Bezpieczeństwo i higiena w pracy w UK

Zgodnie z prawem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP w UK Twój pracodawca musi zapewnić bezpieczństwo w Twoim miejscu pracy oraz podjąć kroki w celu zminimalizowania ryzyka wypadków.

Prawo stanowi, że pracodawca musi podjąć działania mające na celu zmniejszenie zagrożeń lub niebezpieczeństw w miejscu pracy, które mogłyby zaszkodzić pracownikom, klientom lub odwiedzającym. Powinny one zapewniać uświadomić pracownika na temat praktyk roboczych (work practises), których powinien przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko zranienia siebie lub innych.

Jeśli wystąpi poważna awaria, pracodawca będzie musiał powiadomić o tym zdarzeniu osobę sprawującą nadzór nad zdrowiem i bezpieczeństwem Health and Safety Executive (HSE) lub władze lokalne.

Masz też pewną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Powinieneś zawsze postępować zgodnie z wszelkimi procedurami bezpieczeństwa lub korzystać z dowolnego sprzętu ochronnego określonego przez pracodawcę. Należy również zgłaszać wszelkie zauważone zagrożenia i unikać pracy w sposób, który naraża siebie lub innych na zagrożone. Jeśli wypadek będzie miał miejsce, musisz postępować zgodnie z procedurami sprawozdawczymi pracodawcy.

Ocena ryzyka

Aby mieć pewność, że miejsce pracy jest bezpieczne, pracodawca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka. Obejmuje ona zidentyfikowanie potencjalnych zagr- ożeń w miejscu pracy i określenie najlepszego sposobu na zmniejszenie lub usunięcie ryzyka, jakie stwarzają.

Ryzykiem można określić wiele sytuacji i rzecz, jednak nie wszystkie są oczywiste. Twój pracodawca nie powinien rozważać tylko potencjalnych niebezpieczeństw ze strony toksycznych chemikaliów lub ciężkich maszyn, ale także spojrzeć na sposób pracy pracowników i słuchać wszelkich obaw i uwag, które mają.

Podczas przeprowadzania oceny ryzyka pracodawca powinien wykonać następujące czynności:

 • Znaleźć i zanotować potencjalne niebezpieczeństwa
 • Ustalić potencjalną szkodę i kto jest narażony na ryzyko
 • Spojrzeć na istniejące środki ochronne, biorąc pod uwagę, czy działają skutecznie, czy konieczne są ulepszenia lub całkowicie nowe środki

Twój pracodawca powinien prowadzić rejestry ocen ryzyka i przeanalizować sytuację ponownie, jeśli zachodzą znaczące zmiany, co może oznaczać, że powstaną nowe zagrożenia.

Wypadki w pracy

Jeśli brałeś udział w wypadku:

 • Zapisz szczegóły w księdze wypadkowej pracodawcy
 • Upewnij się, że pracodawca powiadomił HSE lub lokalne władze, jeśli to konieczne
 • Poinformuj swojego pracodawcę o nowych zagrożeniach, które mogły wyniknąć z wypadku, lub jeśli przyczyna wypadku nie została rozwiązana
 • Poinformuj swojego przedstawiciela ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy, jeśli go masz

Twój pracodawca powinien poinformować HSE w momencie kiedy wypadek związany z pracą:

 • Był przyczyna śmierci
 • Spowodował poważne obrażenia
 • Sprawił żę ofiara, nie pracuje lub nie może wykonywać swojej normalnej pracy przez okres dłuższy niż siedem dni po wypadku
 • Spowodował urazy u osoby (nie jest to pracownik), które doprowadziły do zabiegu w szpitalu

Pracodawcy są również zobowiązani do zgłaszania “niebezpiecznych zdarzeń”, które HSE definiuje jako wachlarz incydentów, w których ludzie mogli zostać ranni, nawet jeśli nie zostali. Muszą również zgłaszać pewne choroby zawodowe u swoich pracowników, jeśli takie warunki mogłyby spowodować lub pogorszyć ich pracę. Pracodawcy w przemyśle gazowniczym muszą również zgłaszać incydenty, w których ludzie zostali ranni, zabici lub nieprzytomni w wypadku z udziałem gazu.

Pierwsza pomoc

Wszyscy pracodawcy muszą zapewnić natychmiastową pomoc medyczną, jeśli ktoś został ranny lub poczuł się źle w pracy. Muszą to zrobić, udostępniając sprzęt i akcesoria pierwszej pomocy, jeśli ktoś doznał drobnych obrażeń lub gdy pracownicy medyczni są w drodze, w sytuacji, gdy doszło do poważniejszego wypadku.

Pracodawca musi zapewnić co najmniej:

 • apteczkę pierwszej pomocy
 • osobę przeszkoloną w pierwszej pomocy znajdującą się na miejscu
 • istotne informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy

W apteczce pierwszej pomocy powinny znajdować się co najmniej:

 • ulotka zawierającą ogólne wskazówki dotyczące pierwszej pomocy
 • 20 różnych plastrów
 • 4 sterylne bandaże trójkątne
 • para jednorazowych rękawiczek
 • 6 agrawek
 • 6 średnich, sterylnych opatrunków
 • 2 duże, sterylne opatrunki
 • 2 sterylne opaski na oko

Osoba wykonująca pierwszą pomoc nie musi być w pełni przeszkolona, ale w samym miejscu pracy musi być ktoś odpowiedzialny za udzielanie pomocy medycznej. Jeśli ta osoba jest nieobecna, ktoś musi przejąć inicjatywę w celu zorganizowania pomocy medycznej.

Wszyscy pracodawcy powinni również przeprowadzić ocenę pierwszej pomocy, aby zdecydować, co może być potrzebne w danym miejscu pracy. Jeśli pracownicy regularnie wykonują zadania potencjalnie niebezpieczne, ocena może pokazać, że na przykład na miejscu powinien znajdować się bardziej specjalistyczny sprzęt medyczny i w pełni wyszkolona osoba.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie