Płaca i zarobki w UK

Powodem, dla którego większość z nas pracuje, jest otrzymanie zapłaty. Prawo dąży do zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia za nasz wysiłek, aby pracodawcy nie mogli płacić nieakceptowalnie niskich stawek.

Twoje prawa płacy, jako pracownik

Masz prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę i w większości przypadków należy Ci się również zapłata, jeśli jesteś gotowy do pracy, ale pracodawca nie zapewnił Ci żadnych obowiązków. Prawie każdy jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia, przynajmniej na poziomie płacy minimalnej.

Obecna(12/02/2020)  godzinowa płaca minimalna:

 • Dla pracowników 25-letnich i starszych najniższa stawka godzinowa wzrośnie 01/04/2020 z £8.21 do £8.72 
 •  Dla pracowników starszych niż 21 lat, ale, młodszych niż 25 lat, najniższa krajowa wzrośnie 01/04/2020 z £7.70 do £8.20
 • Dla pracowników starszych niż 18 lat, ale , młodszych niż 21 lat, najniższa stawka wzrośnie 01/04/2020 z £6.15 do £6.45
 • Dla pracowników poniżej 18 roku życia najniższa stawka wyniesie £4.55

Istnieje kilka rodzajów pracowników, którzy nie mają prawa do płacy minimalnej:

 • Osoby samozatrudnione
 • Pracownicy w wieku poniżej 16 lat
 • Wolontariusze
 • Dyrektorzy firm i inne osoby zajmujące urząd
 • Członkowie sił zbrojnych
 • Rybacy
 • Pracownice (takie jak nianie) mieszkające w domu rodzinnym pracodawcy, które nie partycypują w kosztach zakwaterowania lub posiłku
 • Stażyści w niektórych programach rządowych lub programach Wspólnoty Europejskiej
 • Studenci na stażach pracy trwających do roku

Twój pracodawca może oczywiście zdecydować się na wypłatę większą niż krajowa minimalna i będzie to określone w umowie o pracę. W jaki sposób otrzymujesz wynagrodzenie, to również decyzja pracodawcy. Prawo nie decyduje, w jaki sposób wynagrodzenie ma być wypłacane. Umowa natomiast musi określać, jak często płaca będzie wypłacana.

Jeśli pracodawca zdecyduje się płacić więcej niż płaca minimalna, nie może dyskryminować określonych grup przy podejmowaniu decyzji o wysokości wynagrodzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dotyczącej dyskryminacji.

Przy każdej wypłacie pracodawca powinien wydać Ci payslip. Na nim powinny znajdować się: kwota brutto i netto wynagrodzenia, całkowita kwota potrąceń oraz ich cel. Jeśli wynagrodzenie zostanie rozdzielone i wypłacone na kilka różnych sposobów, wycinek wypłaty powinien również zawierać szczegółowe informacje na ten temat (np. zaliczka).

Odliczenia od wynagrodzenia, które nie są wymagane lub dozwolone przez prawo (w przeciwieństwie do np. National Insurance Contributions i podatku), muszą być przez Ciebie zaakceptowane, zanim będą mogły zostać wprowadzone. Pracodawca może szczegółowo podać pewne potrącenia w umowie, ale przed ich wprowadzeniem musisz otrzymać ich pisemne ich wyjaśnienie. Możesz również zostać poproszony o wyrażenie zgody na dodatkowe potrącenia na piśmie.

Powinieneś otrzymywać wynagrodzenie, jeśli jesteś chory, na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub adopcyjnym. Masz również prawo do pewnej liczby płatnych urlopów rocznie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji dotyczącej czasu wolnego od pracy. Jeśli pracodawca zapewnia zakwaterowanie pracownikom lub pracownikowi, może to uprawniać do płacenia mniej niż płaca minimalna.

Obecnie maksymalne potrącenie od zakwaterowania wynosi 5,35 GBP dziennie lub 37,45 GBP tygodniowo – oznacza to, że pracodawca mógłby potrącać pewną kwotę, jeśli zapewnia Ci miejsce zamieszkania.

Informacje o wynagrodzeniu

Zasadniczo rzeczy, które pracodawca powinien Ci powiedzieć o wynagrodzeniu podczas rozpoczynania pracy to:

 • Skalę lub wysokości wynagrodzenia lub metody jej obliczania
 • Sposób płatności, tj. Bezpośrednio do banku, gotówka lub czek
 • Datę płatności, tj. raz na tydzień, miesięcznie i którego dnia.

Legalnie, jako nowy pracownik lub przystępując do nowego kontraktu, pracodawca musi przedstawić Ci pisemny dokument informujący o ustalonej stawce. Zazwyczaj zawarty w umowie o pracę, powinien również określać odstępy czasowe, w których powinieneś otrzymać wynagrodzenie. Powinieneś otrzymywać te informacje w ciągu dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia pracy.

Premie i wynagrodzenia za wyniki.

Firmy zwykle dysponują systemem wynagrodzeń związanym z wydajnością pracowników. Firma może w dowolnym momencie wprowadzić taką strukturę, zachęcając do wyższych wyników, nagradzając ciężką pracę za pomocą premii.

Pracodawca powinien jednak mieć świadomość, że zmieniając warunki umowy o pracę pracownika, może potencjalnie doprowadzić do roszczeń o złamanie umowy lub, w przypadku pracownika, który rezygnuje, wymuszonego zwolnienia (constructive dismissal).

Krótkoterminowe systemy premiowe

Pracodawcy niejednokrotnie wprowadzają krótkoterminowe programy premiowe. Najczęściej wiążą się one z ofertą wypłaty kwot motywacyjnych za osiągnięte wyniki, które mają na celu zwiększenie wydajności pracowników.

Długoterminowe systemy premiowe

Alternatywnie długoterminowe systemy oferują głównie inne nagrody, np. opcje na akcje, budując lojalność wśród personelu i zapewniając, że wszyscy dążą do osiągnięcia celów firmy.

Co robić jeśli otrzymasz część lub zupełnie nie otrzymasz bonusu?

Po pierwsze, sprawdź umowę o pracę i skonsultuj się z pracodawcą, skonsultuj się z podręcznikiem pracownika (handbook) i / lub pisemnym oświadczeniem o warunkach zatrudnienia

Może się zdarzyć, że płatności premiowe są rozdzielane według uznania pracodawcy, co oznacza, że Twój pracodawca jest uprawniony do ustalania, który pracownik otrzyma zapłatę i ustaloną kwotę. W takim przypadku twój pracodawca musi być w stanie rozsądnie uzasadnić każdą swoją decyzję dotyczącą nagrody.

Jeśli podejrzewasz że pracodawca popełnił błąd, powinieneś:

 • Najpierw zwrócić się do swojego pracodawcy z prośbą o wyjaśnienie
 • Po drugie, poproś swojego pracodawcę o pisemną ocenę obliczonego wynagrodzenia
 • Zachowaj kopię wszelkiej pisemnej dokumentacji wraz z uwagami wszelkich spotkań

Potrącenia z pensji/złamanie umowy

Wszelkie prawa do premii powinny być zawarte w umowie o pracę, choć nie zawsze w formie pisemnej. Twój pracodawca może ustnie porozumieć się co do struktury wypłacanych nagród.

Kiedy prowizja lub premia są potwierdzone umownie, niepłacenie stanowi naruszenie umowy przez pracodawcę, chyba że inaczej zapisane jest w postanowieniach lub warunkach. Niezapłacenie mogłoby również skutkować roszczeniami o nieupoważnione odliczenie płac.

Jako pracownik w tej sytuacji byłbyś uprawniony do roszczenia o złamanie umowy, jak i niezgodne z prawem odliczenie od wynagrodzenia, chociaż nie byłbyś w stanie odzyskać więcej pieniędzy, niż straciłeś.

Dyskryminacja premiowa

Nieuczciwym i nielegalnym jest, aby pracodawca dyskryminował grupy lub osoby fizyczne, np. w stosunku do płci i wieku, przyznając mniejsze premie kobietom lub młodszym pracownikom tego samego stanowiska. W większości przypadków pracodawca miałby pewne wytyczne określające normalną kwotę premii i jej strukturę.

Payslip

Większość pracowników ma prawo do wyciągu z wyszczególnieniem ich zarobków, opisującego wszelkie odliczenia od wynagrodzenia i wyjaśniając, jak zostały zapłacone. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, kto ma prawo do otrzymania wycinka wypłaty i dokładnie tego, co powinien zawierać, zapoznaj się z naszą stroną ich dotyczącą.

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie