• Godziny pracy
    Pon - Pt: 9:00 - 17:00
  • Numer telefonu
    0203 627 0223

Okres wypowiedzenia z pracy w UK

Wypowiedzenie pracy przez pracodawce – zasady

Jaki okres wypowiedzenia powinieneś otrzymać od pracodawcy?

Czas wypowiedzenia jest zazwyczaj uzgodniony z Twoim pracodawcą i zawarty w warunkach umowy o pracę. Istnieją jednak zasady, które ustalają minimalne okresy wypowiedzenia nawet jeżeli Twój kontrakt przewiduje krótsze terminy. Zależą one od długości Twojego zatrudnienia:

• Jeśli masz przepracowane od 1 miesiąca do 2 lat – pracodawca musi dać 1 tydzień wypowiedzenia

• Jeśli masz przepracowane od 2 do 12 lat – pracodawca musi dać 1 tydzień wypowiedzenia za każdy pełen przepracowany rok aż do 12stu

Dla przykładu, jeżeli przepracowałeś 7 lat i 8 miesięcy, przy braku umowy lub gdy umowa przewiduje mniej niż minimum, masz prawo do 7 tygodni wypowiedzenia. Nie zapominaj, że powyższe okresy to minimum. Jeśli Twoja umowa o pracę przewisuje dłuższy okres wypowiedzenia niż minimum, masz wtedy prawo do otrzymania dłuższego wypowiedzenia. Trybunał pracy może w rzadkich przypadkach zarządzić dłuższy okres wypowiedzenia niż 12 tygodni w niektórych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione w tej konkretnej branży. Jeśli nie otrzymasz zapłaty zgodnie z ustawowym lub umownym minimum, możliwe że możesz w związku z tym podać pracodawcę do sądu.

Jaki okres wypowiedzenia powinieneś dać pracodawcy?

Zazwyczaj umowa o prace określa długość czasu wypowiedzenia, który należy dać pracodawcy przy rezygnacji z pracy. Jeżeli umowa nic o tym nie mówi, minimum ustawowe to 1 tydzień po 1 miesiącu zatrudnienia. Możesz złożyć wypowiedzenie ustnie lub pisemnie (e-mail wystarczy), ale wersja pisemna jest preferowana jako że jest dowodem kiedy wypowiedzenie zostało złożone, z jakiego powodu i z jakim okresem wypowiedzenia. Dłuższy okres wypowiedzenia może być implikowany, jeżeli jest uzasadniony w danych okolicznościach.

Jakie są moje prawa do płatności podczas czasu wypowiedzenia?

Masz prawo do normalnych płatności podczas okresu wypowiedzenia. To obejmuje wszelkie zwolnienia chorobowe, urlop czy zasiłek macierzyński. Masz również prawo do płatności gdy jesteś dostępny do pracy, ale Twój pracodawca jej nie zapewnia.

Co się stanie, jeżeli odejdę bez wypowiedzenia lub chcę dać mniej niż pełne wypowiedzenie?

Jeśli chcesz zrezygnować z pracy bez pełnego wypowiedzenia, naruszysz umowę o pracy – chyba że masz na to zgodę pracodawcy. To powiedziawszy, istnieją limity co Twój pracodawca może z tym zrobić. Nie możesz być zmuszony do pracy zgodnie z prawem. Pracodawca może wytoczyć ci proces o koszty wynikające z naruszenia przez Ciebie umowy. Może tak się zdarzyć na przykład, jeśli pracodawca poniesie koszty Twojego zastępstwa. W poważniejszych przypadkach pracodawca może dodatkowo złożyć roszczenia za utracone płatności/sprzedaż. Takie roszczenia są bardzo rzadkie. Najbardziej prawdopodobną konsekwencją jest odmowa pracodawcy w dostarczeniu Tobie referencji dla nowego pracodawcy lub referencje wspomną o Twoim złamaniu umowy. To może zagrozić Twojemu przyszłemu zatrudnieniu, chyba że Twój nowy pracodawca rozumie i akceptuje Twój powód tak szybkiej rezygnacji, dla przykładu nowy pracodawca chce abyś zaczął pracę szybciej.

Jakie są moje prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia?

Jeśli pracujesz podczas okresu wypowiedzenia, lub przebywasz na tzw. urlopie ogrodowym (garden leave) (czyli nie musisz przychodzić do pracy podczas wypowiedzenia), masz prawo do normalnego wynagrodzenia, jako że wciąż jesteś zatrudniony. To obejmuje dodatkowe świadczenia takie jak prywatne ubezpieczanie na zdrowie czy składki emerytalne. Jeżeli Twój pracodawca zdecyduje się Tobie zapłacić zamiast odpracowywania wypowiedzenia, wtedy możesz stracić prawo do dodatkowych świadczeń, jako że Twoje zatrudnienie zostało zakończone.

Co to jest PILON?

PILON (pay in lieu of notice) jest to płatność za okres wypowiedzenia bez konieczności jego przepracowania. Często umowa o pracę zawiera klauzulę dotyczącą PILON, która daje pracodawcy możliwość natychmiastowego zakończenia Twojego zatrudnienia z płatnością zamiast okresu wypowiedzenia. Większość kontraktów wyraźnie mówi, że pracownik traci prawo do samochodu firmowego, składek emerytalnych czy ubezpieczenia w przypadku płatności PILON. Jeśli zostaniesz zwolniony z pracy bez okresu wypowiedzenia i Twoja umowa nie zawiera klauzuli PILON, jest to naruszenie umowy. To oznacza, że jakiekolwiek ograniczenia nowego zatrudnienia w nowej pracy przestaną obowiązywać.

Jakie są moje prawa, jeśli mój pracodawca płaci PILON, ale w mojej umowie nie ma o tym wzmianki?

W takim przypadku, w teorii jest to złamanie umowy, ponieważ płatność powinna obejmować wszelkie dodatkowe świadczenia. Również jakiekolwiek ograniczenia nowego zatrudnienia w nowej pracy przestaną obowiązywać.

Od jakiej daty wypowiedzenie przez pracodawcę jest skuteczne?

Twój okres wypowiedzenia zaczyna się, gdy zostanie przez Ciebie przeczytane lub gdy masz uzasadnioną okazję, aby je przeczytać – zatem kiedy się o nim dowiesz. Jeżeli list został do Ciebie wysłany pocztą, gdy jesteś na urlopu, okres wypowiedzenia zacznie się gdy już wrócisz i go przeczytasz.

Czy mogę użyć urlop podczas czasu wypowiedzenia?

Tak, ale tylko jeżeli Twój pracodawca zgodzi się na to. Jeżeli pracodawca odmówi, może to zrobić tylko z ważnego powodu biznesowego.

Czy mój pracodawca może zmusić mnie abym zużył niewykorzystany urlop podczas okresu wypowiedzenia?

Twój pracodawca ma prawo upewnić się, że wykorzystasz swój urlop podczas okresu wypowiedzenia, ale musi Ciebie o tym powiadomić minimum 2 razy wcześniej niż ilość dni urlopowych. Dla przykładu, jeżeli 3 dni z wypowiedzenia będą pokryte urlopem, pracodawca musi Ciebie o tym powiadomić najpóźniej 6 dni wcześniej.

Co to jest tzw “garden leave”?

Pracodawca może poprosić Ciebie, abyś nie przychodził do pracy podczas okresu wypowiedzenia, ale będziesz dalej otrzymywał wypłatę. Nazywa się to „garden leave”, czyli „urlopem w ogrodzie”, ponieważ pracodawca oczekuje, że przez ten czas będziesz w domu. Jeżeli przebywasz na garden leave, Twoja umowa o pracę pozostaje w pełni aktywna pod każdym względem – poza tym, że nie musisz pracować. Nadal masz prawo do otrzymania pełnego wynagrodzenia i świadczeń. Jednocześnie jednak:

• Możesz zostać poproszony o wzięcie urlopu;

• Twój pracodawca może poprosić Ciebie o powstrzymanie się od kontaktowania się z klientami, dostawcami czy innymi osobami;

• Nie możesz wykonywać innej pracy

Garden leave jest rozwiązaniem, na które decyduje się wielu pracodawców. Jego celem jest trzymacie Ciebie z dala od rynku pracy na tyle długo, aby Twoja wiedza się przedawniła lub aby Twój następca zaaklimatyzował się. Jednocześnie oczekuje się, że będziesz w stanie gotowości na wypadek, gdyby Twój pracodawca nadal potrzebował Twoich usług.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie