie, poniżające lub obraźliwe dla ofiary.

Molestowanie seksualne nie jest związane z płcią ofiary. Ma ono miejsce gdy:

 • Oprawca zachowuje się w sposób o charakterze seksualnym
 • To zachowanie jest niechciane przez ofiarę

Oraz ma cel lub efekt:

 • Naruszenia godności ofiary, lub
 • Stworzenia środowiska pracy, które jest wrogie, poniżające lub obraźliwe dla ofiary

Do prześladowania również dochodzi, gdy ofiara jest poddana takiemu traktowaniu, nie zgadza się na nie i w związku z tym jest traktowana gorzej.

Pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności za prześladowanie czy molestowanie seksualne w pracy popełnione przez jej pracowników, czyli np managerów czy po prostu kolegów z pracy.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie