ACAS i Sad pracy w UK

Jeśli dochodzi do sporu z pracodawcą i myślisz o złożeniu sprawy do sądu pracy, najpierw należy skontaktować się z ACAS. Jest to niezależny organ doradczy, który pomaga w zakresie sporów pracowniczych oraz daje możliwość znalezienia porozumienia. Ponizej znajdzie kilka terminot ktore moga Ci pomoc wyjasnic sprawe zanim ja zlozysz do Sadu pracy (Employment Tribunal)

Umowa o pracę (Contract of employment)

Umowa o pracę zawarta jest pomiędzy Tobą a pracodawcą, dotyczy szczegółów związanych z danym stanowiskiem. Celem umowy o pracę jest określenie zasad i warunków zatrudnienia, w tym praw i obowiązków. Umowa o pracę nie musi być rzeczywistym napisanym dokumentem; może to być po prostu coś, co omawialiśmy werbalnie z pracodawcą.

Nie mniej jednak, pracodawca ma obowiązek wydać Ci pisemny dokument z potwierdzeniem warunków zatrudnienia zwany ‘Particulars of Employment’ w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Rozprawa dyscyplinarna (disciplinary hearing)

Jeśli pracodawca jest niezadowolony z jakości Twojej pracy, w jaki sposób zachowujesz się w miejscu pracy, częstych nieobecności lub jakiegokolwiek innego poważnego problemu, może Cię zaprosić na rozmowę dyscyplinarną w celu omówienia tych problemów.

Dyskryminacja (discrimination)

Dyskryminacja występuje wtedy, gdy jesteś traktowany w inny sposób w miejscu pracy w oparciu o jeden lub więcej czynników określanych jako “cechy chronione”. Cechy te są określone przepisami prawa Equality Act 2010.

Wczesne pojednanie (early conciliation)

Jest to próba rozwiązania sporu w pracy, zanim trafi on do sądu. Proces jest bezpłatny, poufny, świadczony przez ACAS. W większości przypadków osoba musi przez niego przejść, aby móc dalej złożyć skargę a do sądu pracy.

Pracownik (employee)

Osoba fizyczna może być prawnie uznana za “pracownika”, w miejscu: osobistego wykonywania obowiązków pracy dla danego pracodawcy, gdzie między osobą a pracodawcą istnieje wzajemne zobowiązanie, a pracodawca ma pewny element kontroli nad ich pracą. Jest to często mylone z innymi definicjami, takimi jak wykonawca, robotnik (worker) oraz osoba samozatrudniona i może być punktem niezgody ze względu na zróżnicowanie praw każdej grupy.

Sąd pracy (employment tribunal)

Sądy pracy są to niezależne instytucje, które zajmują się roszczeniami osób, które uważają, że zostały w pracy potraktowane w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem. Mają zdolność do wysłuchania różnych rodzajów roszczeń prawnych odnoszących się do stosunków pracy. Sąd zdecyduje, czy Twój zawinił czy też nie.

Redukcja (redundancy)

Redukcja jest typem zwolnienia, które może wystąpić, gdy pracodawca chce zmniejszyć liczbę pracowników i może obejmować szereg sytuacji, takich jak zamknięcie miejsca pracy lub zwykłe zmniejszenie liczby pracowników wykonujących dane obowiązki.

Prawa ustawowe (legal rights)

Prawa ustawowe są zasadniczo prawami (legal rights), które tworzy Parlament, a nie wyniki innej sprawy sądowej (prawo precedensowe). Ustawowe prawa robotników i pracowników są różne, ale generalnie obie grupy otrzymują są w pewien sposób chronione przez prawo. Możesz znaleźć więcej informacji na temat tego, co uznaje się za prawa ustawowe uprawnień w naszej sekcji Praw w Pracy.

Ugoda

Ugoda może zostać zawarta w chwili odejścia pracownika z miejsca pracy – na przykład poprzez zwolnienie lub redukcję. Celem jej jest rozstrzygnięcie wszelkich roszczeń pracownika, które mogą zaistnieć po odejściu. Może również służyć jako środek rozstrzygania innych rodzajów roszczeń pracowniczych (np. roszczeń dyskryminacji) w stosunku do pracodawcy, niezależnie od tego, czy stosunek pracy został zakończony.

Niesłuszne zwolnienie (unfair dismissal)

Aby zwolnić pracownika, który pracuje dla niego przez okres dłuższy niż 2 lata pracodawca musi mieć do tego dobry powód, który jest zdefiniowany w ustawie i musi też przestrzegać odpowiednich procedur. ACAS wydała wytyczne dotyczące tego procesu zakładając, że będą przestrzegane i, pomimo tego, że nie są one prawnie wiążące dla pracodawcy, Sąd Pracy będzie oczekiwał, aby ich przestrzegać. Jeśli pracodawca nie spełni tych dwóch warunków, to może być to uznane za niesłuszne zwolnienie.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie